Select Page

Februári testületi ülés

Februári testületi ülés

Ülést tarott a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017 február 28-án a Polgármesteri Hivatal Dísztermében. Az ülésen a testület tagjai közül mindenki részt vett, a lakosság részéről 4 fő érdeklődő hallgatta végig az ülést.

A napirend elfogadása elött Deák Ibolya és Posch János képviselők napirendi pont javaslattal, beadvánnyal éltek, mely szerint a Kulcsi Polgárőrség működési célú támogatását szeretnék megtárgyalni. Mivel a javaslatot a gazdasági bizottságnak nem volt módja megtárgyalni, ezért a következő, márciusi testületi ülésen fogják azt napirendre tűzni.

A napirend elfogadása után rendelet alkotási tevékenységgel kezdte meg a munkát a képviselő-testület. Elsőként az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló önkormányzati rendelete megalkotása volt a feladat. A korábbi rendeletben meghatározott körzethatárok és a feladatellátás módja változatlan formában történik. Ezeknek pontosítása az új rendelet alkotása során megtörtént. Az új rendelet-tervezet széleskörű véleményezése megtörtént. Az érintett szakhatóságok mindegyike támogatását nyújtotta a rendelet-tervezet elfogadásához. A képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadta a rendelet tervezetet.

Következő napirendként a Kulcs Községi Önkormányzata által elkészített  2017. évi költségvetéséről szóló rendeletről tárgyaltak a képviselők. Kulcs Községi Önkormányzat teljes költségvetése 441.905 e Ft, melyből maga az Önkormányzat 2017. évi költségvetési fő összegét 438 154 e Ft-ban, a Kulcsi Polgármesteri Hivatal fő összegét 76 615 e Ft-ban,  a Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde költségvetési fő összegét 95 587 e Ft-ban terjesztették be. Dr. Menyhárt Ferenc gazdasági bizottság vezető szóbeli kiegészítése és a pontosító kérdések megválaszolása után a képviselő testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megkotta a költségvetési rendeletet.

A napirendi ponthoz kapcsolódóan jogszabály által előírt kötelezettségének tett eleget az önkormányzat és határozatot hozott, mely szerint adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettséget 2017. január 1-jén könyveiben nem tart nyilván. Ennek megfelelőn az Áht. 23. § (2) g) pontja szerinti adatot a 2017. évi költségvetésében nem szerepeltet.

A költségvetés után az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2016. évi működéséről szóló beszámoló következett. A testület véleménye szerint az önkormányzat az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás kéréseit mindig teljesítette. Biztosította a munkatársak részére a irodai, technikai, humán erőforrás szükségleteit, de nagy hiányosságok tapasztalhatók az ellátásban. A gyermekvédelem terén a védőháló jól működik. A gyermekek a családokban is a figyelem központjában vannak. A szociális hálón azonban nagy lyuk található, hiszen  az idősek, egyedül élők, az 50 év felettiek kiesnek a szorosan értelmezett családból. Nagy problémát jelent, hogy a külterületen élők, nehéz anyagi helyzetben élők, szociális rászorulók nincsenek a családgondozó, szociális munkások látóterében. Ez az ellátórendszer hiányosságát mutatja. Az értékelés szerint a vezető hozzáállása nem megfelelő, ezért a testület 6:1 arányú szavazással a beszámolót fogadta el.

Negyedik napirendként a megszűnő az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről készült beszámolót fogadta el a testület.

A képviselő-testülete megtárgyalta az „közművelődési előkészítő szakmai bizottság létrehozása” tárgyú előterjesztést a Kulcsi Művelődés Ház és Könyvtár igazgató beosztás ellátására kiírt pályázat elbírálására létrehozandó bizottság felállításáról. A bizottság tagjainak az alábbi személyeket választotta meg:

  • Kiss Dorottya közművelődési szakértő
  • Fejes Balázs alpolgármester
  • Dr. Menyhárt Ferenc képviselő
  • Rendné Pocsai Izabella Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde intézményvezető
  • Holl Tamásné Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde szakmai vezető, képviselő

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 11.§-a rendelkezik arról, hogy „a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet szükséges készíteni.

A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde előterjesztése alapján a képviselők módosították az intézmény Pedagógiai Programját.

Döntött a testület az „EFOP-1.5.2-16 azonosító számú, HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN” című pályázaton történő indulásról, melynek konzorcium-vezetője lesz. A konzorciumban részt vevő Önkormányzatok: Kulcs, Iváncsa, Besnyő, Kisapostag, és Beloiannisz. A pályázati támogatási igény: 250 millió Ft, melyet a konzorciumban részt vevő önkormányzatok elsősorban lakosság-arányosan fognak igénybe venni. A pályázati kiírás szerint az elnyert támogatást rendezvények megtartására, a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatására és a munka világába visszavezetésére lehet majd elsősorban felhasználni,

Döntött a testület a tulajdonában lévő 4181. hrsz. alatti ingatlan telekmegosztásáról.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a képviselő-testület megállapította, hogy a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testület valamennyi tagja a Köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel, valamint valamennyi tagja a vagyonnyilatkozatát 2017. évben a jogszabályban megállapított határidőn belül megtette.

A testületi ülés zárásaként a polgármester képviselői kérdésekre válaszolt, majd a testület egyhangú határozattal zárt ülést rendelt el.

A szerzőről

Írja meg véleményét

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Állandó programok a faluházban

feb
20
ked
6:30 DE. Testébresztő jóga @ Faluház
Testébresztő jóga @ Faluház
feb 20 @ 6:30 DE. – 8:00 DE.
 
6:00 DU. Kick-boksz aerobik @ Faluház
Kick-boksz aerobik @ Faluház
feb 20 @ 6:00 DU. – 8:00 DU.
 
feb
21
sze
5:00 DU. Kezdő jóga @ Faluház
Kezdő jóga @ Faluház
feb 21 @ 5:00 DU. – 6:30 DU.
 
6:30 DU. Dinamikus jóga @ Faluház
Dinamikus jóga @ Faluház
feb 21 @ 6:30 DU. – 8:00 DU.
 
feb
23
pén
4:30 DU. Festők Iskolája @ Faluház
Festők Iskolája @ Faluház
feb 23 @ 4:30 DU. – 7:00 DU.
 
feb
25
vas
5:00 DU. Kick-boksz aerobik @ Faluház
Kick-boksz aerobik @ Faluház
feb 25 @ 5:00 DU. – 6:30 DU.
 
6:30 DU. Formatorna @ Faluház
Formatorna @ Faluház
feb 25 @ 6:30 DU. – 8:00 DU.
 
Free WordPress Themes, Free Android Games