Select Page

Gyakori kérdések

blank
Közszolgáltatók elérhetőségei

az ivóvíz ellátás

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
8600 Siófok, Tanácsház u. 7.
Telefon: 06-40-240-240

a közvilágítás

EON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
7602. Pécs, Pf. 197.
Telefon: 06-40-545-545

a települési szilárd hulladékok gyűjtése, elszállítása

Dunanett Kft.
2400. Dunaújváros, Budai N. A. u.
Telefon: 06-25- 436-535, 06-25-436-877
E-mail: ugyfelszolgalat@dunanett.hu

települési folyékony hulladék gyűjtése és ártalmatlanító helyre szállítása

Liquid-Porter Kft.
Tel.: +3670-6000-620
E-mail: liquid.porter@gmail.com

Lomtalanítási lehetőség

Dunanett Nonprofit Kft. Tájékoztatója

2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út. 2.

Telefon: 25/436-535, 25/436-877 Mobil: 30/698-64-93

Társaságunk a lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat gyűjti össze és szállítja el évenként egyszer díjmentesen.

A háztartások, társasházak évenkénti egyszeri ingyenes lomtalanítási lehetősége érdekében kérjük vegyék fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal.

A lom elszállítás keretében az alábbi hulladékok kerülnek gyűjtésre:

 • feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok, melyek a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladják.

Kérjük, ne helyezzenek ki:

 • a háztartásokban naponta képződő hulladékot
 • ipari, mezőgazdasági, szolgáltatatási tevékenység következtében keletkezett hulladékot
 • veszélyes hulladékot (festékes doboz)
 • építési törmeléket
 • gumiabroncsot
 • zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű)
 • szénport, hamut
 • földet
 • elkülönítetten gyűjtött üveg, papír, műanyag és fém hulladékot
 • gépjárműroncsot
 • elektronikai hulladékot

A lomok kihelyezésének módja

Kérjük, hogy a lomokat a lakóháza előtti, járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezzék ki!

Kérjük, hogy a lomokat ne az úttestre tegyék, mert akadályozhatják a forgalmat, illetve balesetet okozhatnak!

Az ingatlan előtti járdaszakasz tisztaságának biztosítása az ingatlan tulajdonosának, illetve üzemeltetőjének kötelessége.

Zöldhulladék elszállítása

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében biztosítani kell a zöldhulladék gyűjtését. Ennek megfelelően Dunanet kft. havi rendszerességgel a közszolgáltatás keretén belül 2017. évben is zöldhulladék gyűjtő járatokat indít.

A hulladék gyűjtése a jogszabály alapján kizárólag a társaság által ingyenesen biztosított biológiailag lebomló zsákokban történhet. A zsákba csak és kizárólag zöldhulladék kerülhet, ami olyan növényi hulladék, amely kertekből, parkokból származik (fanyesedék, ág, gally, fű, lomb fűrészpor, faforgács stb.) . Az ágak, gallyak csak aprítva kerülhetnek a zsákba.

A zsákok átvehetők a Dunanet kft ügyfélszolgálatán (Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 2.)

Hétfő: 7:00-15:00

Kedd: 7:00-15:00

Szerda:7:00- 19:00

Csütörtök: 7:00-15:00

Péntek: Zárva

A zsákok átvételéhez szükséges dokumentumok:

 • személyazonosító igazolvány
 • lakcímkártya
 • adókártya
 • utolsó közszolgáltatási díj befizetését igazoló csekk vagy átutalási bizonylat

Szállítási időpontok

 

TÁJÉKOZTATÓ a szelektív hulladékgyűjtésről

Kérjük, szánjon egy kis időt tájékoztatónk elolvasására, melyben részletes információkat adunk KULCS
településen végzett szelektív hulladékgyűjtésről.

A műanyag, fém és papír hulladék gyűjtése „házhoz menő gyűjtési formában történik”. Ez azt jelenti, hogy Ön szelektíven gyűjti a hulladékát, a szállítás napján kiteszi a háza elé és mi elszállítjuk, válogatjuk és hasznosítjuk. Az üveg hulladék gyűjtése a településen kihelyezett üveggyűjtő edényekben történik.

Nézzük bővebben……
A „házhoz menő” gyűjtés során kérjük, külön átlátszó zsákban gyűjtsék a tiszta, szennyeződésmentes csomagolási hulladékokat az alábbiak szerint:
A zsáknak oly mértékben kell átlátszónak lennie, hogy a gyűjtés során a belehelyezett frakció megfelelősége a zsák megbontása nélkül azonosítható legyen. Amennyiben a zsák vegyes települési hulladékot (szemetet) tartalmaz úgy azt nem áll módunkban elhozni. Kérjük, a szemetet erre a célra rendszeresített edényébe (kukába) tegye.

KÜLÖN ZSÁKBAN GYŰJTSE A MŰANYAG-, ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOKAT:
A zsákban kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjenek gyűjteni:
– Műanyag üdítős, szörpös, ásványvizes (PET) palackok
– Műanyag flakonok (mosogató-, mosó-, tisztítószeres, öblítős, tusfürdős, samponos)
– Műanyag zsugor – és sima fóliák, bevásárlószatyrok
– Fém italos (üdítős, sörös) illetve konzerves dobozok
A fenti műanyag és fém palackokat, flakonokat, dobozokat kiöblítve, laposra taposva tegyék a gyűjtőzsákba, így kevesebb helyet igényel.

KÜLÖN ZSÁKBAN GYŰJTSE A PAPÍR HULLADÉKOKAT:
– Újságpapír, prospektus, irodai papírok, papírzacskó kartondoboz
– Többrétegű italos karton doboz: tejes, gyümölcsleveses
A zsák méretét meghaladó papírhulladékokat kötegelve tegye ki.
A többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, laposra taposva tegyék a gyűjtőzsákba, így kevesebb helyet igényel.
Kérjük NE tegyen a zsákokba élelmiszerrel szennyezett hulladékot, ételhulladékot, folyadékot, veszélyes anyagot tartalmazó flakont (pl.: hígítót, festéket, gyógyszert, motorolajat), üveget!

ÜVEG HULLADÉK GYŰJTÉSE:
Kérjük, hogy az üveg csomagolási hulladékokat a Sőtér István sétány 2. szám alatt megtalálható üveg gyűjtő edénybe helyezzék el!
Elhelyezhető üveg hulladékok:
– Italos üvegpalack, befőttesüveg
Kérjük, ne helyezzen az üveggyűjtőbe poharat, tükröt, ablaküveget, szemüveget, porcelánt, kerámiát, fénycsövet, izzólámpát, hőálló üvegtálat, szélvédő üveget!

A műanyag/fém- és a papírhulladék gyűjtése egyszerre történik! Szállítása ingyenes és nincs mennyiségi korlátja. Kérjük, a szelektíven gyűjtött műanyag/fém- és papír hulladékokat az átlátszó zsákokban a „házhoz menő gyűjtés” napján reggel 6 óráig az ingatlanuk elé szíveskedjenek kihelyezni úgy, hogy az a forgalmat ne akadályozza!

KÖSZÖNJÜK, HOGY SZELEKTÍVEN GYŰJTI A HULLADÉKÁT!
AZ ÉLHETŐ KÖRNYEZET KÖZÖS ÜGYÜNK!

Adónaptár
HatáridőAdónemTevékenység
2017.01.15Építményadó  Az adókötelezettséget érintő változások bevallása, bejelentése.
Iparűzési adó  A kisadózó vállalkozások tételes adójára vonatkozó, egyszerűsített adóalap-megállapítás választásának bejelentése.
  A kisadózó vállalkozások tételes adójára vonatkozó, egyszerűsített adóalap-megállapítást választó adózók bevallásának benyújtása adóalap-mentesség, kedvezmény érvényesítése céljából.
2017.02.25Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóA tárgyévet megelőző adóévben a kifizető által levont adó bevallása.
2017.03.15ÉpítményadóÉves adó első részletének megfizetése.
Helyi iparűzési adóAdóelőleg megfizetése.
GépjárműadóÉves adó első részletének megfizetése.
2017.03.20Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóMagánszemély termőföld bérbeadásból származó – a tárgyévet megelőző évben szerzett – jövedelmének bevallása.
2017.03.31Talajterhelési díjA díj összegéről szóló bevallás benyújtása és a díj megfizetése.
2017.05.31Iparűzési adóA tárgyévet megelőző adóévben állandó jelleggel végzett tevékenység utáni adó bevallása.Az adóévre megállapított tényleges adó és az adóévben befizetett adóelőleg különbözetének megfizetése.
2017.09.15ÉpítményadóÉves adó második részletének megfizetése.
Helyi iparűzési adóAdóelőleg megfizetése.
GépjárműadóÉves adó második részletének megfizetése.
2017.12.20Iparűzési adóA társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az iparűzési adóelőleg kiegészítése a várható éves fizetendő adó összegére.Az adóelőleg kiegészítéséről szóló adóbevallás benyújtása.
2017.12.31Iparűzési adóA kisadózó vállalkozások tételes adójára vonatkozó, egyszerűsített adóalap-megállapítás megszűnésének bejelentése.
tárgyhó 12. napjáigTermőföld bérbeadásából származó jövedelemadóA kifizető által – a tárgyhót megelőző hónapban – levont adó megfizetése.
tárgyhó 15. napjáigIdegenforgalmi adóAz előző hónapban beszedett adó befizetése és az adóbevallás benyújtása.
Iparűzési adóAz ideiglenes jelleggel végzett – a tárgyhót megelőző hónapban befejezett – tevékenység utáni adó bevallása és megfizetése.
negyedévet követő hó 12. napjáigTermőföld bérbeadásából származó jövedelemadóAz adó megfizetése magánszemély esetén.
15 napon belülValamennyi adónemAdókötelezettséggel kapcsolatos változások bejelentése (pl. vállalkozási tevékenység indítása, megszüntetése, személyi, illetve a cégadatokban történt változás, továbbá minden olyan körülmény, amely az adózásra kihat).
30 napon belülIparűzési adóSoron kívüli (záró) adóbevallás benyújtása végelszámolás, kényszertörlési eljárás alatt álló adózók, egyéni vállalkozónak minősülő magánszemélyek tevékenységének megszüntetése, szüneteltetése esetén.
45 napon belülIparűzési adóSoron kívüli (záró) adóbevallás benyújtása felszámolás alatt álló adózók esetén
90 napon belülIparűzési adóSoron kívüli (záró) adóbevallás benyújtása átalakulással (formaváltás, egyesülés, szétválás, beolvadás) megszűnő adózók esetén
Tűz gyújtás szabályai

A tűz gyújtás szabályairól  Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  a környezetvédelemről és a köztisztaságról szóló 17/2015. (VIII. 27.)  Önkormányzati rendeletének 19. § rendelkezik:

 •  Belterületen, üdülőövezetben az avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.
 • Avart és kerti hulladékot csak száraz állapotban és olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.
 • Az égetést a reggeli és esti talajközeli inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változása) miatt 5-7 óra és 19-20 óra között, hétköznaponként, szélcsendes időben lehet végezni.
 • A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg az eloltható.
 • Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni.
 • Az elégetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más, kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (műanyag, gumi, pvc stb.).
 • A tüzelőanyag egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot, különösen ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket nem tartalmazhat.

This is the accordion content. This is the accordion content. This is the accordion content. This is the accordion content. This is the accordion content. This is the accordion content.

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: Nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-17:00
Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00–12:00

Elérhetöségek

Polgármesteri Hivatal:

2458 Kulcs Kossuth L. u. 83.
Központi tel: 25/440-400
FAX: 25/509-080
Polgármester: 25/251-533
Web: www.kulcs.eu
E-mail: jegyzo@kulcs.eu

Free WordPress Themes, Free Android Games