Select Page

Költségvetések

blank
2013
1. sz. melléklet2013 évi költségvetési mérlege költségvetési szervenként
2. sz. mellékletMűködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának mérlege
3. sz. mellékletAz Önkormányzata és a költségvetési szerveinek bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2013. év
4. sz. mellékletAz Önkormányzata és a költségvetési szervek kiadásai kiemelt előirányzatonként
5. sz. mellékletBevételek feladatonként, tevékenységenként
6. sz. mellékletKiadások feladatonként, tevékenységenként
7. sz. mellékletFelhalmozási és felújítási kiadások feladatonként és célonként
8. sz. mellékletPénzeszközök változásának bemutatása
9. sz. mellékletKözvetett támogatások bemutatása
10.a) sz. melléklet2013. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása
10. b) sz. melléklet2013. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
11. sz. mellékletKulcs Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak bemutatása
12. sz. mellékletEgyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
13. sz. melléklet2013. évi egyszerűsített mérleg
14. sz. mellékletEgyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2013. év
15. sz. mellékletVagyonkimutatás

2012
1. sz. melléklet2012 évi költségvetési mérlege költségvetési szervenként
2. sz. mellékletMűködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának mérlege
3. sz. mellékletAz Önkormányzata és a költségvetési szerveinek bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2012. év
4. sz. mellékletAz Önkormányzata és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai szervenként, kiemelt előirányzatonként 2012. év
5. sz. mellékletBevételek feladatonként, tevékenységenként
6. sz. mellékletKiadások feladatonként, tevékenységenként
7. sz. mellékletFelhalmozási és felújítási kiadások feladatonként és célonként
8. sz. mellékletPénzeszközök változásának bemutatása
9. sz. melléklet2012 évre közvetett támogatások bemutatása
10.a) sz. melléklet2012. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása
10. b) sz. melléklet2012. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
10. c) sz. mellékletA települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolása
11. sz. mellékletKulcs Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak bemutatása
12. sz. mellékletEgyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
13. sz. melléklet2012. évi egyszerűsített mérleg
14. sz. mellékletEgyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2012.év
15. sz. mellékletVagyonkimutatás

2011

2012 évre közvetett támogatások bemutatása

1. sz. melléklet2011 évi költségvetési mérlege költségvetési szervenként
2. sz. mellékletMűködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának mérlege
3. sz. mellékletKulcs Község Önkormányzata és a költségvetési szerveinek bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2011. év
4. sz. mellékletKulcs Község Önkormányzata és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai szervenként, kiemelt előirányzatonként 2011. év
5. sz. mellékletBevételek feladatonként, tevékenységenként 2011. év
6. sz. mellékletKiadások feladatonként, tevékenységenként 2011. év
7. sz. mellékletFelhalmozási és felújítási kiadások feladatonként és célonként
8. sz. mellékletPénzeszközök változásának bemutatása
9. sz. melléklet
10.a) sz. melléklet2011. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása
10. b) sz. melléklet2011. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
10. c) sz. mellékletA települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolása
11. sz. mellékletKulcs Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak bemutatása
12. sz. mellékletEgyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
13. sz. melléklet2011. évi egyszerűsített mérleg
14. sz. mellékletEgyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2011.év
15. sz. mellékletVagyonkimutatás

2010

Kulcs Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési kiadásai forrásonként

1. sz. melléklet2010 évi egyszerűsített pénzforgalom jelentés
2. sz. mellékletMűködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának mérlege
3. sz. mellékletKulcs Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési bevételei forrásonként
4. sz. mellékletKulcs Község Önkormányzata 2010. évi bevételei intézményenként
5. sz. melléklet2010. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása , a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
6. sz. melléklet
7. sz. mellékletKulcs Község Önkormányzata 2010. évi kiadásai intézményenként
8. sz. mellékletFelhalmozási kiadások feladatonként, felújítási előirányzatok célonként
9. sz. melléklet2010. évi jövedelemkülönbség – mérsékléssel való teljes körű elszámolás
10. sz. melléklet2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
11. sz. melléklet2010. évi egyszerűsített mérleg
2009
1. sz. melléklet2009. évi egyszerűsített pénzforgalom jelentés
2. sz. mellékletMűködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának mérlege
3. sz. mellékletPolgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetési bevételei forrásonként
4. sz. mellékletPolgármesteri Hivatal 2009. évi bevételei intézményenként
5. sz. melléklet2009. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása , a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása , a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás
6. sz. melléklet2009. évi költségvetési kiadások forrásonként
7. sz. mellékletPolgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásai intézményenként
8. sz. mellékletFelhalmozási kiadások feladatonként, felújítási előirányzatok célonként
9. sz. melléklet2009. évi jövedelemkülönbség – mérsékléssel való teljes körű elszámolás
10. sz. melléklet2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
11. sz. melléklet2009. évi egyszerűsített mérleg
2004

2004. évi költségvetési kiadások intézményenkéntJegyzőkönyv – az állami támogatás elszámolásáról

Jegyzőkönyv – 2003-2004. évben az Óvodába bejáró gyerekek

Költségvetési beszámoló

Az önkormányzat 2004. évi bevételei intézményenként

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának mérlege

2004. évi egyszerűsített pénzforgalom jelentés

2004. évi egyszerűsített mérleg

Felújítási, felhalmozási kiadások

Jegyzőkönyv – 2004. december 31-i túlfizetések, hátralékok összesítése

Általános Iskola állami normatívája 2004. évben

Jegyzőkönyv – 2004. december 31-én beérkezett, ki nem egyenlített szállítói számlák és december 31-ig kiszámlázott, be nem érkezett kimenő számlák nyilvántartása

Az önkormányzatának 2004 évi költségvetési bevételei forrásonként

2004. évi költségvetési főösszesítő

2004. évi költségvetési kiadások forrásonként

Jegyzőkönyv – 2005. évre áthúzódó kötelezettségek

Mellékletek

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának mérlege

A 2004 évi normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű személyi jövedelemadó elszámolása

A 2004 évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása

Óvoda állami normatívája 2004. évben

2004. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

2004. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Zárszámadási rendelet

Állami támogatás felülvizsgálata
Jegyzőkönyv – iskolai oktatás jogcímen kapott normatív állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

A 2004. évi normatív állami hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása, illetve az elszámolás felülvizsgálata

A 2004. évi normatív állami hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása, illetve az elszámolás felülvizsgálata

Jegyzőkönyv – diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása jogcímen kapott normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz normatív állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásához jogcímen kapott normatív állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – iskolai oktatás jogcímen kapott normatív állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – 2004. évi költségvetési függő, kiegyenlítő és átfutó kiadásokról, illetve bevételekről

Jegyzőkönyv – minőségfejlesztési feladatok jogcímen kapott normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz jogcímen kapott normatív állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásához jogcímen kapott normatív állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – szakmai fejlesztési feladatok jogcímen kapott normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása jogcímen kapott normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – pedagógusok szakkönyvvásárlása jogcímen kapott normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz normatív állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – óvodai nevelés jogcímen kapott normatív állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – a pedagógusok szakkönyvvásárlása jogcímen kapott normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – pedagógiai szakmai szolgáltatás jogcímen kapott normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – pedagógiai szakmai szolgáltatás jogcímen kapott normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása jogcímen kapott normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – pedagógusok szakkönyvvásárlása jogcímen kapott normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – szakmai fejlesztési feladatok jogcímen kapott normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – alapfokú művészetoktatás jogcímen kapott normatív állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

2005-ös beszámolók

Bezárás

Állandó programok a faluházban

feb
20
ked
6:30 DE. Testébresztő jóga @ Faluház
Testébresztő jóga @ Faluház
feb 20 @ 6:30 DE. – 8:00 DE.
 
6:00 DU. Kick-boksz aerobik @ Faluház
Kick-boksz aerobik @ Faluház
feb 20 @ 6:00 DU. – 8:00 DU.
 
feb
21
sze
5:00 DU. Kezdő jóga @ Faluház
Kezdő jóga @ Faluház
feb 21 @ 5:00 DU. – 6:30 DU.
 
6:30 DU. Dinamikus jóga @ Faluház
Dinamikus jóga @ Faluház
feb 21 @ 6:30 DU. – 8:00 DU.
 
feb
23
pén
4:30 DU. Festők Iskolája @ Faluház
Festők Iskolája @ Faluház
feb 23 @ 4:30 DU. – 7:00 DU.
 
feb
25
vas
5:00 DU. Kick-boksz aerobik @ Faluház
Kick-boksz aerobik @ Faluház
feb 25 @ 5:00 DU. – 6:30 DU.
 
6:30 DU. Formatorna @ Faluház
Formatorna @ Faluház
feb 25 @ 6:30 DU. – 8:00 DU.
 
Free WordPress Themes, Free Android Games