Select Page

Rendeletek időrendben

blank
2017
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelete Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 11/2017. (X. 26.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelete KULCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 11/2017. (X. 26.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelete

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017 (XII.21..) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló, 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (VIII.31.) önkormányzati rendelete a Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2017. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (VI.29.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, a többletszolgáltatás ellentételezéseként, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (VI.1.) önkormányzati rendelete A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (IV.27.) önkormányzati rendelete  a 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 25.) Önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (IV.27.) önkormányzati rendelete a Kulcs Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (III.1.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetéséről

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (III.1.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (I.26.) önkormányzati rendelete a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 18/2016. (XII. 01.) Önkormányzati rendelete módosításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (I.19.. önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló, 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (I.19.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 16/2015. (VIII. 27.) Önkormányzati rendelet módosításáról

2016
    Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete a Kulcs Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló, 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I. 28.) Önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 16/2015. (VIII. 27.) Önkormányzati rendelet módosításáról Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) KT. számú rendelete a 2016. évi költségvetéséről 4/2016. (II. 25.) KT. számú rendelet mellékletei Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.  (II. 25.) Önkormányzati rendelete a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (X.30.) önkormányzati rendelete módosításáról Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.  (III. 11.) Önkormányzati rendelete a közterület-felügyelet feladatairól Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.  (IV.28.) Önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015( II.12.) Ör. végrehajtásáról 7/2016.  (IV.28.) Önkormányzati rendelete mellékletei Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 24/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016.( VII.28.) Önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásáról és az azzal összefüggő felügyeleti díjról Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VIII.25.)  Önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016.( IX.29.) Önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről  Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016.( IX.29.) Önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016.( IX.29.) Önkormányzati rendelete a Kulcs Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2016.( II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 14/2016.( IX.29.) Önkormányzati rendelet melléklete Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016.( XII.01.) Önkormányzati rendelete Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 10/2013. (VIII.1.)  Önkormányzati rendelete  módosításáról Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.( XII.01.) Önkormányzati rendelete a Kulcs Község Kül-és belterületének Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2006. (II.3) önkormányzati rendeletének módosításáról Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016.( XII.01.) Önkormányzati rendelete a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 24/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete módosításáról Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016.( XII.01.) Önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
2015
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) Önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról ( hatályon kívül helyezve, 17/2015. (VIII.27.) ) Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.29.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról ( hatályon kívül helyezve, 15/2015. (VIII.27.) ) Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.12.) Önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.26.) Önkormányzati rendelete a köztisztviselők juttatásairól és támogatásairól Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (III.26.) Önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.6.) Önkormányzati rendelet módosításáról 6/2015. (III.26.) sz. rendelet mellékletei Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2015. ( IV.20.) Önkormányzati rendelete a Kulcs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014 (X.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(IV.30.) Önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.( II.6.) Önkormányzati rendelet végrehajtásáról 8/2015.(IV.30.) sz. rendelet mellékletei Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (VI.25.) Önkormányzati rendelete az otthonteremtési támogatásról Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI.25.) Önkormányzati rendelete a közművelődésről Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII.27.) Önkormányzati rendelete az ebrendészeti hozzájárulásról  Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (VIII.27.) Önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (VIII.27.) Önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló, 4/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról ( hatályon kívül helyezve, 13/2016. ( IX.29.) ) Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (VIII.27.) Önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.27.) Önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VIII.27.) Önkormányzati rendelete egyes Önkormányzati Rendeletek hatályon kívül helyezéséről Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (X.01.) Önkormányzati rendelete a 2015.évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (X.29.) Önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételének szabályairól Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (X.29.) Önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről  Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (X.29.) Önkormányzati rendelete a az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról és az azzal összefüggő felügyeleti díjról ( hatályon kívül helyezve, 10/2016.(VII.28.)  ) Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (X.29.) Önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól ( hatályát vesztette  ) Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (XI.26.) Önkormányzati rendelete a helyi adókról Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelete a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014,(X.30.) önkormányzati rendelete módosításáról Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelete a kötelező adatkezelés szabályairól
2014
Kulcs Községi  Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II. 06.) Önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2014. (II. 06.) Önkormányzati  rendelete  a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról ( hatályon kívül helyezve, 15/2015. (VIII.27.) ) Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III. 25.) önkormányzati rendelete Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének az alapellátási területi ellátási kötelezettségről szóló 9/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(IV.25.) számú Önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelet módosításáról 5/2014.(IV.25.) számú Önkormányzati rendelet mellékletei Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.25.) számú Önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről végrehajtásáról 6/2014.(IV.25.) számú Önkormányzati rendelet mellékletei Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(V.22.) Önkormányzati rendelete a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 13/2013. (XI.28.) Önkormányzati rendeletének módosításáról. ( hatályon kívül helyezve, 24/2015.(XI.26.)  ) Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.26.)Önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 13/2013. (VI.28.) Önkormányzati rendeletének módosításáról ( hatályon kívül helyezve, 24/2015.(XI.26.)  ) Kulcs Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VIII. 28.)önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Kulcs Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének  10/2014. (IX. 25.) Önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 6.) Önkormányzati rendelet módosításáról 10/2014. (IX. 25.) sz. rendelet mellékletei Kulcs Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól (hatályát vesztette ) Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (X.27.)önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról ( hatályon kívül helyezve, 16/2015.( VIII.27.) ) Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (X.30.)önkormányzati rendelete Kulcs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2013
Kulcs Község  Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2013.(II. 28.) ÖR. számú  rendelete a 2013. évi költségvetéséről 1/2013. ( II.28.) sz. rendelet mellékletei  Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II. 28.)  Önkormányzati Rendelete az idegenforgalmi adóról szóló, 23/2012. (XI. 5.) számú Önkormányzati Rendelet módosításáról ( hatályon kívül helyezve, 24/2015. (XI.26.) ) Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (II. 28.) számú Önkormányzati Rendelete a temetőkről és a temetkezésről Kulcs Község  Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2013.(V.2.) ÖR. számú  rendelete a 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.01.) Önkormányzati rendelet módosításáról 7/2013. ( V.2.) sz. rendelet mellékletei Kulcs Község  Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.(V.2.) ÖR. számú  rendelete a 2012. évi költségvetéséről végrehajtásáról 8/2013. ( V.2.) sz. rendelet mellékletei Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  9/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII. 1.) Önkormányzati  rendelete a közterület-használat helyi szabályozásáról Kulcs Községi  Önkormányzat Képviselőtestületének  11/2013. (X. 14.) Önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) Önkormányzati rendelet módosításáról 11/2013. (X. 14.) sz. rendelet mellékletei Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  12/2013. (XI.28.) Önkormányzati rendelete a telekadóról ( hatályon kívül helyezve, 24/2015. (XI.26.) ) Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  13/2013. (XI.28.) Önkormányzati rendelete az építményadóról ( hatályon kívül helyezve, 24/2015. (XI.26.) ) Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Kulcs Község Kül- és belterületének Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2006. (II.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2012
Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2012. (I. 26.) Önkormányzati Rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló, 18/2011. (X. 27.) számú Önkormányzati Rendeletének módosításáról ( hatályon kívül helyezve, 2/2014. (II.6.) ) Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2012.(I. 26.) számú Önkormányzati rendelete a 16/2011. (IX. 1.) Önkormányzati rendelettel módosított, 2011. évi költségvetésről szóló,  5/2011.(II.15.) számú Önkormányzati  rendelet módosításáról Kulcs Község  Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2012.(III. 1.) ÖR. számú  rendelete a 2012. évi költségvetéséről (a rendelet mellékletei) Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól ( hatályon kívül helyezve, 8/2016.( VI.30.) ) Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2012. (III. 29.) számú Önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló,  7/2012. (III. 01.) számú Önkormányzati  rendelet módosításáról (a rendelet mellékletei) Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a 2011.évi költségvetés végrehajtásáról Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek  módosításáról Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012.(V. 4.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásáról Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2012. (IX. 28.) Önkormányzati Rendeleteaz állattartásról szóló, 10/2004. (IV. 21.)Önkormányzati  rendelet  módosításáról Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 21/2012. (IX. 27.) számú Önkormányzati rendelete a  2012. évi költségvetésről szóló,  7/2012.(III. 01.) számú Önkormányzati  rendelet módosításáról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendeleteaz Idegenforgalmi adóról ( hatályon kívül helyezve, 24/2015. (XI.26.) ) Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 8/2012. (III. 1.) Önkormányzati rendeletmódosításáról (  hatályon kívül helyezve, 8/2016.( VI.30.) ) Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló,  22/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete módosításáról
Bezárás

Állandó programok a faluházban

feb
20
ked
6:30 DE. Testébresztő jóga @ Faluház
Testébresztő jóga @ Faluház
feb 20 @ 6:30 DE. – 8:00 DE.
 
6:00 DU. Kick-boksz aerobik @ Faluház
Kick-boksz aerobik @ Faluház
feb 20 @ 6:00 DU. – 8:00 DU.
 
feb
21
sze
5:00 DU. Kezdő jóga @ Faluház
Kezdő jóga @ Faluház
feb 21 @ 5:00 DU. – 6:30 DU.
 
6:30 DU. Dinamikus jóga @ Faluház
Dinamikus jóga @ Faluház
feb 21 @ 6:30 DU. – 8:00 DU.
 
feb
23
pén
4:30 DU. Festők Iskolája @ Faluház
Festők Iskolája @ Faluház
feb 23 @ 4:30 DU. – 7:00 DU.
 
feb
25
vas
5:00 DU. Kick-boksz aerobik @ Faluház
Kick-boksz aerobik @ Faluház
feb 25 @ 5:00 DU. – 6:30 DU.
 
6:30 DU. Formatorna @ Faluház
Formatorna @ Faluház
feb 25 @ 6:30 DU. – 8:00 DU.
 
Free WordPress Themes, Free Android Games