Vakbarát verzió

Pályázat a Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető munkakör betöltésére

A Kulcsi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
2016.12.27.
Show all

Pályázat a Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető munkakör betöltésére

Kulcs Községi Önkormányzat

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2458 Kulcs, Kossuth Lajos utca 85.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

vezetői feladatok ellátása, művelődésszervezői feladatok ellátása, közművelődési feladatok szervezése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, művelődés szervező és könyvtárosi végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         Főiskola, rendezvényszervezés terén szerzett jártasság,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jobb Gyula nyújt, a 25/440-400/3 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Kulcs Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2458 Kulcs, Kossuth Lajos utca 83. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18-10/2017 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
  •         Elektronikus úton titkarsag@kulcs.eu részére a E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
  •         Személyesen: Nemesné Csepecz Katalin, Fejér megye, 2458 Kulcs, Kossuth Lajos utca 83. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Comments are closed.