Vakbarát verzió

Adóügyi előadók: 25/440-400- 4 mellék

Bartók Mária e-mail: kphado@gmail.com mobil: 70–639–0164

Sipos Anita e-mail: adobehajtas.kulcs@gmail.com 25/440-400- 4 mellék

 

 Feladatkörök:

Ingatlanadó: telek, építmény adókkal kapcsolatos feladatok
Iparűzési adóval kapcsolatos feladatok
Gépjárműadóval kapcsolatos feladatok
Adó és értékbizonyítvány készítés
Helyi adók és gépjárműadó kintlévőségek behajtása
Az adók módjára behajtandó köztartozások beszedésével kapcsolatos eljárás lefolytatása
Adóigazolás kiadása

Általános adó és behajtás ügyi tudnivalók innen!

HELYI ADÓ rendeletek:

 

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a régebbi évek bevallásainak kivételével az adóbevallások csaknem valamennyi adónemre vonatkozóan elektronikusan is kitölthetőek.

A nyomtatványok elektronikus fogadása adóhatóságunknál még nem biztosított, ezért azokat továbbra is nyomtatott formában kell teljesíteni.

Felhívjuk az iparűzési adóalanyok figyelmét, hogy nem kerül kiküldésre bevallási nyomtatvány csomag. Az adóbevallási kötelezettséget az új elektronikusan kitölthető vagy hagyományos nyomtatványon kell teljesíteni oly módon, hogy azt két példányban kell eljuttatni önkormányzati adóhatóságunkhoz postai úton, vagy ügyfélfogadási időben személyesen. Kérjük Önöket, hogy az aláírás teljesítésére fokozott figyelmet fordítsanak, mert elmaradása esetén a bevallás érvénytelen.

Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy adóbevallási, illetve nyilatkozattételi kötelezettség terheli azt az adóalanyt is, akit egyébként a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § (2) és (3) bekezdése alapján adómentesség illet meg (pl. társadalmi szervezet, alapítvány, közszolgáltató szervezet stb.).

Fontos! A nyomtatvány megnyitását követően, a kitöltés megkezdése előtt a kezelhetőség és ellenőrizhetőség érdekében célszerű az űrlap mentése a számítógépre.

A nyomtatványok kitöltéséhez segítséget nyújt az alábbi két dokumentum:

Elektronikusan kitölthető nyomtatványok

Iparűzési adó (elektronikusan kitölthető)

Gépjármű adó nyomtatványok (elektronikusan kitölthető)

Építményadó, Telekadó nyomtatványok (elektronikusan kitölthető)

Idegenforgalmi adó nyomtatványok (elektronikusan kitölthető)

Letölthető nyomtatványok

 

Ingatlanadó:

Helyi iparűzési adó nyomtatványok:

Nyilatkozatok:

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó:

 

Gépjárműadó nyomtatványok:

Fizetés-könnyítésre irányuló kérelem nyomtatványok:

Idegenforgalmi adó nyomtatványok:

Helyi jövedéki adó nyomtatványok:

Egyéb nyomtatványok:

Adószámla számlaszámok: