Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat felújítása, fejlesztése Kulcs
településen

A Deák Ferenc utcában (hrsz. 3318, 3104) és a lecsatlakozó Hullám, Lejtő és Forrás utcákban a
meglévő útburkolat felújítását, felszíni csapadékvíz elvezetését terveztük.
A Deák Ferenc és Hullám utcában a felszíni csapadékvíz elvezetéséhez a meglévő burkolatra 3 cm,
AC-11 kiegyenlítő aszfalt réteget majd 4 cm, AC-11 kopóréteg terítünk. A burkolat kialakításánál 2 %-
os egyoldali esést alakítunk ki, így biztosítva a vízelvezetést az útszél irányába. Az út szélén,
egyoldalon kiemelt szegélyt építünk 12 cm kiemeléssel a kapubejáróknál 4 cm-es magassággal. Az út
szélén összegyűjtött vizeket a lecsatlakozó utcákon keresztül a meglévő burkolt árokba vezetjük. Az út
mindkét oldalán 50 cm-es szélességben zúzottkő padkát építünk. A Deák Ferenc utcában a burkolat
felújítása és vízelvezetés kialakítása átlagosan 3,30 m szélességben, 1513 m hosszon épül.
A Forrás és a Lejtő utcában elbontásra kerül a meglévő betonaljzatból és betonlapokból épített út. A
meglévő nyomvonalban megerősített alépítmény, zúzottkő ágyazat és 5 cm vastagságban AC-11
aszfalt kopóréteg épül. Az út szélén kiemelt szegély a másik oldalon „K” szegélyt építünk. A két utca
burkolat felújítása és vízelvezetése átlagosan 3,0 m szélességű, 242 m hosszúságú.
A Kossuth és Dózsa utcákban a meglévő burkolt, nyílt árok javítását és a padka rendezését terveztük.
Az árok több helyen sérült, a mederlapok cseréjét és a hézagok javítását el kell végezni. A meglévő
padka a teljes szakaszon magasabb, mint az út széle, ezért a hatékony vízlevezetés érdekében a
padkát gépi és kézi erővel le kell szedni, padkarendezést kell végezni átlagosan 1,0 m szélességben.
A padkarendezés után 10 cm vastagságban max. 1,0 m szélességben padkát építünk a hatékony

vízelvezetés érdekében. A javítási szakasz a Kossuth utca Sőtér sétány kereszteződésétől indul a
Dózsa utcán keresztül az utca végén meglévő árokig összesen 1571 m.
A Dózsa György utcában a felszíni csapadékvíz elvezetéséhez a meglévő burkolatra 3 cm, AC-11
kiegyenlítő aszfalt réteget majd 4 cm, AC-11 kopóréteg terítünk. A burkolat kialakításánál 2 %-os
egyoldali esést alakítunk ki, így biztosítva a vízelvezetést a meglévő burkolt, nyílt árok irányába. Az út
szélén, egyoldalon „K” szegélyt építünk a kapubejárók figyelembe vételével. Az út mindkét oldalán
0,50 – 1,00 m-es szélességben zúzottkő padkát építünk. A Dózsa György utcában a burkolat felújítása
és vízelvezetés kialakítása átlagosan 3,00 m szélességben, 951 m hosszon épül.
A vápás vízelvezető rendszerek kiépítésével a keletkező felszíni csapadékvizeket összegyűjtjük és a
közeli árkokba, befogadókba vezetjük. Ezzel biztosítjuk a mélyebben fekvő ingatlanok beázás elleni
védelmét.
A Deák, Forrás és Lejtő utcák szűk, keskeny kialakításúak. A felszíni vízelvezetéshez árok kiépítését
nem lehet elvégezni, az út mellett már nincs elég hely. A föld alatti vezeték kiépítése a lösz talaj és a
partfal csúszások miatt kockázatos lehet. A felszíni elvezetés szegély megvezetéssel biztonságosnak
és egyszerűnek tűnik. A Kossuth utcában meglévő burkolt árok szakaszos javítását tervezzük, a
Dózsa utca szakaszán a meglévő árok irányába vezetjük a felszíni vizeket. A Dózsa utcában sem
lehet további árkot építeni helyszűke miatt, a földalatti vezeték is elég költséges, ráadásul bonyolult
lenne a kivitelezés, végig egyirányú forgalmat bonyolít az út. Több változatot nem vizsgáltunk, a
keskeny, szűk utcák miatt nincs sok lehetőség.

error: Másolási jog letiltva!