Vakbarát verzió

2004-2015. évi beszámolók

 

2004-es beszámolók

2004. évi költségvetési kiadások intézményenkéntJegyzőkönyv – az állami támogatás elszámolásáról

Jegyzőkönyv – 2003-2004. évben az Óvodába bejáró gyerekek

Költségvetési beszámoló

Az önkormányzat 2004. évi bevételei intézményenként

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának mérlege

2004. évi egyszerűsített pénzforgalom jelentés

2004. évi egyszerűsített mérleg

Felújítási, felhalmozási kiadások

Jegyzőkönyv – 2004. december 31-i túlfizetések, hátralékok összesítése

Általános Iskola állami normatívája 2004. évben

Jegyzőkönyv – 2004. december 31-én beérkezett, ki nem egyenlített szállítói számlák és december 31-ig kiszámlázott, be nem érkezett kimenő számlák nyilvántartása

Az önkormányzatának 2004 évi költségvetési bevételei forrásonként

2004. évi költségvetési főösszesítő

2004. évi költségvetési kiadások forrásonként

Jegyzőkönyv – 2005. évre áthúzódó kötelezettségek

Mellékletek

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának mérlege

A 2004 évi normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű személyi jövedelemadó elszámolása

A 2004 évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása

Óvoda állami normatívája 2004. évben

2004. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

2004. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Zárszámadási rendelet

Állami támogatás felülvizsgálata
Jegyzőkönyv – iskolai oktatás jogcímen kapott normatív állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

A 2004. évi normatív állami hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása, illetve az elszámolás felülvizsgálata

A 2004. évi normatív állami hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása, illetve az elszámolás felülvizsgálata

Jegyzőkönyv – diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása jogcímen kapott normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz normatív állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásához jogcímen kapott normatív állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – iskolai oktatás jogcímen kapott normatív állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – 2004. évi költségvetési függő, kiegyenlítő és átfutó kiadásokról, illetve bevételekről

Jegyzőkönyv – minőségfejlesztési feladatok jogcímen kapott normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz jogcímen kapott normatív állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásához jogcímen kapott normatív állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – szakmai fejlesztési feladatok jogcímen kapott normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása jogcímen kapott normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – pedagógusok szakkönyvvásárlása jogcímen kapott normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz normatív állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – óvodai nevelés jogcímen kapott normatív állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – a pedagógusok szakkönyvvásárlása jogcímen kapott normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – pedagógiai szakmai szolgáltatás jogcímen kapott normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – pedagógiai szakmai szolgáltatás jogcímen kapott normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása jogcímen kapott normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – pedagógusok szakkönyvvásárlása jogcímen kapott normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – szakmai fejlesztési feladatok jogcímen kapott normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv – alapfokú művészetoktatás jogcímen kapott normatív állami hozzájárulás 2004. évi elszámolásának felülvizsgálatáról

 

2005-ös beszámolók

Költségvetési beszámoló2005. évi egyszerűsített pénzforgalom jelentés

2005. évi egyszerűsített mérleg

Felhalmozási, felújítási kiadások

A 2005. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolás

Polgármesteri Hivatal 2005.évi költségvetési bevételei forrásonként

2005. évi költségvetési főösszesítő

2005. évi költségvetési kiadások forrásonként

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának mérlege

A 2005. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű személyi jövedelemadó elszámolása

A 2005. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása

2005. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Polgármesteri Hivatal 2005. évi bevételei intézményenként

Polgármesteri Hivatal 2005. évi kiadásai intézményenként

Zárszámadási rendelet

Mellékletek
Jegyzőkönyv – 2005. december 31-i túlfizetések, hátralékok összesítése

Jegyzőkönyv – 2005. december 31-én beérkezett, ki nem egyenlített szállítói számlák és december 31-ig kiszámlázott, be nem érkezett kimenő számlák nyilvántartása

 

2006-os beszámolók

Költségvetési beszámolóKöltségvetési beszámoló 2

2006. évi egyszerűsített pénzforgalom jelentés

2006. évi egyszerűsített mérleg

Felhalmozási, felújítási kiadások

A 2006. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolás

Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetési bevételei forrásonként

2006. évi költségvetési főösszesítő

2006. évi költségvetési kiadások forrásonként

A 2006. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának mérlege

A 2006. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű személyi jövedelemadó elszámolása

2006. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Polgármesteri Hivatal 2006. évi bevételei intézményenként

Polgármesteri Hivatal 2006. évi kiadásai intézményenkén

Zárszámadási rendelet

Zárszámadási rendelet 2

Mellékletek
Jegyzőkönyv – 2006. december 31-i túlfizetések, hátralékok összesítése

Jegyzőkönyv – 2006. december 31-én beérkezett, ki nem egyenlített szállítói számlák és december 31-ig kiszámlázott, be nem érkezett kimenő számlák nyilvántartása

2007-es beszámolók

Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2008. (IV.25.) ÖR. számú rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról

 

2008-as beszámolók

 

2009-es beszámoló

1. sz. melléklet 2009. évi egyszerűsített pénzforgalom jelentés
2. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának mérlege
3. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetési bevételei forrásonként
4. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2009. évi bevételei intézményenként
5. sz. melléklet 2009. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása , a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása , a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás
6. sz. melléklet 2009. évi költségvetési kiadások forrásonként
7. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásai intézményenként
8. sz. melléklet Felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási előirányzatok célonként
9. sz. melléklet 2009. évi jövedelemkülönbség – mérsékléssel való teljes körű elszámolás
10. sz. melléklet 2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
11. sz. melléklet 2009. évi egyszerűsített mérleg

2010. évi beszámolók

Kulcs Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési kiadásai forrásonként

1. sz. melléklet 2010 évi egyszerűsített pénzforgalom jelentés
2. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának mérlege
3. sz. melléklet Kulcs Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési bevételei forrásonként
4. sz. melléklet Kulcs Község Önkormányzata 2010. évi bevételei intézményenként
5. sz. melléklet 2010. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása , a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet Kulcs Község Önkormányzata 2010. évi kiadásai intézményenként
8. sz. melléklet Felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási előirányzatok célonként
9. sz. melléklet 2010. évi jövedelemkülönbség – mérsékléssel való teljes körű elszámolás
10. sz. melléklet 2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
11. sz. melléklet 2010. évi egyszerűsített mérleg

2011. évi beszámolók

2012 évre közvetett támogatások bemutatása

1. sz. melléklet 2011 évi költségvetési mérlege költségvetési szervenként
2. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának mérlege
3. sz. melléklet Kulcs Község Önkormányzata és a költségvetési szerveinek bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2011. év
4. sz. melléklet Kulcs Község Önkormányzata és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai szervenként, kiemelt előirányzatonként 2011. év
5. sz. melléklet Bevételek feladatonként, tevékenységenként 2011. év
6. sz. melléklet Kiadások feladatonként, tevékenységenként 2011. év
7. sz. melléklet Felhalmozási és felújítási kiadások feladatonként és célonként
8. sz. melléklet Pénzeszközök változásának bemutatása
9. sz. melléklet
10.a) sz. melléklet 2011. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása
10. b) sz. melléklet 2011. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
10. c) sz. melléklet A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolása
11. sz. melléklet Kulcs Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak bemutatása
12. sz. melléklet Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
13. sz. melléklet 2011. évi egyszerűsített mérleg
14. sz. melléklet Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2011.év
15. sz. melléklet Vagyonkimutatás

 

2012. évi beszámolók

1. sz. melléklet 2012 évi költségvetési mérlege költségvetési szervenként
2. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának mérlege
3. sz. melléklet Az Önkormányzata és a költségvetési szerveinek bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2012. év
4. sz. melléklet Az Önkormányzata és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai szervenként, kiemelt előirányzatonként 2012. év
5. sz. melléklet Bevételek feladatonként, tevékenységenként
6. sz. melléklet Kiadások feladatonként, tevékenységenként
7. sz. melléklet Felhalmozási és felújítási kiadások feladatonként és célonként
8. sz. melléklet Pénzeszközök változásának bemutatása
9. sz. melléklet 2012 évre közvetett támogatások bemutatása
10.a) sz. melléklet 2012. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása
10. b) sz. melléklet 2012. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
10. c) sz. melléklet A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolása
11. sz. melléklet Kulcs Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak bemutatása
12. sz. melléklet Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
13. sz. melléklet 2012. évi egyszerűsített mérleg
14. sz. melléklet Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2012.év
15. sz. melléklet Vagyonkimutatás

 

2013. évi beszámolók

1. sz. melléklet 2013 évi költségvetési mérlege költségvetési szervenként
2. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának mérlege
3. sz. melléklet Az Önkormányzata és a költségvetési szerveinek bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2013. év
4. sz. melléklet Az Önkormányzata és a költségvetési szervek kiadásai kiemelt előirányzatonként
5. sz. melléklet Bevételek feladatonként, tevékenységenként
6. sz. melléklet Kiadások feladatonként, tevékenységenként
7. sz. melléklet Felhalmozási és felújítási kiadások feladatonként és célonként
8. sz. melléklet Pénzeszközök változásának bemutatása
9. sz. melléklet Közvetett támogatások bemutatása
10.a) sz. melléklet 2013. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása
10. b) sz. melléklet 2013. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
11. sz. melléklet Kulcs Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak bemutatása
12. sz. melléklet Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
13. sz. melléklet 2013. évi egyszerűsített mérleg
14. sz. melléklet Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2013. év
15. sz. melléklet Vagyonkimutatás

 

2014. évi beszámolók

1. sz. melléklet 2014. évi költségvetési mérlege költségvetési szervenként
2. sz. melléklet Bevételek alakulása feladatonként, tevékenységenként
3. sz. melléklet Kiadások alakulása feladatonként, tevékenységenként
4. sz. melléklet Felhalmozási kiadások bemutatása feladatonként és célonként
5. sz. melléklet Pénzeszközök változásának bemutatása
6. sz. melléklet 2014 évi közvetett támogatások bemutatása
7. a) sz. melléklet 2014 évi normatív állami hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása
7. b) sz. melléklet 2014 évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasznlású támogatások elszámolása
8. sz. melléklet Kulcs Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak bemutatása
9. sz. melléklet Eredménykimutatás
10. sz. melléklet 2014 évi egyszerűsített mérleg
11. sz. melléklet Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
12. sz. melléklet Vagyonkimutatás

 

2015. évi beszámolók

1. sz. melléklet

 2015 évi költségvetési mérleg

2. sz. melléklet

 2015 évi költségvetési mérleg

3. sz. melléklet

 Kiadások alakulása feladatonként, tevékenységenként

4. sz. melléklet

 Felhalmozási kiadások bemutatása feladatonként és célonként

5. sz. melléklet

 Pénzeszközök változásának bemutatása

6. sz. melléklet

 2015 évi közvetett támogatások bemutatása

7. sz. melléklet

2015 évi normatív állami hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása, 2015. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felh. támogatások elszámolása

8. sz. melléklet

Kulcs Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak bemutatása

9. sz. melléklet

 Eredménykimutatás

10. sz. melléklet

 2015 évi egyszerűsített mérleg

11. sz. melléklet

 Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

12. sz. melléklet

 Vagyonkimutatás

 

2017 évi beszámoló

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (IV.27.) önkormányzati rendelete  a 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 25.) Önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Frissítve: 2017.06.18.