Stratégia

Kulcs község stratégiai (gazdasági) programja 2014-2019.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az alábbiakat rögzíti:
„116. § (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.

(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.

(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

(4) A gazdasági program, fejlesztési terv – a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban – tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.”

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 29-én megalkotta a Kulcs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014 (X.30.) önkormányzati rendeletét.

A rendelet 4. függeléke tartalmazza Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Programját a 2014-2019. évekre vonatkozóan. A rendelet 4. függelékében a Képviselő-testület arról rendelkezett, hogy gazdasági programját megválasztását követő hat hónapon belül fogadja el Szervezeti és Működési Szabályzatában.

A Képviselő-testület határidőre elkészítette Kulcs község stratégiai (gazdasági) programját a 2014-2019. évekre vonatkozóan, amelyet többszintű egyeztetés után 2015. április 15. napján közmeghallgatás keretében ismertetett meg Kulcs lakosságával.

Az elkészült gazdasági program a jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 4. függelékének tartalmát váltja.

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 7/2015. (IV. 20.) Önkormányzati rendeletével elfogadta a Kulcs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014 (X.30.) önkormányzati rendeletének módosítását.
4.függelék a 7/2015. (IV. 20.) Önkormányzati rendelethez:

Stratégiai célok feladatlebontása:

(A stratégiai célokra rákattintva találja az egyes cél feladatlebontását)

I. A településen élők és idekötődő emberek tudásának, kapcsolati tőkéjének bevonása a település fejlesztésébe

II. A forrásbővítés: a vállalkozók érdekeltté tétele, pályázati lehetőségek megszerzéséhez szükséges képességek fejlesztése

III. A település belső összetartásának, kohéziójának javítása

IV. A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet kialakítása

V. Az infrastrukturális hiányosságok megszüntetése, hiánypótló programok létrehozása

VI. A település értékének növelése

VII. Az önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi közigazgatási szervezetrendszer működési hatékonyságának növelése

VIII. A vállalkozó önkormányzat kialakítása

error: Másolási jog letiltva!