3,5 T feletti gépjárművek jegyzői igazolása

Jegyzői igazolás a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, autóbusz székhelyének, telephelyének

Ügyfélfogadás helye :  2458 Kulcs Kossuth L. u. 83.  1 emelet   2 szoba

Ügyintéző: Szlobodáné Tóth Gabriella  igazgatási előadó

telefon: 25/440-400-5 mellék

telefon: 06-70-639 0135

email:  igazgatas@kulcs.eu
Ügyfélfogadási rend :

Hétfő:

8,00–12,00

Kedd:

szünetel

Szerda:

8,00–12,00; – 12,30–17,00

Csütörtök:

8,00–12,00

Péntek:

szünetel

A közúti közlekedés nyilvántartásáról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. §-a szerint a járműnyilvántartás – többek között – tartalmazza a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsiból, vontatóból, pótkocsiból és autóbuszból legfeljebb 10-et üzemeltető üzembentartó székhelyének, telephelyének címét.

Az üzemeltető, üzembentartó olyan települési cím bejegyzését is kérheti, amelyet a külön jogszabály szerint, tárolási helyül a közlekedési hatóságnak bejelentett és a bejelentés megtörténtét a közlekedési hatóság igazolja, feltéve, hogy az a járművek tényleges tárolási helyéül szolgál.

Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására, a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011.(XII.28.) Kormányrendelet szerint, a járművek forgalomba helyezésére, a már nyilvántartásba vett járművekkel kapcsolatos változás bejegyzésére irányuló eljárások során jegyzői igazolás nélkül az eljárás nem folytatható le, a járműnyilvántartásba bejegyzés nem tehet? meg.
A tárolás helye szerinti jegyző kérelemre hatósági bizonyítványt állíthat ki arról, hogy a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművét az üzembentartó nem közterületen tárolja.

A hatósági bizonyítvány alkalmas a Nemzeti Közlekedési Hatóság előtti eljárásban annak igazolására, hogy az üzembentartó (kérelmez?) járművét (járműveit) hol tárolja.

Amennyiben a kérelmez? a szolgáltatási tevékenységhez 10 járműnél többet használ, járműveit telephelyen köteles tárolni.

A telepengedélyt a telep fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét?l kell kérni.

A kérelemhez csatolni/bemutatni szükséges:

– vállalkozói igazolvány
– bérleti szerződés
– kérelmező személyazonosító igazolványa
– forgalmi engedélyek
– a tárolás helyéül szolgáló ingatlan tulajdoni lapja
– a tárolás helyéül szolgáló ingatlan térképmásolata
– a kérelemnek   3.000.- Ft az illetéke

A jegyző a kérelem beérkezését?l számított 10 napon belül adja ki a hatósági igazolványt. A hatósági bizonyítvány tartalmát – ellenkező bizonyításig – mindenki köteles elfogadni.

A hatósági bizonyítvány kiadását a jegyző megtagadja, ha kiadása jogszabályba ütközik, vagy az ügyfél valótlan, vagy olyan adat, tény, állapot igazolását kéri, melyre vonatkozóan a hatósági adattal nem rendelkezik.

Letölthető nyomtatvány:

error: Másolási jog letiltva!