Építésügy

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket hogy Kulcs község területén az építéshatósági feladatokat a Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály 2. látja el.

Cím: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.

telefonszám: 25/795-640

email: epitesugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadási idő:

  • Hétfő: 8 – 11.30
  • Kedd: nincs ügyfélfogadás
  • Szerda: 8 – 11.30 óra és 13 – 15.30 óra
  • Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
  • Péntek: 8 – 11.30 óra 

Az Építésügyi Osztály feladatai:

Építésügyi hatósági feladatkörben (építési engedélyezési, összevont engedélyezési, fennmaradási engedélyezési, használatbavételi engedélyezési, bontási engedélyezési, engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési,  jogutódlás tudomásulvételi, használatbavétel tudomásulvételi, az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési, kötelezési, szakhatósági, veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi eljárásokban)

Jogszabályban meghatározott esetekben hatósági bizonyítványt állít ki az illetékességi területen fennálló épületekről ingatlan nyilvántartási átvezetés céljából.

Fennálló épületek jó karbantartási kötelezettsége vonatkozásában ellenőrzést végez és eljárást folytat le.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a 2013. január 1. után indult ügyekben az ügyintézést az ÉTDR rendszerben kell lefolytatni.
Lakossági tájékoztatókat a www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok honlapon találhatnak.

Az Önkormányzatnál, illetve Jegyzőnél maradt feladatkörök

  • Közmű létesítmények engedélyezéséhez kapcsolódó szakhatósági feladatok
  • Helyi településrendezési tervek változtatása, felülvizsgálata

Helyi építési szabályzat

Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (II. 3) ÖR. számú rendelete Kulcs Község Kül-és Belterületének szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról

Településszerkezeti dokumentumok

Kulcs Község Közigazgatási területének szabályozási terve

Település-szabályozási tervlapok

Külterületi településszerkezeti terv

error: Másolási jog letiltva!