Építésügy

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket hogy Kulcs község területén az építéshatósági feladatokat a Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály 2. látja el.

Cím: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.

telefonszám: 25/795-640

email: epitesugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadási idő:

 • Hétfő: 8 – 11.30
 • Kedd: nincs ügyfélfogadás
 • Szerda: 8 – 11.30 óra és 13 – 15.30 óra
 • Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 • Péntek: 8 – 11.30 óra 

Az Építésügyi Osztály feladatai:

Építésügyi hatósági feladatkörben (építési engedélyezési, összevont engedélyezési, fennmaradási engedélyezési, használatbavételi engedélyezési, bontási engedélyezési, engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési,  jogutódlás tudomásulvételi, használatbavétel tudomásulvételi, az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési, kötelezési, szakhatósági, veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi eljárásokban)

Jogszabályban meghatározott esetekben hatósági bizonyítványt állít ki az illetékességi területen fennálló épületekről ingatlan nyilvántartási átvezetés céljából.

Fennálló épületek jó karbantartási kötelezettsége vonatkozásában ellenőrzést végez és eljárást folytat le.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a 2013. január 1. után indult ügyekben az ügyintézést az ÉTDR rendszerben kell lefolytatni.
Lakossági tájékoztatókat a www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok honlapon találhatnak.

Az Önkormányzatnál, illetve Jegyzőnél maradt feladatkörök

 • Közmű létesítmények engedélyezéséhez, telekalakítási eljáráshoz kapcsolódó szakhatósági feladatok
 • Helyi településrendezési tervek változtatása, felülvizsgálata
 • Településképi bejelentési és véleményezési eljárások

Helyi építési szabályzat

Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (II. 3) ÖR. számú rendelete Kulcs Község Kül-és Belterületének szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (Hatályos 2021. 04.18-ig )

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere 5/2021. (III. 19.) önkormányzati rendelete Kulcs Község Helyi Építési Szabályzatáról, Szabályozási tervlapok, Településszerkezeti terv   (Hatályos 2021. 04.19-től )

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelete

 

Településszerkezeti dokumentumok

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelete

 

Nyomtatványok

Kulcs Község Közigazgatási területének szabályozási terve (Hatályos 2021.04.18-ig )

Település-szabályozási tervlapok (Hatályos 2021.04.18-ig )

Külterületi településszerkezeti terv (Hatályos 2021.04.18-ig )

 

Kulcs Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2021. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosítása ( hatályos 2023. október 18.-tól)

( a rendelet korábbi és hatályos időállapota megtalálható a https://or.njt.hu/ oldalon )

 1. melléklet: Kulcs Község Szabályozási Terve – Jelmagyarázat
 2. melléklet: Kulcs Község Szabályozási Terve – Szelvényháló
 3. melléklet: Kulcs Község Belterületi Szabályozási Terve – tervlapok
 4. melléklet: Kulcs Község Külterületi Szabályozási Terve – tervlapok
 5. melléklet: Kulcs Község övezetei: Építési övezeti paraméterek, Övezeti paraméterek
 6. melléklet: Sajátos jogintézményekkel érintett ingatlanok: Kisajátítással érintett ingatlanok, Beültetési kötelezettséggel – mint településrendezési                                   kötelezéssel – érintett ingatlanok, Telekcsoport újra osztással érintett ingatlanok
 7. melléklet: Állattartó épületek/építmények telepítési távolsága
 8. melléklet: Sajátos előírású területek térképi lehatárolása: Mozgásveszélyes területek és azok védőzónája, Nagyvízi meder

 

Kulcs Község Településszerkezeti Tervének módosítása ( hatályos 2023. október 18.-tól)

 1. melléklet: Kulcs Község Településszerkezeti Terve ( szelvényháló, tervlapok)

 

Ügyintéző: Szívós Erika műszaki ügyintéző

                       telefon: 06-70/636-5217

                        email:  muszakiugyintezeskulcs@gmail.com

 

 

error: Másolási jog letiltva!