Adó és behajtási ügyek

Adóügyi előadók: 25/440-400- 4 mellék

Bartók Mária e-mail: kphado@gmail.com mobil: 70–639–0164

Nagy Eszter email: adougy.kulcs@gmail.com mobil: 70-639-0149

Feladatkörök

Ingatlanadó: telek, építmény adókkal kapcsolatos feladatok
Iparűzési adóval kapcsolatos feladatok
Gépjárműadóval kapcsolatos feladatok
Adó és értékbizonyítvány készítés
Helyi adók és gépjárműadó kintlévőségek behajtása
Az adók módjára behajtandó köztartozások beszedésével kapcsolatos eljárás lefolytatása
Adóigazolás kiadása

Telekadó adatbejelentéssel kapcsolatos teendők

Építményadó adatbejelentéssel kapcsolatos teendők

HELYI ADÓ rendeletek

A korábbi helyi adórendeletek megtalálhatóak  a Nemzeti Jogszabálytár oldalán: https://or.njt.hu/, illetve a https://www.kulcs.eu/rendeletek/ oldalon.

Fontos! Az elektronikusan kitölthető nyomtatvány megnyitását követően, a kitöltés megkezdése előtt a kezelhetőség és ellenőrizhetőség érdekében célszer? az űrlap mentése a számítógépre.

Az elektronikus nyomtatványok kitöltéséhez segítséget nyújt az alábbi két dokumentum:

Elektronikusan kitölthető nyomtatványok

Iparűzési adó 

Építményadó, Telekadó nyomtatványok (elektronikusan kitölthető)

Idegenforgalmi adó nyomtatványok (elektronikusan kitölthető)

Letölthető nyomtatványok

Ingatlanadó

Helyi iparűzési adó nyomtatványok

Nyilatkozatok

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó

Fizetés-könnyítésre irányuló kérelem nyomtatványok

Idegenforgalmi adó nyomtatványok

Helyi jövedéki adó nyomtatványok

Egyéb nyomtatványok

Adószámla számlaszámok

KKV nyilatkozat

KATA alanyoknak

Talajterhelési díj

error: Másolási jog letiltva!