Óvoda

Az óvoda hivatalos elnevezése: Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

Minden az óvodai beiratkozáshoz a 2021/2022.évre 

Beiratkozáshoz szükséges, letölthető dokumentumok

Címe: 2458 Kulcs, Óvoda utca 1.

Telefon: 06/70/6390162

Tel./fax: 06/25/251835

Fenntartója: Kulcs Község Önkormányzata

Jogállása: Költségvetési szerv, önálló jogi személy, részben önálló gazdálkodó

Típusa: napközi otthonos óvoda és bölcsőde

Alaptevékenysége:

 • Óvodai nevelés, ellátás

 • Bölcsődei ellátás

 • Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

 • Óvodai intézményi étkeztetés

 • Egyéb takarítás

Kiegészítő tevékenysége:

 • Munkahelyi étkeztetés

 • Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások

Az intézmény képviselője: intézményvezető

Az óvoda bemutatása, a külső környezet

Kulcs kb. 3000 fő állandó lakosú kisközség Dunaújvárostól 15 km-re a Duna mentén. Lakóinak zöme Dunaújvárosban dolgozik. 

Kulcs üdülő falu volt sokáig, így lakóinak száma tavasztól őszig megduplázódott, a téli állandó lakosok számához képest. Önállóként fiatal, gyorsan fejlődő, a családok körében népszerű település lett. A gyermeklétszám egyre nő, a település lakói már inkább a fiatalok. Óvodánkat a Rácalmási Óvoda tagintézményeként 1979-ben egy csoportra tervezték, de az évek során a lakosság kérésére a gyermeklétszám emelkedése miatt az ebédlőből csoportszobát kialakítva, az óvodánk 25-ről 45 férőhelyessé alakult. 2002-ben szükséges volt a három csoport kialakítása, még a régi épületben, mely az általános iskolával közös épület volt.

2004-ben a helyi Önkormányzat beruházásában új épületbe költözhettünk. Új óvodánk a Százholdas Pagony Óvoda nevet kapta, melyben 3 csoport, nevünkhöz méltóan Malacka, Micimackó és Tigris csoport működött. Itt már saját tornaszobával is rendelkezünk, melynek eszközeit azóta is folyamatosan bővítjük. Mire megnyitottunk, már kezdett körvonalazódni a jelenlegi helyzet, miszerint alig nyitottunk meg, máris helyszűkében voltunk. A 75 fős óvodában az átlaglétszámunk 80-85 fő között mozgott, a közeli Dunaújvárosból kiköltözők emelkedő létszáma miatt és a Kulcson tapasztalható újítások, lelkes kezdeményezések, a társadalmi élet és a falu egyre inkább érzékelhető fejlődése miatt. Így 2007/2008-as években annyira megduzzadt a gyermeklétszám, hogy szükségessé vált az intézmény bővítése. Ekkoriban nőtt meg az igény a bölcsőde kialakítására is. A 2009/2010-es tanévet már a 4 csoportra kibővített, és a bölcsődei szárnnyal gazdagodott épületben kezdhettük meg. Ekkor lettünk Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde, Füles és Zsebi baba (bölcsőde) csoportokkal kibővülten.

A 2013/14-es nevelési év folyamán csúcsosodott ki először az óvodánk létszáma: összesen a 4 óvodai csoportra kivetítve 102 gyermekünk volt (fenntartói engedéllyel max.120 fő vehető fel az intézményünkbe), a bölcsődei csoportban 14 gyermek. A 2014-/2015-ös tanévben eddig példa nélkül, két első osztály indult a helyi általános iskolában. Ez a tendencia a következő tanévben megrekedt egy kicsit, de az átmeneti csökkenést újra létszámnövekedés követte. Jelenleg, a 2018/2019-es nevelési év elején 97 beíratott gyermeke van az óvodának és 14 a bölcsődének. Várhatóan a létszámnövekedés folytatódni fog. Egyre jobban érezzük a CSOK (család- és otthon teremtési kedvezmény) hatását, mert egyre több új ingatlan épül a falunkba, jelenleg egy új lakópark, több lakásos házakkal. A bennne lakásokat vásároló fiatalok 2-3 gyermekkel költöznek, akik közül biztos van 1-2 óvodás és iskolás korú. Többen már előzetesen jelezték igényüket intézményünk felé. Lassan gondolkodnunk kell a faluvezetéssel közösen, hogyan tudnánk újra bővíteni az intézményünket.

A csoportok kialakítása, a gyermeklétszám alakulása

Az alábbi táblázat szemlélteti a csoportlétszámok alakulását:

Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2017/2018

2018 szeptember 1.-től

Ssz.

A csoport neve

Korcsoport

Férőhely

Létszám

2017.09.01./ 2018. 08. 31.

Várható létszám

1.

Nyuszi

kis- középső csoport

25(max.30)

27 / 26(1fő BTM)

24(1 fő BTM)

2.

Micimackó

nagy-középső csoport

25(max.30)

28 / 26(2 fő BTM)

25(2 fő SNI+2 fő BTM)

3.

Tigris

nagycsoport

25(max.30)

25 / 26(2 fő SNI)

24

4.

Füles

kiscsoport

25(max.30)

24 / 27(1 fő SNI)

24(1 fő SNI)

Összesen :

100(max.120)

104 / 105

97

Bölcsőde

Ssz.

A csoport neve

Korcsoport

Férőhely

Létszám

1.

Zsebibaba

20hó-3 évig

14

14

14(9+3

szeptembertől novemberig, + januárban 2 fő)

Mindösszesen:

max.134

118/119

111

A gyermekeket korcsoport szerint igyekeztünk beosztani az óvodás csoportjaikba. Csoportjaink ezért nagyjából azonos életkorú gyermekekből állnak.

Tankötelezettségi mutatók:

Iskolába beíratott 29 fő (ebből 21 fő a Kulcsi Fekete István Ált. Iskolába , 5 fő Rácalmási Iskolába – (rajz tagozat+ egyéb ok), 1 fő Waldorf isk., 2 fő Móricz zenei általános),

további óvodai nevelésben részesül, de 2018. aug. 31.-ig betöltötte a 6. életévét : 11 fő

2018 szeptemberétől, óvodába beíratott gyermek: 26 fő

Az alábbi táblázat szemlélteti az egyes munkavállalók nevét, munkakörét, valamint a munkavégzés helyszínét:

Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda

A csoport neve

Óvodapedagógusok

Dajka

Nyuszi

Füri Anikó,

Tóthné Kazai Mária

Marczi Gyula Imréné (Berni)

Micimackó

Dénesné Schäffer Tímea,(intv.hely.)

Karskó Katalin

Varga Anita

Tigris

Szloboda Ildikó, (gyerm.véd.fel.)

Parola Anita

Marczi Györgyné (Jutka)

Füles

Farkas Istvánné ( Ica),

Bárándi-Horváth Ilona

Rendné Pocsai Izabella (int. vez.)heti 10 órában

Kriston Korinna

a bölcsőde

A csoport neve

Kisgyermek nevelők

technikai alk./bölcsődei dajka

Zsebibaba

Fridrichné Enyedi Zsanett,

Nánási Mónika,

Holl Tamásné (szakmai vez.)

Jancsovics Erika

Az intézmény további munkatársai

Név

Munkakör

A munkavégzés helye

Eisenberger Eszter

pedagógiai asszisztens

elsősorban Tigris csoportban, de alkalmanként más csoportban is besegíthet

Balogh Klaudia

óvoda titkár

adminisztrációs feladatok

iroda

Varga Edit

konyhás, dajka

konyhai feladatok

Hermann Gyuláné

takarító-dajka

besegít a konyhán és a csoportokban is

Csadáné Jobb Erika

kisegítő személyzet

Mtvk.

Logopédiai foglalkozások pedagógiai szakszolgálat alkalmazásában, kötelező ellátás

logopédus neve

foglalkozások időpontja

Alexi Ágota

minden héten szerdán

Fejlesztő foglalkozások az SNI-s, BTM-s gyermekek részére –szerződéses alkalmazásban

gyógypedagógus neve

szakja

foglalkozások időpontja

Pahocsáné Kovács Orsolya

komplex gyógyped. fejlesztés

heti 1 óra

Alexi Ágota

logopédus

heti 1 óra

Bachrathyné Bogáth Betty

TSMT terapeuta

2 fő SNI, 4fő BTM-s gyermeknek

heti 2×2 óra foglalkozást tart

Gyógytestnevelés-pedagógiai szakszolgálat, kötelező ellátás

gyógypedagógus neve

szakja

foglalkozások időpontja

Nagyné Antal Mária

gyógytestnevelő

minden héten:kedden és csütörtökön

Hitoktatás

Az alábbi táblázat szemlélteti a hitoktatás rendjét:

Az egyház megnevezése

A hitoktató neve

A hitoktatás időpontja

Korcsoport

katolikus

Nagyné Gulyás Mónika

hétfőnként

vegyes

14.30-15.00

református

Fodor István

keddenként

vegyes

14.30-15.00

Térítéses szolgáltatásaink:

foglalkozás megnevezése

szakember neve

a foglalkozás időpontja

néptánc

Molnárné Miklán Jolán

péntekenként 8.30-9.30

zenés ovis torna

Rábavölgyi Zoltánné Erzsike

kedd-csütörtök az iskolában

foci

Kulcsi Sport Egyesület

hétfő-szerda 15.00-15.45

úszás – Dunaújvárosban

DFVE

(az idei nevelési évben szünetel, az uszoda felújítás miatt)

10 alkalom: heti 2x hétfő-szerda szeptember/október

korcsolya

Dunaújvárosi jégcsarnok

10 alkalom

Óvodánkban a nyitva tartásához igazodva (6h-17h) nyitástól zárásig óvónő is és dajka is van. A dajkák segítségére nemcsak a reggeli, ebéd, uzsonna idején számítunk, hanem a foglalkozásoknál is van lehetőségünk a tevékeny segítségüket igénybe venni.

Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda Nevelési Programja

Nevelőtestületünk többféle óvodai programot tanulmányozott a sokféle programból, mire a leginkább” ránk szabott”, nevelési elveinkkel s több éves gyakorlatunkból leszűrt, pozitív tapasztalatainkkal egyező, nevelési programot sikerült kiválasztani. Helyi nevelési programunkat Fábián Katalin: „Tevékenységközpontú óvodai nevelési program” -jának adaptálásával készítettük el, melyet az óvoda bővülése és a törvényi változások miatt többször is felülvizsgáltuk és módosítottuk.

Bölcsődei programunk szervesen kapcsolódik az óvodai programunkhoz. A nevelési célok, a nevelés alapelvei, a tevékenységi formák hasonlóak, figyelembe véve a 20 hónapos -3 éves kisgyermekek életkori sajátosságait. A nevelők az óvodáéval egyező nevelési elképzeléseket és értékeket kívánják közvetíteni, ezzel is megkönnyítve azt, hogy az óvodába lépés zökkenőmentes legyen.

Óvodánk pályázott az elmúlt nevelési évben a „BOLDOG ÓVODA” Programban a Boldog Óvoda címre. Ezt a pályázatot meg is nyertük.

A Boldog Óvoda program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás és az iskolás korosztály számára. Tudományosan bizonyított, hogy a Boldogságórák hozzájárulnak a gyermekek pozitív lelki fejlődéséhez és belső jóllétéhez, csökkentik a gyerekek szorongását, miközben erősíti önbizalmukat. Így nemcsak kiegyensúlyozottabbá válnak a gyerekek, de jobban is teljesítenek.

Tárgyi feltételeink

Szakmai felszerelésünk nagy részét, nevelő-oktató munkát segítő szemléltető eszközeinket még a régi óvodából hoztuk át magunkkal. Óvónőink folyamatos munkája, javítgatása segít minket abban, hogy minél tovább használni is tudjuk. Eszközvásárlásra rendszeresen van lehetőségünk a fenntartó segítségével, a szülők segítségével, és s nevelőtestület által kitalált egyéb bevételi forrásokból ( óvodabál, karácsony előtti gálák, árverések…stb).

A nagy sikerű 2017. áprilisi Óvodabál bevételéből és a fenntartó Önkormányzatunk hozzájárulása segítségével új játszótéri elemekkel bővült a játszóudvarunk. Ezek az eszközök évek óta hiányoztak a játszóudvarról, pedig alapvető mozgásfejlesztéshez nélkülözhetetlen eszközökről van szó. (Fészek hinta,2 tornyos csúszdás mászóka, libikóka).

A 2016/2017-es és a 2017/2018-as nevelési években sikerült a 35-40 éves teljes óvodai fektető készletet kicserélni modern, új fektetőkre a gyerekek egészségesebb és nyugodtabb pihenése érdekében.

A bölcsődei udvart az óvodaitól külön területen alakítottuk ki, a picik biztonsága és nyugalma érdekében, életkoruknak megfelelő játékokkal.

Foglalkozáson kívüli egyéb elfoglaltságok az óvodánkban

Az óvodánkban a szülők igényeihez igazodva délutános külön elfoglaltságokat szervezünk a gyerekeknek. Hittan (református és katolikus), foci, zenés gyermektorna, és néptánc foglalkozásokat tartanak szakképzett vendég pedagógusok.

Minden nevelési évben ősszel, 10 alkalommal vízhez szoktatásra járunk a gyerekekkel Dunaújvárosba a Fabó Éva sportuszodába. Évek óta nagyon jó kapcsolatunk alakult ki az ottani oktatókkal, egyesületekkel. A 2018/2019-es nevelési évben ezt a mozgásos tevékenységet szüneteltetnünk kell, a dunaújvárosi uszoda teljes felújítása miatt.

Helyette a dunaújvárosi jégcsarnokban találtunk helyet és lehetőséget a korcsolyázással való ismerkedésre. A sport és a mozgás iránti szeretetet még óvodás korban szeretnénk kialakítani a hozzánk járó gyermekekben.

Partnereink, kapcsolataink:

 • Óvodánk napi kapcsolatban áll a Polgármesteri Hivatallal. A fenntartó és az intézmény közötti gördülékeny kapcsolatot a szakmaiság tiszteletben tartásával, a naprakész feladatmegoldásokkal, gyors információáramlással érjük el.

 • Az általános iskolával az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében komplex, többoldalú kapcsolatot építünk és ápolunk. A két intézmény közti kapcsolatunkat tudatosan fejlesztjük tovább, egyre több közös programot szervezünk együtt. Szokásos eddigi közös programjaink pl. tél űző „kisze báb” égetés a falut járva a farsangi időszak elmúltával, jövendőbeli elsős tanítók ismerkedő látogatása tavasszal 4-5 alkalommal a nagycsoportba, a nagycsoportosok vendégeskedése az iskolában szintén tavasszal. Közös papírgyűjtést is szervezünk szeptember hónapban. Elmegyünk egymás ünnepségeire, karácsonykor és ballagáskor az iskolások műsort adnak nekünk.

 • A Faluház, a könyvtár és az óvoda közötti évek óta megszokott jó kapcsolat működik. A tanév során több alkalommal vesszük igénybe a Faluház épületét. Óvodai zenés előadások, évzárók színhelyéül is választjuk. Könyvtári rendhagyó foglalkozásokban is részt vesznek nagycsoportosaink.

 • A Védőnői Szolgálat az éves munkatervének megfelelően végzi tisztasági vizsgálatait.

 • A gyermekorvossal kapcsolatunk rendszeres, a doktornő jóindulattal fordul mindenki felé, legyen az dolgozó, szülő vagy gyermek. Személyiségéből adódóan testi, lelki bajokra is gyógyírt talál.

 • A fogorvossal is rendszeres és gördülékeny, jó kapcsolatot tartunk. Évente 2 alkalommal végzi a fogászati szűrővizsgálatot az óvoda mind a négy csoportjával.

 • A Családsegítő Szolgálat rendszeres időközönként esetmegbeszélő foglalkozásokat tart, ahol a gyermekvédelem érintett eseteit beszéljük meg. A szolgálat és az óvoda közötti kapcsolattartás az óvoda gyermekvédelmi felelősén keresztül történik. Fontos feladatunk a jelzőrendszer működtetése, és ha valahol gyermek veszélyeztetettségére utaló helyzeteket tapasztalunk, arról értesítjük a Gyermekjóléti Szolgálatot. Kapcsolatunk jól működő.

 • Egyházaink képviselői a hitoktatást az óvodában rendszeresen végzik. A hittanos foglalkozásokhoz (katolikus és a református) megfelelő helyszínt és időt is biztosítja az intézmény.

 • Nyitottak vagyunk a társintézményeink kezdeményezésire, és mi is keressük a kapcsolatot a település intézményeivel és civil szervezeteivel.

 • A legfontosabb és a legszorosabb kapcsolatunk a szülő!

A szülőkkel való kapcsolattartás nem merül ki a napi rutinnal, hanem nyílt napokat, közös délutánokat, közös ünnepélyeket, kirándulásokat, kreatív délelőttöket szervezünk. Hiszen az óvodánk a kisgyermekek második otthona, és a gyermek bizalmán túl a szülő bizalmát is meg kell nyernünk, hogy érezze, gyermekét biztonságban tudhatja nálunk és eszközeinket, tudásunkat, tapasztalatainkat az ő fejlődésüknek szenteljük.

error: Másolási jog letiltva!