Óvoda

Az óvoda hivatalos elnevezése: Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

Aktuális

Minden az óvodai beiratkozáshoz a 2021/2022.évre 

Beiratkozáshoz szükséges, letölthető dokumentumok

Címe: 2458 Kulcs, Óvoda utca 1.

Telefon: 06/70/6390162

Tel./fax: 06/25/251835

Fenntartója: Kulcs Község Önkormányzata

Jogállása: Költségvetési szerv, önálló jogi személy, részben önálló gazdálkodó

Az intézmény képviselője: Rendné Pocsai Izabella intézményvezető

Típusa: napközi otthonos óvoda és bölcsőde

Alaptevékenysége:

 • Óvodai nevelés, ellátás

 • Bölcsődei ellátás

 • Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

 • Óvodai intézményi étkeztetés

 • Egyéb takarítás

Kiegészítő tevékenysége:

 • Munkahelyi étkeztetés

 • Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások

Az óvoda bemutatása, a külső környezet

Kulcs kb. 3000 fő állandó lakosú kisközség Dunaújvárostól 15 km-re a Duna mentén. Lakóinak zöme Dunaújvárosban dolgozik. 

Kulcs üdülő falu volt sokáig, így lakóinak száma tavasztól őszig megduplázódott, a téli állandó lakosok számához képest. Önállóként fiatal, gyorsan fejlődő, a családok körében népszerű település lett. A gyermeklétszám egyre nő, a település lakói már inkább a fiatalok. Óvodánkat a Rácalmási Óvoda tagintézményeként 1979-ben egy csoportra tervezték, de az évek során a lakosság kérésére a gyermeklétszám emelkedése miatt az ebédlőből csoportszobát kialakítva, az óvodánk 25-ről 45 férőhelyessé alakult. 2002-ben szükséges volt a három csoport kialakítása, még a régi épületben, mely az általános iskolával közös épület volt.

2004-ben a helyi Önkormányzat beruházásában új épületbe költözhettünk. Új óvodánk a Százholdas Pagony Óvoda nevet kapta, melyben 3 csoport, nevünkhöz méltóan Malacka, Micimackó és Tigris csoport működött. Itt már saját tornaszobával is rendelkezünk, melynek eszközeit azóta is folyamatosan bővítjük. Mire megnyitottunk, már kezdett körvonalazódni a jelenlegi helyzet, miszerint alig nyitottunk meg, máris helyszűkében voltunk. A 75 fős óvodában az átlaglétszámunk 80-85 fő között mozgott, a közeli Dunaújvárosból kiköltözők emelkedő létszáma miatt és a Kulcson tapasztalható újítások, lelkes kezdeményezések, a társadalmi élet és a falu egyre inkább érzékelhető fejlődése miatt. Így 2007/2008-as években annyira megduzzadt a gyermeklétszám, hogy szükségessé vált az intézmény bővítése. Ekkoriban nőtt meg az igény a bölcsőde kialakítására is. A 2009/2010-es tanévet már a 4 csoportra kibővített, és a bölcsődei szárnnyal gazdagodott épületben kezdhettük meg. Ekkor lettünk Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde, Füles és Zsebi baba (bölcsőde) csoportokkal kibővülten.

A 2013/14-es nevelési év folyamán csúcsosodott ki először az óvodánk létszáma: összesen a 4 óvodai csoportra kivetítve 102 gyermekünk volt (fenntartói engedéllyel max.120 fő vehető fel az intézményünkbe), a bölcsődei csoportban 14 gyermek. A 2014-/2015-ös tanévben eddig példa nélkül, két első osztály indult a helyi általános iskolában. Ez a tendencia a következő tanévben megrekedt egy kicsit, de az átmeneti csökkenést újra létszámnövekedés követte. Jelenleg, a 2018/2019-es nevelési év elején 97 beíratott gyermeke van az óvodának és 14 a bölcsődének. Várhatóan a létszámnövekedés folytatódni fog. Egyre jobban érezzük a CSOK (család- és otthon teremtési kedvezmény) hatását, mert egyre több új ingatlan épül a falunkba, jelenleg egy új lakópark, több lakásos házakkal. A bennne lakásokat vásároló fiatalok 2-3 gyermekkel költöznek, akik közül biztos van 1-2 óvodás és iskolás korú. Többen már előzetesen jelezték igényüket intézményünk felé. Lassan gondolkodnunk kell a faluvezetéssel közösen, hogyan tudnánk újra bővíteni az intézményünket.

A csoportok kialakítása, a gyermeklétszám alakulása

Az alábbi táblázat szemlélteti a csoportlétszámok alakulását:

Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2017/2018

2018 szeptember 1.-től

Ssz.

A csoport neve

Korcsoport

Férőhely

Létszám

2017.09.01./ 2018. 08. 31.

Várható létszám

1.

Nyuszi

kis- középső csoport

25(max.30)

27 / 26(1fő BTM)

24(1 fő BTM)

2.

Micimackó

nagy-középső csoport

25(max.30)

28 / 26(2 fő BTM)

25(2 fő SNI+2 fő BTM)

3.

Tigris

nagycsoport

25(max.30)

25 / 26(2 fő SNI)

24

4.

Füles

kiscsoport

25(max.30)

24 / 27(1 fő SNI)

24(1 fő SNI)

Összesen :

100(max.120)

104 / 105

97

Bölcsőde

Ssz.

A csoport neve

Korcsoport

Férőhely

Létszám

1.

Zsebibaba

20hó-3 évig

14

14

14(9+3

szeptembertől novemberig, + januárban 2 fő)

Mindösszesen:

max.134

118/119

111

A gyermekeket korcsoport szerint igyekeztünk beosztani az óvodás csoportjaikba. Csoportjaink ezért nagyjából azonos életkorú gyermekekből állnak.

Tankötelezettségi mutatók:

Iskolába beíratott 29 fő (ebből 21 fő a Kulcsi Fekete István Ált. Iskolába , 5 fő Rácalmási Iskolába – (rajz tagozat+ egyéb ok), 1 fő Waldorf isk., 2 fő Móricz zenei általános),

további óvodai nevelésben részesül, de 2018. aug. 31.-ig betöltötte a 6. életévét : 11 fő

2018 szeptemberétől, óvodába beíratott gyermek: 26 fő

Az alábbi táblázat szemlélteti az egyes munkavállalók nevét, munkakörét, valamint a munkavégzés helyszínét:

Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda
A csoport neve Óvodapedagógusok Dajka
Nyuszi Füri Anikó,

Pukli Szilvia

Orbán Dóra ped.asszisztens

Marczi Gyula Imréné

(Berni)

Micimackó Dénesné Schäffer Tímea,(intv.hely.)

Rendné Pocsai Izabella (int. vez.)

Varga Anita
Tigris Szloboda Ildikó, (gyerm.véd.fel.)

Parola Anita

Marczi Györgyné (Jutka)
Füles Farkas Istvánné ( Ica),

Czimbora Dóra

Kriston Korinna
a  bölcsőde
A csoport neve Kisgyermek-nevelők Bölcsődei dajka
Zsebibaba Fridrichné Enyedi Zsanett,

Hegedűs Klaudia

Holl Tamásné (Bölcsődei egység vezető)

Csadáné Jobb Erika
Az intézmény további munkatársai
Név Munkakör A munkavégzés helye
kisegítő munkatárs takarítói, kert gondozói feladatok
Balogh Klaudia óvoda titkár adminisztrációs feladatok

iroda

Varga Edit konyhás konyhai feladatok
Pocsai Melinda takarító-gondozó besegít a konyhán és a csoportokban is

Óvodánkban a nyitva tartásához igazodva (6h-17h) nyitástól zárásig óvónő is és dajka is van. A dajkák segítségére nemcsak a reggeli, ebéd, uzsonna idején számítunk, hanem a foglalkozásoknál is van lehetőségünk a tevékeny segítségüket igénybe venni.

Az óvoda nyitva tartása

Az intézmény nyitva tartási ideje:  600-1700 

A csoportokban megtörtént a reggeli nyitást és zárást igénylők felmérése, ennek eredménye indokolja a 6.00-17.00 óráig tartó nyitva tartást.

Az intézmény dolgozói munkaköri leírásuk és munkarendjük szerint végzik munkájukat.

A nyitva tartás teljes időtartama alatt az óvodában óvodapedagógus, a bölcsődében gondozónő látja el a gyermekek nevelését.

Reggel az óvodában egy ügyeletes csoportban fogadjuk a gyerekeket (5-15 fő). Az első óvodapedagógus 6.00 órára jön, a többiek 7.00 órakor állnak munkába.

A pedagógiai asszisztens 7.30-tól 15.30 óráig segíti az óvónők munkáját.

A bölcsődei csoportban a délelőttös gondozónő 6.00 órára jön, és a bölcsődés gyermekeket ő fogadja.

Délután 16.00 óráig mindenki a saját csoportjában végzi nevelő-fejlesztő munkáját.

Az óvodában 16.00-17.00 óráig egy ügyeletes óvodapedagógussal, az ügyeletes csoportban, vagy a szabadban játszanak a gyerekek.

A bölcsődében 17.00 óráig gondozónő felügyeli a gyermekeket.

A délutános óvodapedagógus  kollégák 9.45 re érkeznek, az ügyeletes zárós kolléga 10.45-re.

A bölcsődében a 3 gondozónő átfedéssel, délelőttös- köztes-délutános munkarendben dolgozik.

A dajkák heti váltásban délelőttös és délutános műszakban dolgoznak.

A bölcsődei technikai dolgozó 8.00-16.00-ig dolgozik.

A konyhás 7.00-tól 15.00 óráig látja el a konyhai teendőit, a takarító-dajka kolléga 8.00-16.00-ig végzi munkáját. A kisegítő alkalmazott 6.30-14.30-ig segíti az intézmény munkáját.

Az óvoda titkár munkaideje 7.00-tól 15.00 óráig tart.

Szombaton és vasárnap zárva tart az intézmény.

Szünetek tervezése

Az iskolai szünetekhez alkalmazkodva a fenntartó rendelkezése alapján az óvoda az alábbiak szerint üzemel.

Ezen idő alatt összevont csoportok működhetnek a gyermeklétszámtól függően.

Őszi szünetben 2020.10.26-2020.10.30. időszak alatt

Tavaszi szünetben 2021.04.01 – 2021.04.06. időszak alatt

Téli szünetben 2020.12.21-2020.01.04. ZÁRVA leszünk

A nyári zárás tervezése

A nyári zárás tervezett időpontja : 2020.07.01.-2020.07.31. (ügyeletes óvoda Rácalmás, Manóvár Óvoda és Bölcsőde fogadja a gyermekeinket)

Szolgáltatásaink

Logopédiai foglalkozások

logopédus neve foglalkozások időpontja
Alexi Ágota

 

minden héten hétfőn és  szerdán

Fejlesztő foglalkozások az SNI-s, BTM-s gyermekek részére

gyógypedagógus neve szakja foglalkozások időpontja
Pahocsáné Kovács Orsolya komplex gyógyped. fejlesztés 2 fő SNI-s gyermeknek

heti 2×2 óra foglalkozást tart(S.R.V.+ M.P.A.)

Parola Anita fejlesztő pedagógus/óvodapedagógus heti 1 óra foglalkozást tart (L.B.)

Gyógytestnevelés

gyógypedagógus neve szakja foglalkozások időpontja
Nagyné Antal Mária gyógytestnevelő minden héten:

kedden és csütörtökön

 

Hitoktatás

Az alábbi táblázat szemlélteti a hitoktatás rendjét:

Az egyház megnevezése A hitoktató neve A hitoktatás időpontja Korcsoport
katolikus Heilmann Diána

(világi lelkipásztori munkatárs)

2020.október 5.-től vegyes
hétfőnként

8.00-8..30-ig

református Fodor István (lelkipásztor) 2020. október 5-től vegyes
 

 

Térítéses  szolgáltatásaink:

 

foglalkozás megnevezése szakember neve a foglalkozás időpontja
néptánc Molnárné Miklán Jolán péntekenként 8.30-9.30
foci Kulcsi Sport Egyesület hétfő- csütörtök  15.00-15.45
ovis torna Nagyné Antal Mária szerda 15.00-15.45

Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda Nevelési Programja

Nevelőtestületünk többféle óvodai programot tanulmányozott a sokféle programból, mire a leginkább” ránk szabott”, nevelési elveinkkel s több éves gyakorlatunkból leszűrt, pozitív tapasztalatainkkal egyező, nevelési programot sikerült kiválasztani. Helyi nevelési programunkat Fábián Katalin: „Tevékenységközpontú óvodai nevelési program” -jának adaptálásával készítettük el, melyet az óvoda bővülése és a törvényi változások miatt többször is felülvizsgáltuk és módosítottuk.

Bölcsődei programunk szervesen kapcsolódik az óvodai programunkhoz. A nevelési célok, a nevelés alapelvei, a tevékenységi formák hasonlóak, figyelembe véve a 20 hónapos -3 éves kisgyermekek életkori sajátosságait. A nevelők az óvodáéval egyező nevelési elképzeléseket és értékeket kívánják közvetíteni, ezzel is megkönnyítve azt, hogy az óvodába lépés zökkenőmentes legyen.

Óvodánk pályázott az elmúlt nevelési évben a „BOLDOG ÓVODA” Programban a Boldog Óvoda címre. Ezt a pályázatot meg is nyertük.

A Boldog Óvoda program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás és az iskolás korosztály számára. Tudományosan bizonyított, hogy a Boldogságórák hozzájárulnak a gyermekek pozitív lelki fejlődéséhez és belső jóllétéhez, csökkentik a gyerekek szorongását, miközben erősíti önbizalmukat. Így nemcsak kiegyensúlyozottabbá válnak a gyerekek, de jobban is teljesítenek.

Partnereink, kapcsolataink:

 • Óvodánk napi kapcsolatban áll a Polgármesteri Hivatallal. A fenntartó és az intézmény közötti gördülékeny kapcsolatot a szakmaiság tiszteletben tartásával, a naprakész feladatmegoldásokkal, gyors információáramlással érjük el.

 • Az általános iskolával az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében komplex, többoldalú kapcsolatot építünk és ápolunk. A két intézmény közti kapcsolatunkat tudatosan fejlesztjük tovább, egyre több közös programot szervezünk együtt. Szokásos eddigi közös programjaink pl. tél űző „kisze báb” égetés a falut járva a farsangi időszak elmúltával, jövendőbeli elsős tanítók ismerkedő látogatása tavasszal 4-5 alkalommal a nagycsoportba, a nagycsoportosok vendégeskedése az iskolában szintén tavasszal. Közös papírgyűjtést is szervezünk szeptember hónapban. Elmegyünk egymás ünnepségeire, karácsonykor és ballagáskor az iskolások műsort adnak nekünk.

 • A Faluház, a könyvtár és az óvoda közötti évek óta megszokott jó kapcsolat működik. A tanév során több alkalommal vesszük igénybe a Faluház épületét. Óvodai zenés előadások, évzárók színhelyéül is választjuk. Könyvtári rendhagyó foglalkozásokban is részt vesznek nagycsoportosaink.

 • A Védőnői Szolgálat az éves munkatervének megfelelően végzi tisztasági vizsgálatait.

 • A gyermekorvossal kapcsolatunk rendszeres, a doktornő jóindulattal fordul mindenki felé, legyen az dolgozó, szülő vagy gyermek. Személyiségéből adódóan testi, lelki bajokra is gyógyírt talál.

 • A fogorvossal is rendszeres és gördülékeny, jó kapcsolatot tartunk. Évente 2 alkalommal végzi a fogászati szűrővizsgálatot az óvoda mind a négy csoportjával.

 • A Családsegítő Szolgálat rendszeres időközönként esetmegbeszélő foglalkozásokat tart, ahol a gyermekvédelem érintett eseteit beszéljük meg. A szolgálat és az óvoda közötti kapcsolattartás az óvoda gyermekvédelmi felelősén keresztül történik. Fontos feladatunk a jelzőrendszer működtetése, és ha valahol gyermek veszélyeztetettségére utaló helyzeteket tapasztalunk, arról értesítjük a Gyermekjóléti Szolgálatot. Kapcsolatunk jól működő.

 • Egyházaink képviselői a hitoktatást az óvodában rendszeresen végzik. A hittanos foglalkozásokhoz (katolikus és a református) megfelelő helyszínt és időt is biztosítja az intézmény.

 • Nyitottak vagyunk a társintézményeink kezdeményezésire, és mi is keressük a kapcsolatot a település intézményeivel és civil szervezeteivel.

 • A legfontosabb és a legszorosabb kapcsolatunk a szülő!

A szülőkkel való kapcsolattartás nem merül ki a napi rutinnal, hanem nyílt napokat, közös délutánokat, közös ünnepélyeket, kirándulásokat, kreatív délelőttöket szervezünk. Hiszen az óvodánk a kisgyermekek második otthona, és a gyermek bizalmán túl a szülő bizalmát is meg kell nyernünk, hogy érezze, gyermekét biztonságban tudhatja nálunk és eszközeinket, tudásunkat, tapasztalatainkat az ő fejlődésüknek szenteljük.

A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde házirendje 

error: Másolási jog letiltva!