Közérdekű

2023. március 2.

Közadat nyilvántartás

2018. szeptember 4.

A felettes, illetve felügyeleti szerv

Törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek: Fejér Vármegyei Kormányhivatal Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 526-900 Telefax: (22) 526-905 E-mail: hivatal@fejer.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer Régi honlap: www.fejerkozig.hu Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár Pf. […]
2018. szeptember 10.

A foglalkoztatottak – adatok, juttatások

2019. év Önkormányzat 2019. év Polgármesteri Hivatal 2019. év Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2018. év Önkormányzat 2018. év Polgármesteri Hivatal 2018. év Százholdas Pagony Óvoda […]
2018. szeptember 4.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

2018. szeptember 10.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

2016. DRV Zrt. Bérleti – üzemeltetési szerződés
2018. szeptember 4.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat  Igénybejelentés nyomtatvány
2018. szeptember 4.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: 2011 évben elutasított – közérdekű adat megismerésére vonatkozó – kérelem nem volt. 2012 évben 9 […]
2018. szeptember 4.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok

Kulcsi Krónika Alapító: Kulcs Község Önkormányzata 2008-ban Kiadó: Polgármesteri Hivatal Kulcs Szerkesztő: Török Tímea E-mail: kulcsikronika@gmail.com
2018. szeptember 4.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok

Meghirdetett Pályázatok: Kulcsi Polgármesteri Hivatal műszaki-igazgatási ügyintéző határozott időre szóló közszolgálati jogviszony Jelentkezési határidő: 2020. 03. 16. Kulcsi Polgármesteri Hivatal adóügyi előadó határozatlan időre szóló közszolgálati […]
2018. szeptember 10.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet […]
2018. szeptember 4.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások A települési önkormányzat szolgáltatókkal kötött szerződés alapján látja el az alábbi közszolgáltatási feladatokat: az ivóvíz ellátás […]
2018. szeptember 4.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

2018. szeptember 4.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó statisztikai adatgyűjtés eredményei

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 2011. Az iktatott ügyiratok száma 2011. évben Az Önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott […]
2018. szeptember 10.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Jelenleg nincs adat!
2018. szeptember 4.

A szerv által alapított közalapítványok

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre!
2018. szeptember 4.

A szerv tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre!
2018. szeptember 4.

A szerv vezetői

Polgármester: Jobb Gyula Telefon: 25/440-400 / 1 mellék , 06/70-639-0157 Alpolgármester: Fekete György Telefon: 06-30/584-5317 Jegyző: Dr. Neumann Helga Telefon: 25/440-400 /2 mellék, 06-70/639-0139 Email: jegyzo@kulcs.eu
2018. szeptember 4.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

Minden a testület döntéseiről Kulcs Község Képviselő-testülete rendes testületi ülését minden hónap utolsó szerdáján tartja. Az ülések nyilvánosak, kivételes esetben zárt ülésre kerülhet sor. A képviselő-testület […]
2018. szeptember 4.

Adatbázisok, nyilvántartások

Fontos adatbázisok és nyilvántartások ONKADO: az adók nyilvántartására WinSZOC : szociális ellátások nyilvántartására KIR: központilag biztosított webes alkalmazás, munkabérhez kapcsolódó és személyügyi adatok nyilvántartására REGISZTER: a […]
2023. március 2.

Adatvédelmi tisztviselő

Dr. Hosszú Károly iroda@annesclayton.hu 9700. Szombathely, Százhold u. 36.
2018. szeptember 4.

Alaptevékenység, szervezeti és működési szabályzat, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, valamint a szervezeti és működési szabályzat az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Polgármesteri […]
2018. szeptember 4.

Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések

2014. évi  ellenőrzések- ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 2015. évi ellenőrzések- ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS  2016. évi ellenőrzések- ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS  2017. évi ellenőrzések- ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 2018. évi ellenőrzések- ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 2019. évi […]
2018. szeptember 10.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, – ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, […]
2018. szeptember 10.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések – szerződések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések 2022. év   AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK, SZERZŐDÉSEK 2022. évben 1. Szállítási szerződés […]
2018. szeptember 4.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

2018. szeptember 4.

Elérhetőségi adatok

Polgármesteri Hivatal: 2458 Kulcs Kossuth L. u. 83. Központi tel.: +36 25 440-400 FAX: +36 25 509-080 Web: www.kulcs.eu E-mail: jegyzo@kulcs.eu Polgármester: Központi tel.: +36 25 […]
2018. szeptember 4.

Hatósági ügyek intézése

Hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező szerv, ügyintézés, dokumentumok, eljárási illetékek meghatározása Ügyfélfogadás H: 8:00-12:00 K: Nincs ügyfélfogadás Sz: 8:00-12.00     13.00-17:00 Cs: Nincs ügyfélfogadás P: 8:00–12:00 Jegyző Titkárság Adóügy Igazgatás Gazdálkodás Pénzügy
2018. szeptember 4.

Hirdetmények, közlemények

Hirdetmények
2018. szeptember 4.

Jogszabálytervezetek, előterjesztések

Rendelet tervezetek Előterjesztések
2018. szeptember 4.

Képviselő testület

  Vezetők: Polgármester: Jobb GyulaAlpolgármester: Fekete GyörgyJegyző: Dr. Neumann Helga Testület: Polgármester: Jobb GyulaAlpolgármester: Fekete György Képviselők: Deák Ibolya Rózsa Nagy Anita Oberrecht Tamás Posch János […]
2018. szeptember 10.

Költségvetés, beszámolók

Költségvetések Beszámolók                      
2018. szeptember 10.

Közbeszerzési információk

Kulcs Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 2015. évi közbeszerzési terv 2016. évi közbeszerzési terv 2017. évi közbeszerzési terv 2018. évi közbeszerzési terv 2019. évi közbeszerzési terv 2020. […]
2018. szeptember 4.

Közfeladatokat ellátó szervek

Polgármesteri Hivatal Cím: 2458 Kulcs Kossuth L. u. 83. Központi tel: 25/440-400      Fax: 25/509-080 Polgármester: Jobb Gyula Telefon: 25/440-400 / 1 mellék Jegyző: Dr. Neumann Helga Telefon: 25/440-400 /2 mellék, […]
2018. szeptember 4.

Szervezeti felépítése, szervezeti egységek

Polgármesteri Hivatal Cím: 2458 Kulcs Kossuth L. u. 83. Központi tel: 25/440-400 Fax: 25/509-080 Ügyfélfogadás A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje 2022. november 1. napjától 2023. március 31. napjáig […]
2018. szeptember 10.

Támogatások

Civil szervezetek támogatása 2011. évben Szervezet Támogatás összege KSE. Labdarúgó Sz. o. 900.000 KSE. Turul Íjász Sz. o. 50.000 Polgárőr Egyesület 500.000 Kulcsi Nyugdíjas Egyesület 250.000 […]
2018. szeptember 10.

Újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok, szerződési feltételek, díjszámítás, jogorvoslati tájékoztatás, megállapodások

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre!
error: Másolási jog letiltva!