Lakossági véleményezés

Településfejlesztési Koncepciójának és Településrendezési Eszközeinek /Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv/ Véleményezési anyaga:

(a felsorolás egyes elemei egyben linkként is szolgálnak)

HÉSZ 1 FÜGGELÉK MINTAKERESZTSZELVÉNYEK:

HÉSZ 2 FÜGGELÉK HÓFOGÓ ERDŐSÁV

HÉSZ 5 MELLÉKLET SAJÁTOS ELŐÍRÁSÚ TERÜLETEK

SZT 2000

SZT4000

TSZT 3 1 MELLÉKLET VÁLTOZÁSOK

TSZT 4000

                TSZT JELMAGYARÁZAT

                TSZT A

                TSZT B

                TSZT C

                TSZT D

                TSZT E

                TSZT F

                TSZT G

                TSZT H

                TSZT I

                TSZT J

                TSZT K

                TSZT L

                TSZT M

                TSZT N

                TSZT O

                TSZT P

                TSZT Q

                TSZT R

                TSZT S

SZELVÉNYHÁLÓ SZT 2000

SZELVÉNYHÁLÓ SZT 4000

SZELVÉNYHÁLÓ TSZT 4000

KULCS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

KULCS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

KULCS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

KULCS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT  TE

KULCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KULCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

               

               

               

               

              

               

               

               

               

                     

               

               

               

               

               

error: Másolási jog letiltva!