Bölcsőde

Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

BÖLCSŐDEI EGYSÉGE

Zsebi-baba csoport

2458. Kulcs Óvoda u.1

Telefonszám: 06/70-639-0241, 25 / 251 – 835

Bölcsődei egység vezető : Holl Tamásné

A BÖLCSŐDE BEMUTATÁSA

Bölcsődénk gyalog, gépjárművel, autóbusszal egyaránt megközelíthető autóforgalomtól elzárt, családi házas környezetben épült, csendes, tiszta levegőjű, zsákutcában található.

A bölcsődei gondozás- nevelés csodálatos világa, a naponta megújulni képes inger gazdag  környezet adja az intézményes nevelés fundamentumát. A bölcsődében elkezdett személyiségfejlesztés, a tudatos tervezett, szervezett, irányított gondozó- nevelő pedagógiai munka egész életre kiható, meghatározó, felelősségteljes pedagógiai vállalkozás.

Bölcsődénk 2009 óta működi családias, esztétikus környezetben. Intézményegységünkben 1 csoportszobában 12- 14 fér?hellyel működünk. A bölcsőde belső környezetét igyekeztünk úgy kialakítani, hogy inkább egy családi ház, egy otthon benyomását keltse, mintsem egy intézményét. Tettük ezt azért, mert az idejáró gyermekeknek 1-2 évig ez lesz a második otthona.

Csoportszobánk világos, tágas, barátságos, felszereltsége a gyermekek minden igényét kielégítik. Sokoldalú fejlesztő játékokból válogathatnak kedvükre. A csoportszoba kialakításában és díszítésébe kisgyermek nevelőink és technikai munkatársunk egyaránt részt vesz. A déli alvásnál korszer? ágyak biztosítják a nyugodt pihenést. A gyermekcsoportunkban lelkes szakmailag jól képzett, az évek során sok tapasztalatot szerzett kisgyermeknevelő pedagógusok dolgoznak – igényességüket a folyamatos önképzés és új szakirányú diplomák megszerzése jellemzi. Munkájukat technikai dolgozónk segíti.

Amennyiben szükséges fejlesztő programmal is segítjük a gyermekeinket. A fejlesztés mindig a gyermekek különleges gondozási igényére épül és egyéni tulajdonságainak fokozatos kibontakozását szolgálja. A fejlesztés feladata, a korrigálás, kompenzálás, felzárkóztatás, a szociális képességek fejlesztése és minden esetben az önálló életvezetésre irányul.

Nagyon fontos számunkra a család és a bölcsőde kapcsolata, fontos a jó együttműködés. A szülők bármikor betekinthetnek a gyermekek mindennapi életébe.  Ezt a kapcsolatot erősíti a „kóstolgató hét” is ahol szeretettel várjuk a családokat, gyermekeket, akik szívesen ismerkednek az új környezettel, játékokkal, kisgyermeknevelőkkel. Bölcsődébe lépéskor biztosítjuk, hogy aktív részesei legyenek a gyermekeik beszoktatásának.

Bölcsődei Programunk, mely tartalmazza a bölcsődéskor teljes nevelő-fejlesztő munkáját. Meg?rzi a nemzetközileg elfogadott magyar bölcsődei gyakorlat értékeit, jól bevált hagyományait, ugyanakkor nyitott minden új iránt, ami ösztönzi a kisgyermeknevelőket arra, hogy a bölcsődei életet még árnyaltabban, sokszínűbben, az egyéni szükségleteket, különbözőségeket figyelembe véve szervezzék meg a gyermekek számára.

Bölcsődénk helyi programját a nevelőtestület készítette. Kiemelt feladatunk az egészséges életmódra nevelés ezen belül a mozgásfejlesztés. Nagy tornaterem és füvesített udvarunkon szabad tér, esztétikus, biztonságos játékok, libikókák, homokozó, rotikon mászóka várják a gyermekeket. Kihasználjuk az erd? közelségét, és minden évszakban ellátogatunk, terméseket gyűjtünk, őzike lesre megyünk.

A nevelés fő eszközének a játékot tekintjük, a játék, az ismeretszerzés és a tapasztalatszerzés legfontosabb színtere.

Mit adhatunk gyermeknek, szülőnek?

– testi, lelki szükségleteik kielégítését

– nyugodt, vidám szeretetteljes légkört, melyben érje a gyermeket annyi öröm, amiből
később is tud majd meríteni

– integrációra való alkalmasság, befogadó környezet

– olyan BÖLCSŐDÉT, ahova a szülők szívesen és biztonságtudattal hozzák gyermeküket.

„Kedves Gyerekek szeretettel várunk Benneteket és Szüleiteket, látogassátok meg intézményünket! Ismerkedjetek meg bölcsődénkkel és bölcsődénk dolgozóival!”

Holl Tamásné bölcsődei egység vezető  és kollektívája

Elérhetőség

Bölcsődei egység vezető : Holl Tamásné

Telefonszám: 06/70-639-0241

E-mail: bolcsodekulcs@gmail.com

Cím: 2458. Kulcs, Óvoda u. 1.

Bölcsődei dolgozók

Fridrichné Enyedi Zsanett: Kisgyermekgondozó,- nevelő

Hegedűs Klaudia: Kisgyermekgondozó,- nevelő

Csadáné Jobb Erika: Bölcsődei dajka

Bőlcsödekóstolgató

Hagyományainkhoz híven szeretettel várnak minden érdeklődő kisgyereket, szülőt és nagyszülőt a bölcsőde kisgyermeknevelői minden évben megrendezésre kerülő nyitott bölcsődekóstolgató hétre.

A bölcsődekóstolgató célja, hogy a szülők és gyerekeik betekintést nyerjenek az intézménybe, és annak működésébe.

A délelőtt folyamán lehetőség nyílik arra, hogy megismerkedjenek a bölcsődével, a leendő nevelőkkel. Körülnézhetnek a csoportszobákban, kipróbálhatják a játékokat.  A helyszínen választ kapnak minden olyan kérdésre, ami a gyermekek bölcsődébe kerülésével kapcsolatban felmerülhet.

Pedagógiai hitvallásunk

  • A gyermeknevelésben elsődleges és meghatározó a családi nevelés, a bölcsőde kiegészítő, segítő, mintanyújtó szerepet vállal, annak érdekében, hogy a gyermekek fizikai, emocionális és szociális szükségletei teljes mértében kielégítettek legyenek.
  • Együttműködik a családokkal.
  • Tiszteletben tartjuk a gyermekek jogait, az alapvető szabadságjogokat.
  • Elfogadjuk és megbecsüljük a kisgyermek személyiségét.
  • Tiszteljük a másságot.
  • Elismerjük, hogy különleges védelem illet meg minden kisgyermeket.
  • A gondozást-nevelést egységnek tekintjük.
  • Fontosnak tartjuk az érzelmi biztonságot, a személyi és tárgyi környezet állandóságát.
  • Bánásmódunkkal, a gondozás-nevelés módszereivel igazodunk a gyermekek egyéni fejlettségéhez, igényeihez.
  • Bátorító neveléssel, gyermekközpontú szemlélettel segítjük a személyiség kibontakozását, egészséges fejlődését.

Gyermekképünk

Olyan gyermek, aki boldog, derűs, játékosan tevékeny.  Szereti, és éppen ezért kötődik a játékhoz, meséhez, zenéhez, mozgáshoz. Szeret alkotni és élvezi az alkotás örömét. Tud önfeledten játszani, jót nevetni, apró titkokat adni és szeretetet kapni.

Minden gyermek egyedi és megismételhetetlen, individuum, aki egyéni szükségletekkel rendelkező, személyiség. Védelem, különleges bánásmód illeti meg. Fejlődését a genetikai adottságok, az érés törvényszerűségei, a család érzelmi légköre és a szociokulturális háttere, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. A csecsemőkor az alapvető bizalom, a kisgyermekkor az autonómia–érzés kialakulásának időszaka. Kutatások bizonyítják, hogy az első életévek a legmeghatározóbbak a gyermekek életében, személyiségfejlődésében. A korai kötődés és szocializáció időszakában alakulnak ki a későbbi egész életre jellemző főbb szokások, viselkedésminták alapjai. A csecsem? és a kisgyermek magával hozott képességeinek kibontakozásához legkedvezőbb feltétel a szabad mozgás– és játéktevékenység, a szülőkkel, a kisgyermeknevelővel való bizalomteljes, meghitt kapcsolat, az aktivitásra épít?, interakciókban gazdag gondozás.

A gyermek fő tevékenysége a játék, ami valójában több mint játék. A játék útján meg tanul tanulni, érdeklődni, próbálkozni, kísérletezni. Megtanulja a felmerült nehézségek leküzdését. Megismeri azt az örömöt és megelégedést, amit a siker, a türelmes, önálló, kitartó munka által elért eredmény jelent. A nem kognitív készségek (pl. kitartás, motiváció, interakciós készség), kompetenciák koragyermekkorban történő elsajátítása elengedhetetlen a későbbi eredményes tanuláshoz, a sikeres iskolai, társadalmi szerepvállaláshoz.

Letölthető, bölcsődei felvételi dokumentum

error: Másolási jog letiltva!