2016: Dr. Menyhárt Ferenc

Változást elérni a legnehezebb vállalkozások egyike!

Tisztelt Választóim!

A cím nem véletlen! Az elmúlt időszak itt, Kulcson is igazolta a változásmenedzsment ezen ismert alaptételét! Pedig a változás igénye a lakosság nagy részéről megfogalmazódott!

A 2014. évi önkormányzati választás előkészítő szakaszában lakótársaimmal folytatott beszélgetések során minden alkalommal szóba került az önkormányzat hivatali és testületi munkájának számtalan hiányossága, a falu egyhelyben járása, a lakókörnyezetünk igénytelen állapota, a gazdasági helyzet, a fejlesztések elmaradása, az állandó és ideiglenesen itt tartózkodó lakosság közötti széthúzás, a közösségek hiánya, a vezetés feudális szemlélete, a település adottságainak kihasználatlansága. Nem sorolom tovább, hiszen aki itt élt, az tudja, hogy valamennyi képviselőjelölt ezen problémák felvetésével, és ezek megoldásának ígéretével kampányolt. Magam, ugyanilyen tapasztalatok bírtokában vállaltam a megmérettetést a FIDESZ-KDNP csapatában. Több évtizedes vezetői tapasztalattal a hátam mögött, egy tervszerűen meghatározott, rendszerbe ágyazott, saját működési keretek mentén zajló változáskezelésben láttam a megoldást. Ezt vállaltam fel a kampányban megjelenő plakáton, majd a faluközösség felhatalmazását elnyerve, a testületben is. Ezt neveztük stratégiának! Az előző évben készült képviselői beszámolómban már bemutattam, hogy az alapok elkészültek, és azt is, hogy az itt élők széles körének bevonásával jelöltük ki a település legfontosabb céljait, és dolgoztuk ki a célok eléréséhez szükséges tennivalókat is! Lényeges szempont volt, a közösségépítés. Mivel a közösség nem bálokon és palacsinta sütésen, hanem közös értékek és cselekvések mentén formálódik, a kitűzött célok nagy része a Kulcshoz kötődők öntevékenységére, szellemi, fizikai munkájára, kapcsolati tőkéjére, a település fejlesztésében való lakossági közreműködésére épül. Ennek megfelelően, a stratégiának nevezett cselekvési tervben kijelölt tennivalók 80 százaléka nem pénzzel, hanem a lakosság aktív részvételével kell, hogy megvalósuljon. A maradék 20 százalék az, amihez vagy önkormányzati, vagy pályázati forrás szükséges. A képviselő testület 2015. április 17-kén jóváhagyta, és az SZMSZ részévé tette ezt, Kulcs 2014-19 közötti gazdasági fejlesztési programjaként. 2016. januárjában elindult az operatív végrehajtás: az első féléves munkaterv a kitűzött célok eléréséhez szükséges, apró lépésekre lebontott feladatok megvalósítását volt hivatott biztosítani. Az egyes alprojektek a célokért felelős képviselőtársaim irányítása alatt pontról-pontra haladva végezték a rájuk bízott feladatokat. 40 ember dolgozott rajta, rendszeresen, önként, ingyen, a szabad idejét rászánva. Ez év januárjától május közepéig kéthetente összesen 9 alkalommal ültünk le és beszéltük át az elvégzett munkát: 16 hasznosítható tanulmány készült el, és került megvitatásra az alprojektvezetői körben, átlagosan a megbízottak 64 százalékos részvétele mellett. Ezen kívül a feladatokkal komolyan foglalkozó alprojektek külön megbeszéléseket is tartottak, előzsűrizték a szélesebb plénumnak szánt anyagokat. Ez úton is köszönöm mindenkinek a munkáját!! Igaz, hogy nem mindenki volt minden gyűlésen jelen, de mindössze 6 fő volt, aki egyszer sem jött el, semmit nem csinált, bár elfogadta a felkérést. A többség azonban komolyan vette a vállalását, és ezzel elindult valami, amiből látványos siker csak több éves munkával születhetett volna meg. Néhány eredményt szeretnék kiemelni: elkészült a rendezvénynaptárunk, ami tervezetté tette a spontán kezdeményezéseket, az azonos ügyön buzgólkodókat egy zászló alá terelte, a sok jó szándékot, erőt egyesítve emelte (volna) a rendezvényeink színvonalát. Ahhoz, hogy a szűkös anyagi lehetőségeinkből többre fussa, elkészült az önkormányzati források megpályázásának korszerű rendszere. Megszületett az etikai kódexünk első változata, ami a rendeletekkel történő rendcsinálás helyett az állampolgárok közös megegyezésén alapuló rend kialakítását elindít(hat)ja. Kidolgoztuk a település arculati kódexének alapjait, ami a falu népszerűsítéséhez nélkülözhetetlen egységes rendszert jelent, többkörös szavazással kiválasztottuk és a május elsejei falunapunkon bevezettük a Kulcs – jó itt lenni! szlogent. Az első négy hónap rendszeres munkájának köszönhetően megszületett a lakosság és az önkormányzat közötti kommunikáció javításának terve, az új alapokra helyezett szociális ellátási koncepció, felmérés készült a hulladékkezelés és a környezet állapotának javítására. A fejlesztőközpont kialakításához új, az iskolán kívüli oktatás jelenleginél korszerűbb módszertanát mutattuk be iskolánk szülői munkaközösségének. Kidolgoztuk a tervezetét, és az Országos, illetve a Megyei Polgárőr Szövetség támogatásával egy nagy sikerű, egy hetes Ifjú polgárőr tábort szerveztünk, ami a jövőben a polgárőrségbe bekapcsolódni akaró fiatalok megyei szintű képzési centrumának elindítását célozta. A közösségépítésre kidolgozott rendszerünk egy budapesti közművelődési fórumon a közösségfejlesztés legjobb modelljeként kapott bemutatkozási lehetőséget. A munka nem fejeződött be, mert 2016. május 19-kén a polgármester felfüggesztette a stratégiát, lakossági elégedetlenségre hivatkozva. Ezek után, érthetően bejelentettem, hogy nem vállalok tovább szerepet az SZMSZ-nek ma is eredeti állapotában részét képező fejlesztési terv sorsáért! A 2016. novemberében létrehozott Jövő Kulcsa Egyesület lesz hivatott a stratégia céljainak megvalósítására.

Képviselői munkám másik része a Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati és Szociális Bizottság elnöki tisztsége. A feladatokat Holl Tamásné képviselővel és Tamásiné Simon Edit külső taggal együtt végzem. A hivatal szakemberi által megfelelő minőségben elkészített anyagokat véleményeztük. Ebben az időszakban (2015 november és 2016 november)16 testületi ülés volt. napirendi pont 152 db; véleményezett rendelet 23db;, gazdasági témák 67 db, szociális és humán témák 31 db; egyéb napirendi pont 33 db.

Boldog Új évet kívánok minden kulcsinak !

Kulcs, 2016. december 31.

Dr. Menyhárt Ferenc

képviselő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Másolási jog letiltva!