2016: Fejes Balázs alpolgármester

Fejes Balázs alpolgármester 2016.A 2014. évi Helyi önkormányzati választásokon a választópolgárok bizalmának elnyerésével képviselői mandátumot, majd képviselőtársaim felhatalmazása alapján alpolgármesteri tisztséget szereztem. Az adott beszámolási időszak már a második év volt számomra az önkormányzatiságban vállalt feladatok végrehajtásában.

Az előző évben elkezdett tetemes munkát továbbvéve és folytatva zajlott az elmúlt egy év is számomra, a rutinszerű, napi munkavégzés mellett, koncentráltan az Önkormányzat gazdálkodásával, fejlesztésével, fenntartható fejlődésével, versenyképességének megteremetésével összefüggő feladatköröket végeztem. Az elmúlt időszakban megnyílt pályázati lehetőségeket igyekeztünk maximálisan kihasználni. Ennek keretében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) konstrukcióira 5 darab támogatási kérelmet nyújtottunk be összesen 1 milliárd 108,7 millió forint támogatási igénnyel, nevezetesen:

  • a TOP-3.1.1-15 konstrukcióba Kerékpárút Hálózat létesítésére 287,68 millió forint értékben,
  • a TOP-2.1.3-15 konstrukcióba Belterületi csapadékvíz elvezetési -és gazdálkodási rendszer kialakítására 231,88 millió forint értékben,
  • a TOP-4.1.1-15 konstrukcióba, a település Egészségügyi alapellátórendszerének komplex infrastrukturális fejlesztése tárgyában 100 millió forint értékben (projektméret: 133,37 millió Ft),
  • a TOP-1.4.1-15 konstrukcióba az Óvoda és Bölcsőde komplex fejlesztésére 299,96 millió forint értékben és
  • a TOP-3.2.2-15 konstrukcióba Szilárd biomassza alapú fűtőmű és kapcsolódó hőrendszer létesítése („távhő”) tárgyában 189,18 forint értékben.

Mind az öt támogatási kérelem befogadásban részesült, támogatói döntésre várnak. Ezeken felül támogatási kérelmet nyújtottunk be további, több, mint 55 millió forint igénnyel:

  • Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz egy 1956-os Büszkeségpont kialakítására 5 millió forint támogatási igénnyel,
  • az Adósságkonszolidációban nem részesültek támogatása – 2016. jogcímre a Kossuth L. -Rákóczi F. u. járda építés 2. ütemére 44,02 millió Ft támogatás igénnyel,
  • az NFM – A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre 2db “D” típusú Sportpark (street-workout) létesítésére
  • a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 konstrukcióba az ASP Központhoz való csatlakozás tárgyában 6 millió forint támogatási igénnyel.

Az előző, négy támogatási kérelemből, a Sportpark kivételével mindegyik elbírálásban részesült, és abból mind a három támogatásban nyert. Az adott projektötletek generálásában, a szükséges háttér infrastruktúra megteremtésében, illetve a támogatási kérelmek elkészítésében aktívan részt vettem, a tevékenységeket koordináltam, azokhoz szakmai segítséget nyújtottam. Az előző beszámolási időszakban támogatásban részesült Rákóczi utcai járda és gyalogátkelő létesítési projekt megvalósításában – mely tervezetten a napokban kerül átadásra – továbbá az előkészítésben lévő beruházási tervek közül az Iskolabővítési, Hajóállomás fejlesztési és Helyi piac létesítési projektek generálásában, előkészítésében aktív szerepet vállaltam. Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójának önkormányzati biztosi megbízatásomat is legjobb tudásom és akaratom szerint végeztem, mely keretében egy nagyszabású rendezvénysorozat előállításában és egy országos jelentőségű emlékmű létrehozásában vettem tevékenyen részt. Kezdeményezésemre, az Adóügyi csoport létszáma 1 fővel bővítésre került, így lehetőség nyílt többek között a nem adózók felderítésére is az adózási földkönyv szerinti adóellenőrzés alapján, mely a mai napig több mint 10 millió Ft többlet befizetést eredményezett a tavalyi évhez képest, evvel javítva az Önkormányzat gazdálkodását, az igazságosságosságot és egyenlőséget, és a helyi adómorált. A település lakóival, vállalkozásainak, szervezeteinek, érdekképviseleteinek képviselőivel a formális kapcsolattartáson túl is kommunikálok, igyekszem őket megfelelően képviselni és megjeleníteni önkormányzatiságunkban.
A település szervezett rendezvényein lehetőségeim szerint jelen voltam. Rendszeresen részt vettem a Képviselő Testületi Üléseken, alpolgármesteri tisztségemből adódó hivatalos kötelezettségeimet próbáltam maradéktalanul teljesíteni, Polgármester Úr megbízására képviseltem településünket a helyi, illetve más hazai rendezvényeken, eseményeken, szervezetekben, a Polgármester Úr távollétéből adódó helyettesítéseket elláttam. A belém vetett hitet és bizalmat a továbbiakban is igyekszem megszolgálni, Kulcs és a településünkön élők, vállalkozók érdekeit mindenben képviselni.

Kulcs, 2016. november 29.

Fejes Balázs

alpolgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Másolási jog letiltva!