2016: Holl Tamásné

Ifjúságért felelős képviselőként illetve képviselő-testület felkérése alapján gazdasági bizottsági tagként is dolgozom. Ezen megtisztelés miatt is érzem azt, hogy nem csak a választóimnak, hanem minden polgárnak tartozom felelősséggel.
Tudásomhoz és lehetőségeimhez mérten igyekeztem a falu lakóinak érdekei képviselni, gondjaikra megoldást keresni, életminőségüket javítani.

Ezt a munkát nem önállóan végzem, hanem együtt képviselőtársaimmal, a hivatal dolgozóival, a közintézményeink bevonásával. Ahol lehetett magam kerestem megoldási lehetőségeket, máskor közvetítettem, vagy a megfelelő helyre továbbítottam a problémát. Ezek között volt egyéni és közösségi, közbiztonsági, kulturális, szociális jellegű is.
Munkámban még mindig nagy hangsúlyt fektetek a kulcsi családok helyzetének javítására. Ezért tartom fontosnak, hogy nevelési- oktatási intézményeink, szociális és védő női, orvosi ellátásunk jól működő megfelelő felszereltségű és szakmailag jól felkészült szakemberek bevonásával működjenek.
Jelenleg a gyermekorvosi ellátás megoldott, de sajnos több család is megkeresett, hogy nagyon rövid a rendelési idő, ami biztosítva van, számukra ők pedig nem minden esetben tudnak átutazni Rácalmásra. A problémát továbbítottam a megfelelő helyre ahonnan várjuk a megoldási lehetőséget, hiszen ezt az ellátást az Országos Egészségügyi Pénztár biztosítja. A védőnőkkel is havi kapcsolatban vagyok, ahol jelenleg egy munkavállalónk kismama, így a két körzetet egy védőnő látja el. Aki heti 20 órában helyettesíti a kolleganőt. Ezúton is köszönöm a lelkiismeretes munkájukat!
A fogorvosi ellátásra is sikerült végleges megoldás találni dr. Szappanos Mária személyében. A doktornő kezdeményezésére megújult a fogorvosi rendelőnk, amit a képviselő- testületünk is támogatott, mégpedig a kivitelezésben nyújtott segítséggel. Külön szeretném kiemelni, hogy nagy örömünkre, szolgál, hogy a gyermekfogászatra kifejezetten nagy hangsúlyt fektet Szappanos doktornő.
A Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat havonta egyeztető ügyéléseket, esetmegbeszéléseket tart a sikeres munka érdekében így teljes körű a tájékoztatottságunk. Így a felmerülő problémákat viszonylag rövid időn belül meg tudjuk oldani. A személyi feltételek sajnos már rég óta nem voltak megfelelőek így a testület egybehangzóan úgy döntött, hogy két 8 órás házi segítő alkalmazása elengedhetetlen.
Bölcsőde és Óvoda egy épületben helyezkedik a bölcsődénél évek óta probléma a férőhelyszám. Az óvoda is teljes létszámmal működik. A jövőkép pedig azt mutatja, hogy a következő évben még több kisgyermek ellátását kell biztosítani az óvodában is. Az épület állapota sem megfelelő. 7éve folyamatos javítások ellenére az épület állapota egyre rosszabb. Az óvoda udvaron a játékok elavultak. Erre a sürgető problémára is kerestük a megoldást, amit egy pályázat elkészítésével és benyújtásával és sikeres elbírálásával meg is tudnánk oldani.
Az iskolánk sincs sajnos jobb helyzetben. Ott is évek óta probléma, hogy az épület adottságai szűkösek viszont egyre több az iskoláskorú gyermek a faluban. Az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy az iskolát már nem az önkormányzat üzemelteti, de úgy gondoljuk ez nem ad okot arra, hogy ne nyújthatnánk segítséget, hiszen a mi gyermekeink oktatása folyik az épületben. Az Igazgató Úrral, több alkalommal egyezettünk és a Szülői Szervezet vezetőjével is tartottam bejárást, az épület állapota, az udvar, valamint a pedagógiai eszközök állapotának és eszközeinek felmérése miatt, hogy a sürgető problémákat, amiket hirtelen akár összefogással, de oldjunk meg.
Ezen kívül előkészítettünk egy megfelelő anyagot arra, ha esetlegesen megnyílik, egy pályázati lehetőség azonnal benyújthassuk hozzá a megfelelő anyagot. Amiben egy kibővített új iskola szerepel.
Az eddigi benyújtott pályázatok előkészítésében aktív szerepet vállaltam, szakmai tudásommal segítettem.
A közbiztonság javítása is nagyon fontos feladatunkká vált. Ezért a körzeti megbízottal rendszeresen személyesen illetve telefonon is tartom a kapcsolatot, és munkáját folyamatosan segítem. Nagy örömünkre szolgát hogy a körzeti megbízottunk Fridrich Tamás összefogott a Rácalmási körzeti megbízottal és megelőzés, felvilágosítás céljából rendőrnapot szervezett iskolásaink részére!
Képviselői munkám mellett a Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati és Szociális Bizottság tagjaként is dolgozom. A feladatokat Dr. Menyhárt Ferenc elnök úr vezetésével és Tamásiné Simon Edit külső taggal együtt végzem. A hivatal szakemberi által előkészített anyagokat véleményeztük. A beszámolási időszakban 16 testületi ülés volt. Napirendi pont 152, gazdasági témák 67.
A hivatalos kötelezettségeimnek próbáltam maradéktalanul eleget tenni. Részt vettem a bizottsági és testületi üléseken. Próbáltam minél több civil illetve önkormányzati rendezvényen részt venni illetve azok megszervezésében segíteni. A falu lakóival a hivatalos formán túl a nem formális módokat is használtam. A hozzám személyesen, vagy telefonon, vagy akár e- mailben fordulókat meghallgattam véleményüket kikértem gondjaikat igyekeztem kezelni.

Köszönöm, hogy meghallgattak,Kulcs és a településünkön élők, bizalmat továbbiakban is igyekszem megszolgálni és érdekeiket minden lehetséges fórumon megfelelően megjeleníteni és képviselni.

Holl Tamásné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Másolási jog letiltva!