2016: Jobb Gyula Polgármester

Jobb Gyula polgármester 2016.A 2015-ös első közös évünket követően, az akkor elindított munkát, amelyek a település stratégia és az alapvető önkormányzati feladatok, folytattuk. Továbbra is nagyon jól együttműködik a képviselő-testület, és ki- ki a maga szakterületén tette és teszi a dolgát. Szembesültünk a régmúlt és a saját problémáinkkal.

Az elmúlt időszak problémái miatt minden egyes fejlesztési feladatunk megindításakor rendetlenségbe futottunk. Ez nagyban megnehezíti, és lényegesen hosszabbá teszi a megvalósítást. Szembetalálkoztunk az önkormányzat, a hivatal és intézményeink működésében kisebb problémákkal. Szintén szembetalálkoztunk a településen lévő civil szervezetek sokszor nehezen kezelhető együttműködésével. Ezek a viszonylag könnyebben megoldható problémák, amiket el is indítottunk és viszonylag rövid időn belül rendezni tudjuk, fogjuk. Viszont a koncepció és terv nélküli előző időszak lezárást igényel. Teljesen új lappal kellett indulnunk, át kellett tekintenünk az összes meglévő szerződéseinket, a vagyoni helyzetünket, a lehetőségeinket. Pénzügyi szempontból alapvetően stabil volt az önkormányzat, amit a mai napig sikerült fenntartani, összegszerűen 60-100 millió közötti pozitív egyenleggel. Vagyoni szempontból viszont földterületes ingatlannal alig rendelkezünk.

Ahhoz, hogy az eltervezett fejlesztéseket egyáltalán el tudjuk indítani, pályázni tudjunk, földterületet kell biztosítanunk, tehát vásárolnunk kellett. A két földterület 13 millió forintba került az önkormányzatnak. A kérdés az: miért nem volt az önkormányzatnak ingatlana, és ha volt hová tűnt?! Az elkötelezettségeink, szerződéseink vonatkozásában sok esetben átláthatatlan, ellenőrizhetetlen és sok esetben a település szempontjából hátrányos szerződésekkel találkoztunk. Két konkrét dolgot említek. Az egyik a kamerarendszer, illetve az idézőjelben szolgáltatást nyújtó céggel nem csak hogy a szerződésünk rossz, hanem az az mögött álló technikailag és műszakilag szinte értékelhetetlen rendszer. Elindítottuk a felülvizsgálatát. A környező településekhez képest is méltó és igényes új rendszert kívánunk kiépíteni. A másik, amit mindenképp meg kell említenem az iparterületünk infrastrukturális problémái. Alapvetően a HÉSZ-ben iparterületté minősített területünkön gyakorlatilag egy engedély nélküli kapacitását és műszaki kivitelezését is tekintve egy ivóvíz szempontjából rosszul ellátott terület, amit a helyi vállalkozók kifogásoltak. Ennek a vizsgálatát és a rendbetételét is elindítottuk. Fontos azt is tudni, hogy ezek az önkormányzatnak több 10 millió forint nagyságrendű kiadást fognak generálni az elkövetkezendő évben. Infrastruktúra szempontjából fiatal településünk el van maradva a környékbeli településekhez képest. Pótolnunk kell a lemaradást, de ami még sürgeti a feladatot, hogy a településünk lakólétszáma folyamatosan, egyenletesen növekszik. Bevételeink szempontjából vizsgálva, településünknek jelenleg nincs számottevő bevételi forrása. Az adóbevallások-és befizetések az elmúlt időszakban messze elmaradtak a kívánttól és szintén a környékbeli településekre befolyt összeg mértékétől. Itt is intézkedtünk, mivel rájöttünk, hogy a meglévő kapacitáshiány okozta a problémát.

Egyik legfontosabb intézkedésünk, hogy feltárjuk a településünk fejlődését és fenntarthatóságát akadályozó tényezőket. A településstratégia megalkotása, alapjainak a lerakása elkészült, hogy az operatív működni tudjon, és számon kérhető legyen az abban megadott rengeteg feladat egy működő szervezetet, egyesületet, Kft-t hozunk létre, ami segít abban, hogy a településen a közterületeket később is fenn tudjuk tartani, ha már esetleg a közmunkaprogram nem működik, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő intézményeknek segítséget nyújtson, a rendezvények lebonyolítását segítse és például a hajóállomást működtetni fogja.

Az idei évben elnyert pályázati forrásaink összege eléri a 100 millió forintot, nem értem, hogy az előző ciklusban, ahol ugyanúgy rendelkezésre álltak pályázati lehetőségek, Uniós források: miért nem indultunk ezen?! Az idei évben leadott TOP-os pályázataink együttes összege meghaladja az 1 milliárd forintot és bízunk benne, hogy ennek egy részét meg is fogjuk kapni és gazdagítani tudjuk vele a települést. A partfal csúszás, mint az elmúlt időszak kötelező és a költségvetésünket alaposan megnyirbáló feladatáról és annak állásáról néhány mondatot leírnék. A Hullám-Deák Ferenc utca első ütem befejezését követően a folyamatos mérések viszonylag stabil helyzetet mutatnak. A strand feletti rész első második ütem elvégzését követően szintén, egyelőre stabilnak mutatkozik. A harmadik terület a Hajóállomás feletti rész kivitelezését a napokban fogják befejezni. összesen a Vis Major keretből körülbelül 800 millió forintot kaptunk az államtól. A 2016-os évet a strand feletti rész önereje és a fizetendő áfája terheli, ami 58 millió forint. Sajnos néhány üdülőingatlan tulajdonos abszolút nem működött együtt, alaposan megnehezítve ezzel az Önkormányzat és a kivitelező dolgát. Itt elképzelhető, hogy csak egy több évig tartó per után tudjuk tisztába tenni a vitás jogi helyzetet.

A Csatorna helyzete: Egy megítélt 1,296 milliárd forintos forrás áll rendelkezésre. Állami kivitelezés lesz. Igyekeztünk a HÉSZ módosítását úgy irányítani, hogy ezt a csatornázottságot kiterjesszük a Göböljárás részre, a Jázmin utcára és a lakóparki részre. Ennek a becsült értéke 400 millió forint. Egyelőre igényként beadtuk, döntés erre vonatkozóan később lesz, de bíztatnak bennünket, hogy a lehetőség meg lesz rá. Jelenleg a kivitelezők és a mérnökcsoportok kiválasztása folyik, ez december 12ig meg fog történni és tájékoztatást tudunk róla adni. Ami örvendetes és pozitív, hogy megértették problémánkat a partfalcsúszással kapcsolatosan. Kértük, hogy Kulcs település csatornázottsága a lehető legteljesebb legyen, így minden olyan ingatlanra beállnak a csonkkal, ahol bejelentett állandó lakos él. Ez vonatkozik nem csak a családi házakra, hanem üdülőkre is, ahol ivó- vízfogyasztás van illetve az ingatlanon épület van. A most összeállt új konzorciumba Kulcs –Rácalmás –Dunaújváros –Pusztaszabolcs és Almásfüzitő (Tatabánya) kerültünk. További lobbinknak köszönhetően és a kapott lehetőségekkel élve igen komoly eredménynek vesszük azt, hogy Kulcs településen minden bekötött csatorna, a Kulcson élő embereknek nem kerül pénzébe. A Magyar Állam ezt egyéb forrásból támogatja. A munkát várhatóan 2017 áprilisában fogják elkezdeni és véleményem szerint 2018 év végéig fog tartani. Részletesebben azért nem kívánok beszámolni a munkáinkról, eredményeinkről, mert Képviselőtársaim ezt szakterületenként megteszik. A stratégia vonatkozásában, a rendezvények település összekovácsolása szempontjából, a környezetvédelem, turisztikai lehetőségek, fejlesztési elképzelések, beadott pályázati anyagaink helyzetéről Ők számolnak be.

Minden képviselőtársam, a hivatal dolgozói, intézményeink dolgozói lelkiismeretesen maximális odaadással és felelősséggel végzik a dolgukat a település fejlődése érdekében. Elismerve azt az alaptézist, hogy aki dolgozik, hibázik is. Mindenkinek köszönöm az éves munkáját és hogy elkészítették beszámolóikat és azt megismertetik lakótársainkkal.

Jobb Gyula

polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Másolási jog letiltva!