2016: Oberrecht Tamás

Tisztelt Választópolgár!

Az évvége közeledtével elérkezik a számvetés ideje, mi is történt az elmúlt egy évben. Mint általában minden évben a képviselői munka túlnyomó hányadát az teszi ki, hogy a képviselő a testületi döntések előtt alaposan készüljön fel, minél jobban ismerje meg a konkrét ügyek körülményeit, a befolyásoló tényezőket, és ezek alapján kellően mérlegelve, felelősen hozza  meg a döntését.

Az eltelt évben is – már hosszú idő óta – a Képviselő Testület munkájában folyamatosan részt vettem, beleértve a rendszeres előkészítő feladatokat is. A testületi folyamatos munkán túl a képviselői feladatmegosztásból fakadóan a környezetvédelem és a turisztika-idegenforgalom területekkel kapcsolatos teendőket látom el, képviselem a települést különböző fórumokon, közben minél több információt begyűjtve, kapcsolatokat építve. Tevékenységem másik területe a környezetvédelem. Folyamatosan figyelemmel kísérem a községünk környezeti állapotának helyzetét, változásait, az évek óta zajló nagy környezetvédelmi beruházásokat (partfalvédelem), kiemelten támogatom a jövőben ránk váró megoldandó feladatok (pl. belvíz-rendezés) minél gazdaságosabb, hatékonyabb megvalósítását.

Deák Ibolya képviselő társammal közösen készítettük el Kulcs község környezeti állapotáról szóló éves helyzetértékelést, melyhez nélkülözhetetlen szakmai segítséget kaptunk Halász Tibortól, melyet ezúton is köszönünk. Ezeken túlmenően évek óta részt veszek a községi állami ünnepek szervezésében, kulturális és egyéb rendezvények megvalósításában.

Ez évben kiemelt feladat volt az augusztus 20-i Szent István napi községi rendezvény, melyet a jubileumi XX. Kupac-túrával közösen tartottunk a Kulcsi Baráti Körrel, a KSE Vízisport Szakosztályával. Köszönet a lelkes szervező csapatnak a sok munkájáért, a sikeres rendezésért.

Hagyományosan megemlékezünk minden évben november elsején a település Hőseiről és Áldozatairól. Az ünnepségen közösen mondott imát a mindkét felekezethez újonnan kinevezett fiatal egyházi személyiség: Bozai Márton plébános úr, valamint Fodor István tiszteletes úr.

Oberrecht Tamás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Másolási jog letiltva!