2017: Deák Ibolya

Tisztelt Választópolgárok! Kedves Lakótársaim!

A választási ciklus harmadik éve számomra úgy folytatódott, ahogy az előző évben megszoktam, erről részletesen beszámoltam tavalyi összegzésemben. Sajnos ezek a képviselői munkát hátráltató tényezők ez évben is jelen voltak-vannak:

Csak néhányat kiemelve:

Továbbra is hiányolom a hatékony, problémamegoldó bizottságok, munkacsoportok működését. Ezek hiányában ki tudja meddig görgetünk még magunk előtt folyton visszatérő, megoldatlan témákat.

A rendszerszerű döntés előkészítő folyamatokból ketten ez évben is kiszorultunk. Néhány (3-4) előzetes bejárástól, egyeztetéstől eltekintve nem igényelték testületi ülésen kívüli szakmai, illetve az önkormányzati munkából eredő, a falu közösségi életében szerzett több, mint két évtizedes tapasztalatomat sem. Az okkal kb. két és fél év elteltével, április elején szembesülhettem. Aki nyomon követi önkormányzati oldalam annak már ismerős lesz, miután nem mindenki van jelen online, így itt is megosztom a további képviselői munkámat meghatározó áprilisi történést :

Régóta tudom és érzem, de más szóban szembesülni vele! Először nyilvánosan a beszámolómban jeleztem a képviselői munkám hátrányaként a mellőzöttséget. A testületi üléseken számtalanszor kértem az információt és számos kérdést tettem föl: a keddi megbeszélésekről: miért maradunk ki ketten – Posch János képviselőtársammal együtt – a döntés előkészítő, számos területet érintő egyeztetésekről. Kértem a feladatot… Ez a fajta kirekesztő szemlélet Kulcs önállósága óta soha nem volt jelen az önkormányzat életében. A válaszok többnyire kitérőek voltak, sokszor csak egy mosoly … Ez megy már két és fél éve.

Kedden épp akkor tartózkodtam a hivatalban, amikor a szokásos heti megbeszélés zajlott, s szembesültem azzal, hogy a résztvevők egyike egy néhány hete alakult civil szervezetünk vezetője volt. Mint kiderült ez már régi gyakorlat. Nos ez volt az a pillanat, amikor be kellett mennem polgármester úrhoz és rákérdezni, minek köszönhetjük e megkülönböztetést. A tizenpár civil szervezet közül egy kiemelt jelentőséggel bír úgy, hogy több képviselő háttérbe kerül, két olyan képviselő, akik a testület tagjai közül a választóiktól a legnagyobb arányú szavazatot kapták, s mindketten Kulcs Községért kitüntetettek, tehát az az önkormányzati tapasztalat és tudás, amit a közös munkához tudnánk adni mindenképp a falu javát szolgálná. Például, ha bizottságban dolgozhatnánk vagy a 9 éves helyi újság szerkesztési tapasztalataimat a jelenlegi kommunikációban kamatoztathatnám. Szó szót követett és a végkifejlet magáért beszél: János felett eljárt az idő (a falutól 511 szavazatot kapott, messze a legtöbbet!), velem pedig nem akarnak együtt dolgozni… (Erre ugyan nem adtam okot, épp ezért a magyarázat is politikai utalás volt. (?!?) Akik ismernek tudják, évek óta távol tartom magam a politikától.) Hát innentől kezdve nincs miről beszélni, nem futunk érdemtelen szekér után!

Én az eskümet a falu fejlődése érdekében lelkiismeretesen, s a legjobb tudásom szerint végzett munkára tettem le. Ezt tartom szem előtt és azt a sok száz lakótársat, akik bizalmat szavaztak nekem, akik az elmúlt 20 éves közösségi ténykedésemet ismerik és elismerik, ők továbbra is bíznak bennem és elvárják a tisztes helytállást.

Ha nem kell a nyújtott kezem, hát legyen – semmit nem változtat a lakóközösségünkért tett és a jövőben is várható helytállásomban, vállalásomban, s hogy ez jóval több lehetne, ehhez tiszteletben kellene tartani a falu választásokon szavazatokban kifejtett véleményét. Elfogadni, hogy öt évre a település közössége ezt a hét főt tartotta érdemesnek közös ügyeink vitelére, a sorsunkat befolyásoló döntések meghozatalára. Az elfogadás részemről 2014. októberében megtörtént. Innentől a többi már nem az én bizonyítványom…

Nekem van múltam és jelenem is e településen, tettem már eleget a közös mérlegünk serpenyőjébe, önzetlenül, érdekmentesen, mert szeretem a településem és az itt élőket A jövőt is ugyanígy tervezem!!!  :)”

Az áprilisi eseményt követően a testületi ülésekre és az ülések közötti lakossági megkeresésekre fókuszáltam. Az Egyebek napirendi pontban rendszeresen felvetettem az aktuális problémákat, kéréseket, sajnos sokszor több testületi ülésen kellett ugyanabban a témában szót kérnem. Ilyen például a helyi kommunikációnkkal kapcsolatos szerződés ügye, ami végigkíséri évünket. Hónapokon át nem jutott el a családok nagy részéhez a havi Krónika, az utóbbi hónapokban pedig helyi összefogással oldódik meg úgy, hogy a szerződés kiterjed a DVG Zrt terjesztési kötelezettségére is. Aránytalanul magas összeget fizetünk ki a kapott teljesítésért, többször kértem a szerződés felülvizsgálatát. Legutóbb januárra kaptam ígéretet új megoldásra.

Az év során valamennyi testületi és rendkívüli testületi ülésen aktívan részt vettem, véleménnyel és javaslatokkal éltem. Az Egyebek napirendi pontokban összesen 41 felvetést, kérdést, kérést eszközöltem. Két esetben éltem írásbeli képviselői indítvánnyal. Az egyik a Rózsahegyi utca beépítettségének elősegítése érdekében telekmegosztás engedélyezését, egyben a telekméretek felülvizsgálatát kérve. A másik a Kulcsi Polgárőr Egyesület működése iránti támogatás kérelme volt, amit Posch János képviselő társammal együtt nyújtottunk be. Sajnos ez utóbbi 3 oldalas részletes, adatokkal, tényekkel alátámasztott érvelésünk is kevés volt a többségi szavazat megszerzésére…

Nagyon sok megkeresést kapok a lakóktól személyesen, levélben, illetve az online oldalamon keresztül is. Ügyes-bajos dolgaikat próbálom a számukra legkedvezőbb módon kezelni, ha kell beépíteni adott napirendi ponthoz, ha ilyen nincs, az egyebek napirendi ponttal élve, esetleg képviselői indítvánnyal vagy közvetlen polgármesteri megkereséssel. Természetesen több esetben elegendő a tájékoztatás is. A megkeresések túlnyomórészt a szolgáltatások nem megfelelő színvonalát érintették, úgymint közvilágítás, útminőség, szociális központ, közterületeink állapota, szennyvízelvitel, kommunikáció hiánya stb. Egyszóval megtalálom a magam helyét, képviselői szerepét e sajátos helyi közegben.

Képviselői munkám a tőlem telhető legnagyobb körültekintéssel, eskümnek megfelelően, lelkiismeretesen végzem, s a jövőben is e mérce szerint kívánok cselekedni. Az ajtóm továbbra is nyitva áll a felém bizalommal fordulók számára!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha Önökben kérdés merült fel, kérem tegyék fel, továbbra is keressenek bátran az elérhetőségeimen!

Kulcs, 2017. november 30.

Deák Ibolya

önkormányzati képviselő

error: Másolási jog letiltva!