2017: Dr. Menyhárt Ferenc

Kulcs fejlődése 2018-ban felgyorsul!

 

Nem véletlenül adtam ezt a címet a 2017-ről szóló képviselői beszámolómnak! Az elmúlt évben végzett testületi tevékenység sok vonatkozásban előkészítője, megalapozója volt azoknak a beruházásoknak, fejlesztéseknek, amiknek megvalósítása esetén büszkén mondhatjuk, hogy a település 2018-ban jelentősen fejlődött!

Az általam felügyelt területen, a gazdasági-, pénzügyi-, összeférhetetlenségi- és szociális bizottságban végzett munkánk ez évben is a testületi döntések előkészítését, jobb megalapozottságát szolgálta. Kilenc ülésen közel 100 napirendi pontot tárgyaltunk, amiknek fele (55 db) gazdasági, egy ötöde (20db) szociális humán ügyekkel, egy tizede (9 db) rendeletekkel, helyi szabályokkal, a többi (14 db) egyéb kérdésekkel foglalkozott. Az anyagok színvonalában, minőségében előrelépés mutatkozott az előző évhez képest. Pontosabb megfogalmazások, lényeget láttató leírások születettek, ami az apparátus munkájának minőségi javulását is mutatja.

Nagy gondot fordítottunk a szűkös anyagi helyzetben lévő önkormányzatunk gazdálkodásának szigorú felügyeletére. A szükséges elemzések elkészítése után heti lebontású pénzügyi előterveket dolgoztunk ki, amelyek a polgármester jóváhagyása után operatívan végrehajtásra kerültek. A tervek betartását folyamatosan ellenőriztük, és rendben találtuk, aminek eredménye az a normál gazdálkodásban december 31-kén meglévő 300 M Ft szabad pénzügyi készlet.

Költséggazdálkodásunk másik lényeges területe a pályázati források megszerzése. Már az év végén befolyt a helyi költségvetésünkbe

  • a járdaépítés második ütemére

  • a műfüves sportpálya elkészítésére

  • hőerőmű beruházásra és

  • az egészségközpont fejlesztésére szolgáló forrás, összesen 271 M Ft.

Hamarosan elkezdődik ezek kivitelezése, és reményeink szerint ez évben már használatba is vehetjük a kész létesítményeket!

Megválasztásunk óta az a szándékunk, hogy a lehető legjobban kiaknázzuk a település kedvező földrajzi adottságait a saját lakosságunk, az ingatlannal rendelkező, máshol élő emberek, és a hozzánk ellátogatni szándékozó turisták javára. Erre egyelőre két országosan támogatott lehetőség kínálkozik, a Magyar Limes Szövetség és a Mária út Kht. által felkarolt tervekhez, elképzelésekhez, illetve konkrét akciókhoz való csatlakozás. Kulcs a csatlakozáson kívül aktív kezdeményező és koordinátori szerepkörben is megjelenik a fenti szervezetek tevékenységében, ami komoly elismerésben részesült, mind a püspökség, mind a Mária út vezetése részről. Sok kulcsi lakos vállalt önkéntesen részt a szervezésekben, a rendezvények lebonyolításában és a térségi együttműködés összefogásában.

A limes, a Római Birodalom egykori határa a Dunamentén, 2019-ben a Világörökség része megtisztelő cím várományosa. A pályázatot négy ország, Németország, Ausztria, Szlovákia és Magyarország együttesen nyújtja be. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a címet eddig elnyert térségek, objektumok mind kimagasló gazdasági fejlődést értek el a megnövekedett érdeklődés által generált turistaforgalom, a befektetői szándék javulása által létrejött beruházásoknak köszönhetően. Az elmúlt évben felmértük a településen meglévő értékeket, látványosságokat, kapacitásokat, és azokat megjelentettük a Limes Szövetség által készített applikáción. Az idei terveket igyekeztünk összhangba hozni azzal, hogy Kulcs mind jobban alkalmas legyen a világörökséggé vált limes által kínált ígéretes lehetőségek a kihasználására. Részletes programunk van arra nézve, hogy mielőbb bekapcsolódhassunk a most még csak formálódó országos, majd nemzetközivé váló rendszerbe.

A Mária út hasonló kedvező lehetőségeket kínál az útvonal észak-dél irányú vonalán fekvő településünknek. Az egyre növekvő mérteket öltő vallási turizmus, ugyanazokra a látványosságokra, kapacitásokra építhető, mint a limeses turizmus. Ennek komoly gazdasági jelentősége van, hiszen a jobb kihasználtság, jobb megtérülést eredményez, ami biztosítja a létesítmények fenntarthatóságát. Már 2017-ben több olyan akciót szerveztett meg a helyi erőkből álló csapat, amelyek által Kulcs jelentős pozíciót vívott ki magának. Az útvonalon, magánerőből felállított kereszt zarándokok számára megállóhelyként került fel a térképre! A kereszt felszentelése tiszteletére, illetve az országos 1Üton elnevezésű zarándoklatba történt bekapcsolódással sikerült több száz embert a településünkre hívni, és térségi összefogást ezen a téren is erősíteni. Kezdeményeztük az útvonal eredeti nyomvonalának módosítását. Ez évi zarándoklataink már olvashatók a Mária út Kht. által működtetett honlapon! Terveinkben szerepel az útvonalon további kapacitások Leader pályázati forrásokból történő bővítése.

Mindkét turisztikai lehetőség Kulcs további fejlesztésén túl nagy jelentőségű a település értékének, ezáltal valamennyiünk ingatlanának értéknövelése szempontjából!

Nagy hangsúlyt fektettünk az értékeink megőrzésére, és ennek érdekében létrehoztuk a Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesületet. Személyesen is öröm, hogy a lakosság körében már is rendkívül kedvező visszhangja van az önkéntes, elkötelezett, komoly szakértelemmel rendelkező csapat tevékenységének! Felszerelésüket, képzésüket önkormányzati és magán adakozók által rendelkezésünkre bocsátott forrásból biztosítottuk. Az Egyesület további munkájához szükséges feltételeket szerződésben rendeztük. A terveikről, elképzeléseikről és eddig végzett munkájukról a Kulcsi Krónika rendszeresen beszámolt, és ezután is hírt ad.

Köszönet illet mindenkit, aki segített ezeknek a feladatoknak a megoldásban! Most, mikor eredményes, sikerekben gazdag új évet kívánok minden kulcsinak, szeretném kérni, hogy a település sikeres fejlődésért, közös jólétünkért a továbbiakban is támogassák a testület munkáját és mindazokat, akik a tavalyi évben elért eredményeinkben közreműködtek!

Dr. Menyhárt Ferenc képviselő

error: Másolási jog letiltva!