2017: Holl Tamásné

Holl Tamásné képviselő – Kulcs Községi Önkormányzat

Képviselői tájékoztató 2017. év

 

Az Önök megtisztelő döntése nyomán a 2014. évi Helyi önkormányzati választásokon immáron 3. éve lehetek településünk képviselője.

Munkám alapjának mindig a településért érzett felelősséget tekintettem.

Az alap képviselői feladatok ellátása mellett a Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati és Szociális Bizottság tagja vagyok. A feladatokat Dr. Menyhárt Ferenc Bizottsági elnökkel és Tamásiné Simon Edit külső taggal együtt végzem.

Feladatunk a pénzügyek, az önkormányzat gazdálkodásának segítése.

Az önkormányzati egészségügyi és szociális intézményeinek működésére, valamint az ellátás alakulására vonatkozó előterjesztések véleményezése. A szociális védőháló megteremtését célzó koncepciók, előterjesztések megvitatása.

Évek óta újra és újra felmerülő probléma önkormányzatunk és az Adonyi Szociális Központ közötti együttműködés, illetve annak részleges hiánya. A szociális ellátással kapcsolatos problémák az önkormányzatnál csapódnak le, lakossági jelzés, illetve panasz formájában, de sajnos a panaszok kezelése, megoldása nem a mi kompetenciánk: a jelzéseket továbbítjuk a szociális vezetés felé. A probléma kezelése ezt követően többé-kevésbé sikeres, de sokszor a panaszra tett intézkedésekről nem minden esetben értesülünk. Ennek ellenére igyekszünk a Központtal a kommunikációt javítani, munkájukat segíteni, és reméljük, hogy a jövőben ez rendeződni fog.

Figyelemmel kísérjük továbbá a gyógyító-megelőző és a betegellátási tevékenységet, közreműködünk annak szervezésében, az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtésében. A bizottság részt vesz az önkormányzat által támogatott egészségügyi, szociális célú pályázatok véleményezésében. Szintén feladatunk a nevelési oktatási intézményeink működéséi feltételeinek folyamatos felülvizsgálása és javaslatot teszünk az ellátás fejlesztésének programjára.

Ezáltal az iskola nem csak helyét tekintve foglal el a település életében központi szerepet, de az állami átvételt követően is meghatározója a település jövőjének, amit Önkormányzatunk nagy erővel támogat!

Háromtagú bizottságunk folyamatosan véleményezte, javaslataival kiegészítette a bizottsági témakörben készült előterjesztéseket, figyelemmel kísérte a költségvetési bevételek alakulását a vagyonváltozás alakulását, a község költségvetési rendeletének végrehajtását.

Örömmel mondhatjuk, hogy ismét egy olyan évet zárhatunk 2017-ben, melyre elmondható, hogy stabil a község pénzügyi helyzete, melynek következtében intézményeit hatékonyan működtetve, feladatok ellátását változatlanul, jó színvonalon teljesíthette.

Nagyon fontosnak tartom a pontos és naprakész információt és az állandó kommunikációt, hogy mindenki előtt érthetővé és elfogadhatóvá váljanak azok az önkormányzati intézkedések, melyek közös céljaink megvalósítását célozzák. Ezért havi több alkalommal is kértem telefonon, vagy akár személyesen információt, hisz a testületi és bizottsági ülések nem minden esetben alkalmasak erre, és ha felmerül, egy projektlehetőség arról tájékoztatom az önkormányzatot és kérem a lehetőség megvizsgálását. Hisz nagyon fontos, ha nem generálunk projekteket, nem haladunk előre. Ezért nagy hangsúlyt fektetek a személyes beszélgetésekre, de a telefonos, internetes megkereséseknél is a lakosság rendelkezésére állok, bár ezzel a lehetőséggel igen kevesen élnek, jobban szeretik, ha személyesen mondhatják el gondolataikat.

Ezen felüli feladataim közé tartozik többek között az ifjúság összefogása és közösségi élet segítése.

Elsődleges számomra a közösségi szellem erősítése, hogy ne csak szemlélői és kritikusai legyünk a mindannyiunkat érintő eseményeknek, de aktív, céltudatos és felelős résztvevői is. A mottónk is lehetne akár: „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” Azaz: nézd a világot és cselekedj ott, ahol élsz.

A civil szervezeteknek 2017-évben is pályázati felhívást hirdetett Önkormányzatunk, Helyi kezdeményezések, közösségi rendezvények, programok támogatása címen!

2016-os évben megváltoztak az ez idáig „szokásos” önkormányzati pályázati kiírás feltételei, követve az európai uniós és kormányzati normákat, ami széles körű támogatottságot élvezett a település lakosai részéről.

A pályázati felhívás célja.

  • Összetartó és szolidáris helyi települési közösségek megerősítése és/vagy kialakítása,
  • a folyamatban résztvevő egyének, szervezetek közötti együttműködés és partnerség fejlesztése,
  • a helyi lakosok élét befolyásoló, a helyi kezdeményezések és a társadalmi integrációt szolgáló programok támogatása,
  • a közösségi ügyekben való állampolgári, civil részvétel erősítése,
  • a helyi értékek kutatása, feltárása, publikálása.

A tavalyi évben a civil szervezetek mindösszesen 1 darab pályázatot nyújtottak be az Önkormányzathoz az adott konstrukcióra. Tették ezt mindazért, mert nem értettek egyet a támogatható tevékenységek formáival, a projektekkel kapcsolatos elvárásokkal, elérendő célértékekkel (Indikátorok), az önerő mértékével, illetve a pályázat formai követelményeivel.

Ezt a kerekasztalos egyeztetésen jelezték is, ahol Fejes Balázs alpolgármester úr, minden kérdésre messzemenőkig megadta a választ, és biztatta a szervezeteket, hogy ne határolódjanak el, sőt mindenki, aki segítségért fordul, hozzá azt szívesen látja, és amennyiben valahol elakad segítségére lesz. Ezzel a lehetősséggel sem éltek nagy sajnálatunkra, és az elvárásainktól messze elmaradt az aktivitás.

Önkormányzatunk a látszólagos sikertelenség ellenére nem engedett a kitűzött pályázati feltételrendszeréből 2017. évben sem, mely év, végre meghozta mégis a remélt változást. A szervezetek továbbgondolták a kezdeményezésünk lényegét, ennek kertében 3 érvényes pályázat érkezett be idén, mely hozadéka számtalan, a pályázat célrendszerét szolgáló, a települési közösségépítésre épülő, számos újdonságtartalommal megtöltött program, rendezvény volt.

A várva várt összefogás is megvalósult a település minden szintjén, mert a szervezetek csatlakoztak egymáshoz és közös programokat dolgoztak ki, amivel egymást tudták segíteni.

A pályázat keretében 3 konzorcium jött létre 6 civil szervezet, illetve klub tagságával, 9 darab rendezvény került lebonyolításra. Néhány számadat ennek eredményéül: 1260 fő látogató vett részt a rendezvényeken, mindezt 1,5 millió Ft önkormányzati támogatással és 290. 000 Ft önerő felhasználása mellett. Ez is kellőképpen szemlélteti a gondolkodásunk és kitartásunk sikerét, mely közös siker kovácsai a civil szervezetek voltak, de a legnagyobb haszonszedői mégis a lakosság volt.

Azt látom, hogy 2017. évre már kézzelfoghatóan elindult a közös közösségépítés! Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy a rendezvényeknek magas volt a látogatottsága illetve a civil szervezetekkel idén már november 7-én sikerült egyeztetni a tervezett programok időpontjait, ami az elmúlt évben nem ment ilyen gördülékenyen. A programnaptár december végére véglegesítésre kerül és mindenki számára elérhetővé válik!

Nagyon büszke vagyok mindenkire, aki hozzájárult e siker eléréséhez!

Arról is szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy kimondottan nehéz év volt mögöttünk, hiszen a faluházunk és könyvtárunk ellenőrzését követően átalakítást kívánt. Kulcs Községi Önkormányzat ebben az évben önálló Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár intézményt kívánt létrehozni, melynek érdekében többször is meghirdettük az intézmény igazgatói és könyvtárosi álláshelyét. 

Sajnos a többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült a jogszabályoknak megfelelő szakmai végzettségű vezetőt, illetve szakembert találni, ezért testületünk úgy döntött, hogy csatlakozik a Vörösmarty Mihály könyvtárhoz, illetve a Faluházba művelődésszervező kollegát keres.

Ennek a felhívásnak már volt eredménye, így sikerült szeptember 1-jével megfelelő végzettségű művelődésszervezőt és könyvtárost alkalmazni Hegedűs Andrea és Csiby Csenge személyében. 

Természetesen az önálló intézmény megalapításáról továbbra sem mondott le önkormányzatunk, ha lehetőségünk nyílik, újra visszatérünk az intézmény megalapításához.

Mégis így visszatekintve azt gondolom mindenki ott segített be ahol csak tudott így még azt is elmondhatjuk, hogy ezen a szinten is megvalósult az összefogás, hiszen magam is tapasztaltam ezeket a nehézségeket, mert az önkormányzati rendezvények rendszeres résztvevője vagyok, az intézményi programok, szervezésében, háttérmunkákban aktívan részt veszek, és személyesen látogatom is azokat, amennyiben időm engedi.

Ezért szervezőként is szívesen dolgozom együtt a többi aktív civil szervezettel olyan rendezvények előkészítésében, és tevőlegesen, is mint a „Szemétszüret”, Óvodabál, Falunapi majális, Gyermeknap, Családi sportnap, Szüreti Felvonulás és bál, Idősek világnapi rendezvénye, Október 23. megemlékezés és fáklyás felvonulás, Jótékonysági est, Halászléfőző verseny, vagy a Játszóház.

A programokban sokak összefogása testesül meg. Vegyenek részt rajta lehetőségeikhez mérten. Közösségünk akkor lesz élő, ha tagjai minden tekintetben otthonra lelnek Kulcson. Szívből örülök, hogy ezt egyre többen fedezik fel a mai rohanó világban.

Példaértékű az a család, aki munkából rohanva is behozta gyermekét a tojásdíszítő versenyre, aki a majálison a gyermeknek szervezett programokon részt vettek, akik időt szakítottak egy kellemes vízparti horgászversenyre, akik a sportnapon gyermekeikkel együtt vettek részt a vetélkedőkben, akik megismertették a szüreti felvonulás hagyományait gyermekeikkel, akik a fáklyás felvonulás fényeivel ünnepivé tették a megemlékezést.

Sorolhatnám még, de nem teszem, ezt Önök, úgyis jobban tudják, én pedig hálásan köszönöm mindezeket a kis figyelmességeket.

Így karácsony eljövetelével pedig szánjunk még több időd családunkra, szeretteinkre, és azokra is, akikre más nem gondol. Nézzünk körbe és kopogjunk be oda, ahová más nem kopog.

Csak egy jó szóra. Higgyék el érdemes!

2017-ben fejlesztéseink mellett nagy távlatokba tekintünk. Tesszük ezt lélekben erősen, kitartóan, egyszerűen, szerényen és vidáman. Hálás szívvel kívánom, hogy elégedett, boldog életük része legyen a belső béke, nyugalom.

Ha ezt tesszük, önmagunkkal harmóniában élünk eltűnik a kritika, a számonkérés, a kicsinyesség, a düh, a harag és az irigység az életünkből. Egyet ne feledjünk! Minden, amit a másikban hibának látunk, az csak az, amit magunkban nem lelünk… Teszem ezt én is, hogy a harmónia 2018-as évben teljessé válhasson bennem!

Megköszönve képviselőtársaimnak, a bizottság tagjainak munkáját a személyes és közös ügyeink szolgálatához a továbbiakban is kérem megtisztelő támogatásukat, bizalmukat! Észrevételeikkel, javaslataikkal, kéréseikkel továbbra is várom Önöket bármikor, mert az ajtóm mindig valamennyiük előtt nyitva áll.

Áldott Békés Ünnepeket Kívánok Szívből Mindenkinek!

error: Másolási jog letiltva!