2017: Jobb Gyula polgármester

2017. évi képviselői tájékoztató

Így év elején, amikor az ember képletesen igyekszik lezárni és mérlegelni egy-egy időszakot -megáll, rátekint arra a tervre, amit felvázolt, leírt önmagának célként.

Rájöttem arra, hogy ez egy település életében években mérhető. Annak idején a 2014-es év nyarán, amikor a képviselőjelölt barátaimmal igyekeztünk felmérni a lakóhelyünk Kulcs helyzetét kapásból 10 évről beszéltünk. Most már, mint új irányt vett a Stratégiával, koncepciókkal, célokkal szemléletváltáson átesett új korszakot megélt faluról beszélhetünk már.

Most ennek a 10 évnek a harmadik évét hagyjuk magunk mögött. A meglehetősen sűrű és gyors lüktető világunkban a mindennapok a jellemzően sürgős feladatok taposómalmában, a FONTOS feladatok értékelésekor, ami nem más, mint az év elején összeállított feladat-tervet böngészve látom, hogy haladunk, lépésről lépésre.

De nézzük csak konkrétan!

46 feladat, ami a lebontás után 60 feladattá bővült!

Ezek a feladatok jelentik számomra és képviselő társaim számára a mindennapi munkát, amiről beszéltem.

Ma erről adnék számot, ezt értékeljük mindenki a vállalt területére és feladatára vonatkozóan. Nyilván nem egymást értékelve, de átfedve, mert ezek a fejlesztések, időben, munkában azért átfedésben vannak, egymásra épülnek.

Talán ha fejlesztési területenként vizsgálom, közelítem meg és egyszerűsíthetem leginkább úgy a beszámolóm, hogy összefoglalása legyen képviselő társaim értékelésének.

 1. A teljes falura vonatkozóan

első helyre kívánkozik és egyben a legfontosabb, legnagyobb beruházás az már 2012. óta húzódik és mára már szerződés aláírással megpecsételve – elmondhatom 2018. tavaszán elindul a CSATORNA beruházás.

Amit 2017-ben ezért tettünk a következők:

 • rendszeres havi színtű egyeztetés az érintett konzorciumi tagokkal, NFP-vel és már a tervezőkkel, kivitelezőkkel.
 • minden a tervben szereplő és az öblözetekben behatárolt vízzel ellátott és bejelentett lakóval bíró ingatlan bekötésre került – 1460 bekötés
 • nem kell önerőt hozzá tennünk, tehát a Kormány minden költséget átvállalt. 2012-ben 250 eFt volt a tervezett önerő összege, ezáltal 362,5 millió forint maradt a lakók zsebében.
 • az évek elmúlását 5 év áremelkedéseit, annak piaci és műszaki kockázatát befolyásoló, pénzügyi keretet megemelték 1,296 -ról 2.124.506.237,- Ft-ra!
 • mivel nincs műszaki osztályunk így szerződést kötöttünk egy kiváló szakemberrel, aki műszaki ellenőrként segít védeni érdekeinket.
 • a munkát 3 év alatt kell befejezni (2020 ősz)
 • mindenre odafigyelve ez a projekt együtt kell, hogy működjön a járda II ütem és a távhő vezetékrendszer kiépítésével. Minden érintettet egyeztetés céljából leöltettünk egy asztalhoz!

2. Fejlesztési terület az Arany János utca és a 6-os út közötti rész

itt területeket és ingatlant vásároltunk, így gyakorlatilag egy szinte egybefüggő infrastruktúrával jól ellátott, jól előkészíthető terület áll a rendelkezésünkre.

 • megvásároltuk a B3 Takarékszövetkezettől az az épületet, ahol 2018. áprilisában megnyitjuk a kornak, és igényeinknek megfelelő rendelőt. A vételi ár 28 mFt, az átalakítás tervezett költsége kb. 18-20 mFt.
 • szintén megvételre került a B3 Takarékszövetkezettől egy 6600 m2-es telek, ahol a már elnyert és tervezés alatt álló távhő, környezetvédelmi és parkosítás szempontjából „multifunkcionális’ területhez jutunk. A távhő beruházáson kívül kb. 20-30 mFt becsült költséggel számolok.
 • a Sportpálya és szabadidő központjaként szolgáló kb. 2 ha terület szintén kimérettük, összevonattuk. Itt épül 2018. tavaszán a nagyrészt pályázati forrásból megépülő műfüves pályánk, szabadtéri színpadunk, teniszpályánk, futókörünk. Ezzel kapcsolatban, hogy mindez fenntartható és igényes terület maradjon egy olyan együttműködési megállapodást kötünk a Kulcsi Sport Egyesülettel, Sport Büfé tulajdonosával, ami mindkét fél számára kedvező.
 • a távhő alternatív helyszíneként megjelölt 6-os út sarkán lévő kb. 1 ha területre szintén vételi ajánlatot tettünk, de az a terület komoly, 60 mFt-os jelzáloggal terhelt, ami jelenleg problémát jelent.
 • a távhő üzem területén kívánjuk kialakítani az önkormányzati tulajdonú település fenntartó kft telephelyét is, aminek a törvényi és működési feltételin most dolgozunk.

3. Fejlesztési terület – az ipartelep

Itt szintén továbbra is birkózuk a szinte lehetetlennek tűnő és átgondolatlanul kialakított rész problémáinak a megoldását az idén, ez egyenlőre 3-4 mFt-ba került, csak az ivóvízhálózat átkötése. De továbbra is probléma a vízhálózat kapacitása, az út magánterületeken való megépítése és az ott kialakított villamos vezeték átépítése. Ez kb. 60 mFt-ba fog kerülni, ami egyenlőre nem áll rendelkezésre.

A HÉSZ-be új kb. 20-25 ha területet szeretnénk még bevonni, mint ipari terület, mert a jövőben is az iparűzési adó-erőképességünk határozhatja meg a gazdasági működésünket. Jelenleg a kialakított terület nagyon tagolt, kicsi területekből áll, ami nem felel meg egy nagyobb beruházónak.

4. Fejlesztési terület, a központi rész

 • önkormányzati épület, Faluház, annak a környezet-fejlesztése, további parkosítása, parkolási problémák megoldása
 • a járda II. ütem előkészítése, tervezése, óvodától a Sőtér sétányig a Kossuth Lajos utca mentén, a teljes felújítás
 • Fekete István Általános Iskola épületének bővítése. Szintén a település fejlődésének egyértelmű jele, hogy nő a gyereklétszám. Ma egy a kornak nem megfelelő méltatlan iskolánk van. De felelős vezetőként áldoztunk a tervezésre, előkészítésre, mintegy 3 mFt-ot – így már elmondhatjuk, hogy a KLIK vezetőkkel együttműködve benyújtásra került az EMMI-hez, illetve az NFM-hez és ígéretet kaptunk, hogy a 2018-as TTT keretből forrást biztosítanak számunkra.

5. Fejlesztési terület a Duna part, a Hajóállomással

 • itt szintén a több éve megálmodott és következetes munkánk eredménye a lobby tevékenység abban az irányba, hogy az előző években rengeteg állami és önkormányzati pénzt felemésztő partfalcsúszást csökkentsük. Készíttettünk egy tanulmánytervet, mérési pontokat alakítottunk ki szabályoztuk az építési lehetőségeket, előkészítettünk egy belvízvédelmi tervet, felkészültünk arra, hogy a csatornázást követően a Duna parti útjaink tökéletes vízelvezető funkcióként működhessenek. Valamint tervezünk egy kisajátítási akciót, aminek a célja egy szervízút a Duna partján, ahol a vízkifolyások ellenőrzését és a szükséges megelőző munkákat el tudják végezni.

 • Hajóállomás régi értékünk, ahol a hatósági engedélyek megléte és a működés nem volt megfelelő. Erre is kidolgoztunk egy koncepciót, pályázati anyago készítettünk, hogy forrás-lehetőség találkozhasson a felkészültségünkkel. Én magam is elkötelezettje és imádója vagyok a Dunának. Óriási lehetőséget látok benne, mégpedig a vízi turizmus, a horgász turizmus tekintetében.

6. Üdülő, zártkerti és külterületek

2017. szeptember 5-én 14.30 órakor tájékoztatást tartottunk az un. Radicsai, – ami vonatkozhat akár a többi hasonló besorolás területre is – részen lakók részére a közvilágítás, ivóvíz hálózat bővítése, utak állapotának javítása, távolabbi tervek, a terület fejlesztése, a közbiztonság javítása tárgyában. A megjelentek tudomásul vették, hogy az önkormányzat mindent megtesz az érintett terület jobbá tétele érdekében.

Ahhoz, hogy a céljainkat elérjük és azok harmonikusan a jövő képet láttassák velünk, fontos a TAK – Kulcs község arculatának megteremtése, kidolgozása, Image film – fontos egy eltökélt, elkötelezett okos faluvezetés. Egy magas szinten és szintén szemléletváltáson átmenő hivatal, egy erős civil szervezetekből és önkormányzati alkalmazottakból álló a közösségért dolgozó CSAPAT.

Köszönöm az „alakuló” csapatnak a munkát, rengeteget segítettek eddig is, és kérem a segítő együttműködő munkájukat ezután is.

Mert minél többen húzzuk egyirányban a szekeret, az annál gyorsabban halad!

error: Másolási jog letiltva!