2017: Oberrecht Tamás

Tisztelt Választópolgár!


Ismét eltelt egy év, elérkezett a számvetés ideje, nagyon röviden mi is történt ebben az évben.
Az eltelt évben is – már hosszú idő óta – a Képviselő Testület
munkájában rendszeresen részt vettem, bele értve az előkészítő feladatokat is.

A  testületi folyamatos munkán túl a képviselői feladatmegosztásból
fakadóan továbbra is a környezetvédelem és a turisztika-idegenforgalom területekkel
kapcsolatos teendőket látom el, képviselem a települést különböző
fórumokon, összejöveteleken.

Kulcs község különösen szép természeti értékkel rendelkezik: a Dunával és mintegy 4 km hosszú partszakaszával. Hosszú évek óta ennek a területnek csak a negatív oldalával, a partfal csúszás gondjaival foglakoztunk, ideje, hogy az értékei, lehetőségei kerüljenek előtérbe. Pályázati források igénybevételével tervezzük a vízi turizmus igényeit magas színvonalon kiszolgáló evezős megállóhely kialakítását a Hajóállomásnál (csónakház megépítése, WC, tisztálkodási lehetőség létrehozása, táborozási hely kialakítása). Természetesen ez nem csak a túrázók, hanem az itt élők számára a szabadidő eltöltésére, sportolásra is kiváló lehetőséget jelent majd.

Az itteni Duna-szakasznak másik nagy értéke, vonzereje a horgászat. Kedvelt horgászhelyek vannak a kulcsi partszakaszon, valamint a szemben lévő kőgátak, szigetek környékén. Egy horgászbázis kialakítása is folyamatban van. Megyei, akár országos szintű horgászversenyek rendezésére is alkalmas, ez irányban már folynak előkészítő munkák.
Tevékenységem másik fő területe a környezetvédelem. Folyamatosan
figyelemmel kísérem a községünk környezeti állapotát, változásait.

Tavasszal – évről-évre – megszervezzük községünk területén a szemétgyűjtést a diákok, civilek részvételével, melynek eredményeként idén is több tonna hulladéktól szabadítottuk meg közterületeinket. Köszönet érte a résztvevőknek, kiemelten a tanuló ifjúságnak.

Deák Ibolya képviselő társammal jelenleg is dolgozunk Kulcs község környezeti állapotáról szóló 2017. évi helyzetértékelésén, mely a decemberi testületi ülésen kerül benyújtásra.

Településünk legnagyobb környezetvédelmi beruházása előtt állunk. A hosszú évek óta húzódó csatorna megépítése – ígéret szerint – a jövő évben elkezdődik. Állami beruházás révén a községnek korlátozott beleszólása lehet csak a kivitelezésbe, de a lehetséges keretek között mindent megteszünk a lehető legjobb minőség elérése érdekében. A munkák során – a korábbi közmű-beruházásokhoz képest is – sokkal nagyobb mértékű „feltúrása” várható a településnek, ez minden lakosnak hosszabb időn keresztül komoly terhet fog jelenteni. Ezeknek a terheknek a minimalizálása érdekében is igyekszünk minden lehetséges eszközt igénybe venni.

A Kossuth Lajos utcai járda megépítésére korábban elnyert támogatást éppen ezért nem használtuk még fel, mert ennek a közműberuházás utáni helyreállítás keretében van csak értelme.

Ugyancsak elnyert pályázattal rendelkezünk a középületeink fűtését szolgáló, megújuló energiaforrással – faaprítékkal – működő távhőt szolgáltató erőmű megépítésére, melyet szintén a közműberuházással egy menetben tervezünk végrehajtani, így nem növeljük az építéssel járó terheket.

Terveinkben szerepel, hogy az erőmű mellé fólia sátort telepítünk, melyben a község közterületeire szánt virág és dísznövény palántákat, szaporító-anyagokat állítjuk elő, ennek köszönhetően a működés során keletkező hulladék hő sem veszne kárba.

Régi lakossági igény kielégítése valósul meg a tervezett komposztáló létrehozásával, ahol a levágott füvet, összegyűjtött lombot tudjuk hasznosítani.

A nagy „felfordulással” járó beruházások után a helyreállítással párhuzamosan tervezzük az utcák olyan fákkal, bokrokkal történő beültetését, melyek javítják a település arculatát, összképét, ugyanakkor nem zavarják a közlekedést, az elektromos és hírközlő vezetékeket.

Leader pályázati forrásból kívánunk létre hozni 4 „zöldszigetet”, ezek a buszmegállókat és környéküket érintik majd. Ennek keretén belül épülnek meg igényes kivitelben a várók, melléjük állítunk információs táblát, szemetes gyűjtőt.


Egyéb tevékenységeim keretén belül évek óta részt veszek a községi, állami ünnepek
szervezésében, kulturális és egyéb rendezvények megvalósításában.

A nyár folyamán kiemelt feladat volt az augusztus 20-i Szent István napi ünnepség méltó megrendezése, melyet a hagyományos Kupac-túrával közösen tartottunk a Kulcsi Baráti Körrel, a KSE Vízisport Szakosztály evezős részlegével. Sajnos az időjárás nem fogadott kegyeibe, de a reggeli szakadó eső után délutánra kijavuló időben már sokan csatlakoztak a rendezvényhez. Köszönet a lelkes szervező csapatnak a sok munkájáért, a sikeres lebonyolításért.

Hagyományosan megemlékezünk minden évben november elsején a település Hőseiről és Áldozatairól. A résztvevők leterheltsége, programok torlódása miatt ez évben az időpont az ünnep előestéjére került.

Érdeklődés esetén bővebb tájékoztatásra szívesen állok rendelkezésre személyes találkozás keretében is.


Oberrecht Tamás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Másolási jog letiltva!