A szennyvíz szállítási díjának változásról

Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

szállítási díjának változásról

Kulcs településen a közszolgáltatást végző Hazai Kommunális Kft. és Kulcs Községi
Önkormányzat között kötött szerződés 2023. január 31. napján lejárt, a közszolgáltatás
folyamatos biztosítása érdekében szükséges beszerzési eljárás lefolytatása során kiválasztásra
került a közszolgáltató.
Kulcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete 14/2023. (I. 25.) határozatával az eljárást
eredményesnek nyilvánította, az eljárás nyertesének a Hazai Kommunális Korlátolt
Felelősségű Társaság ( 2458 Kulcs, Rózsahegyi u. 10.) ajánlattevőt hirdette ki.
A közszolgáltatási szerződés 2023. február 1. napjától 2023. október 31. napjáig került
megkötésre.
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 16/2015. (VIII.27.)
önkormányzati rendeletének módosítása vált szükségessé.
A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további
rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény rendelkezései szerint
a természetes személy ingatlantulajdonos esetében a közszolgáltatás díja nem emelhető.
Fentiek figyelembe vételével a rendeletmódosítást az alábbiak szerint fogadta el a képviselő-
testület februári soron kívüli ülésén:

Alapdíj összege: 300,- Ft + ÁFA /hó/ingatlan
Lakossági díj összege: 4251,- Ft + ÁFA/ m3, melyből
a) természetes személy ingatlantulajdonos által fizetendő díj: 825,- Ft + ÁFA/ m3
b) Kulcs Községi Önkormányzat által átvállalt díj: 3426,- + ÁFA/ m3
Közületi díj: 5255,- Ft + ÁFA/ m3

Az új díjakat tartalmazó rendelet 2023. március 10. napján lép hatályba.

error: Másolási jog letiltva!