A szennyvíz szállítási díjának változásról

Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítási díjának változásról


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését Kulcs településen a Hazai
Kommunális Kft. látja el 2022. február 1. napjától megkötött közszolgáltatási szerződés
alapján.
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályozások alapján a helyi önkormányzat nem
emelhetett díjat, ezért a korábbi lakossági díj és a 2022 év elején megállapított új díj között
keletkező különbözetet az Önkormányzat saját költségvetéséből fedezte.
Kulcs Községi Önkormányzat költségvetésében ez 2022. év első felében 1.680.000 Ft kiadást
jelentett.
A veszélyhelyzet megszűnését követően az új díjak szeptember 1-től léptek hatályba, azonban
időközben a Hazai Kommunális Kft. kérelmet nyújtott be díjemelés iránt a megnövekedett
rezsi és üzemanyag árak miatt.
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 16/2015. (VIII.27.)
önkormányzati rendeletének ismételt felülvizsgálata vált szükségessé.
A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további
rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény rendelkezései szerint
a természetes személy ingatlantulajdonos esetében a közszolgáltatás díja nem emelhető.
Fentiek figyelembe vételével a rendeletmódosítást az alábbiak szerint fogadta el a képviselő-
testület szeptemberi ülésén:
A korábbi 1800.- + ÁFA / m3 lakossági ár módosul, az emelt díj összege: 2285,- Ft + ÁFA/
m3, melyből
 természetes személy ingatlantulajdonos által fizetendő díj: 1500,- Ft + ÁFA/ m3
 Kulcs Községi Önkormányzat által vállalt díj: 785,- + ÁFA/ m3

error: Másolási jog letiltva!