Tájékoztató a szociális tűzifa igényléséről

Tájékoztató

Kulcs Községi Önkormányzat a rendelkezésre álló szociális tűzifa 129 erdei köbméter
mértékéig a szociálisan jogosult kérelmezőket vissza nem térítendő természetbeni
támogatásként 1 erdei köbméter szociális tűzifa segélyben részesíti. A támogatásért
ellenszolgáltatást nem kér.
Kulcs Önkormányzat Képviselő-testületének 190/2022. (IX. 28.) Önkormányzati rendelete
alapján rendelkezik a szociális tűzifa igénylésének feltételeiről és módjáról. Az igénylés az
önkormányzati rendelet 1. mellékletét képező „Kérelem Szociális Tűzifa igényléséhez”
formanyomtatvány kitöltésével és a szükséges feltételeket igazoló dokumentumok
benyújtásával lehetséges.


A szociális tűzifa 2022. november 16. napjától igényelhető.

Kérelem formanyomtatvány (a linkre kattintva letölthető)
A formanyomtatvány megtalálható a Kulcsi Polgármesteri Hivatal aulájában, illetve Kulcs
hivatalos honlapján (www.kulcs.eu). A kérelem benyújtása személyesen ügyfélfogadási
napon hétfő, péntek 8:00-12:00, illetve szerda 8:00-12:00, 13:00-17:00 óráig Szlobodáné Tóth
Gabriella és Szabó Renáta igazgatási előadóknál. Telefonon további tájékoztatás kérhető a
0670/639-0135 és 0670/593-9325 telefonszámokon munkanapokon hivatali időben 8:00-
14:00 óra között. Az igénylési kérelem leadása, benyújtása határidőhöz kötött, legkésőbb

 1. január 31. napjáig lehetséges.
  Jogosult az a kérelmező, akinek az egy főre jutó havi jövedelme:
  Egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő esetében, a mindenkori öregségi
  nyugdíj 28.500.-Ft összegének a 500 %-át azaz a 142.500.-Ft összeget nem haladja meg.
  Kettő vagy több együtt élő személy, gyermekét családban nevelő esetében, a
  mindenkori öregségi nyugdíj 28.500.-Ft összegének a 400 %-át, azaz 114.000.- Ft összeget
  nem haladja meg.
  A szociális tűzifa korlátozott mennyiségben 129 erdei köbméter mennyiségig áll
  rendelkezésre. Az igény benyújtásánál, elbírálásánál sorszámok kerülnek kiosztásra,
  amelyet táblázatban a kérelmező aláírásával egyidőben rögzítünk. Amennyiben az
  utolsó 129. sorszám is kiadásra kerül, további igényt nem tudunk befogadni.
  A tűzifa elszállításáról a Kérelmezőnek magának kell gondoskodnia.
  Az 1 erdei köbméter fa nem kerül kuglizásra, 1 méteres rönkben vehető át.
  Az átvétel sorszámozott átvételi elismervény aláírásával történik. Az átvételkor
  szükséges a határozat bemutatása. Az átvétel személyesen vagy két példányos
  meghatalmazással történhet.

Átvételi telephely: 2458 Kulcs, Rákóczi utca 151. szám (Kulcsi Szociális
Intézmény) alatti zárt terület. Egyeztetés Pulai Tibor település gondokkal
munkanapokon 8:00-14:00 között a 0670/639-0161 telefonszámon.
A szociális tűzifa átvétele határidőhöz kötött legkésőbb 2023. február 15. napjáig
átvehető.

Kérelem formanyomtatvány/katt a linkre

Kulcs, 2022. október 19.

Jobb Gyula
Polgármester

error: Másolási jog letiltva!