A településképi rendelet módosításáról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kulcs Község Településképének védelméről szóló Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelete módosításra kerül.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény ( továbbiakban: Tktv.) 2021. 07. 01.-én hatályba lépett módosítása értelmében már nem a polgármester, hanem az önkormányzat adhat véleményt építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően az építésügyi hatósági engedélykérelemhez, az önkormányzat folytathat le településképi bejelentési eljárást és az önkormányzat adhat ki településképi kötelezést és szabhat ki bírságot.

A 2017 óta hatályos helyi rendelet alapján fenti hatásköröket a Polgármester gyakorolta.

A  Tktv. rendelkezése alapján a képviselő-testület rendelkezhet a hatáskör átruházásról.

A módosítás alapján, átruházott hatáskörben továbbra is Polgármester fogja gyakorolni a hatáskört, a döntése ellen pedig a képviselő-testülethez lehet fellebbezni

A rendelet-tervezet véleményeztetését hivatalunk elindította a jogszabályban megjelölt hatóságok felé.

A településkép védelméről szóló 15/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A.§

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. §-ában foglalt önkormányzati hatósági hatásköröket a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.”

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a módosítással kapcsolatban lakossági fórum összehívására nem kerül sor.

A településképi rendelet módosításával kapcsolatos véleményeket elektronikus levélben (e-mail) legkésőbb 2022. január 20. napjáig küldhetik meg az ugyfelszolgalat@kulcs.eu e-mail címre.

error: Másolási jog letiltva!