A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

Minden a testület döntéseiről

Kulcs Község Képviselő-testülete rendes testületi ülését minden hónap utolsó szerdáján tartja.
Az ülések nyilvánosak, kivételes esetben zárt ülésre kerülhet sor.
A képviselő-testület július 1-től augusztus 15-ig – rendkívüli ok kivételével –nyári ülés szünetet tart.

A polgármester indokolt esetben – a munkatervben nem szereplő – rendkívüli ülést is összehívhat.
A képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett – a munkaterv szerinti időpontban közmeghallgatást tart.

A testület éves munkaterv alapján működik, amely az előre tervezhető napirendeket tartalmazza. A végleges napirend az ülést megelőző héten áll össze és jut el minden érintetthez.

  • Kulcs Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011.(IX. 1.) Önkormányzati Rendelete a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről.

Kulcs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata ( hatályos 2019.okt.31-ig )

Kulcs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata ( hatályos: 2019. novembertől )

error: Másolási jog letiltva!