Állás a szociális intézményben: házi gondozó

A Kulcsi Szociális Intézmény
2458. Kulcs, Rákóczi u. 151.
pályázatot hirdet

gondozói (házi szociális) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 Kulcs Község közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó feladatok ellátása az idős, beteg ember saját otthonában
az 1993. évi III. törvény A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a
végrehajtási rendeletei alapján (személyi gondozás, szociális segítés).

Illetmények és juttatások:
Az illetmény megállapítása és a juttatások a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII törvény alapján.
Egyéb juttatás:

 Munkaruha juttatás
 Cafeteria

Pályázati feltételek:
 középfokú szakképesítés az 1/2000. SzCsM rendeletben foglaltak szerint
 büntetlen előélet,
 cselekvőképesség
 egészségügyi alkalmasság
 szakmai alkalmasság
 1-3 év szakmai gyakorlat (szociális vagy egészségügyi terület)
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, eredeti sikeres felvétel
esetén csatolandó)

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű empátiás készség, segítőkészség, emberszeretet, terhelhetőség, rugalmasság, jó
szervezőkészség, jó konfliktuskezelési készség, együttműködési készség és legyen
„csapatjátékos”.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okirat(ok)
másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, eredeti sikeres
felvétel esetén).
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. szeptember 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 23.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. augusztus 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Adorjánné Bozsódi Irén nyújt
személyesen az intézmény székhelyén, vagy a 25/ 627-117 vagy a 70/801-0149-es
telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
 Személyesen: 2457. Kulcs, Rákóczi u. 151.
 Postai úton, a pályázatnak a Kulcsi Szociális Intézmény címére történő megküldésével
(2457. Kulcs, Rákóczi u. 151.).

A pályázati kiírás közzétételének helye:
 Kulcs Község honlapja: www.kulcs.eu

error: Másolási jog letiltva!