Változtak az avar és kerti égetés szabályai

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és a Tisztelt Ingatlan – tulajdonosokat, hogy  Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről és a köztisztaságról szóló 15/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete alapján változott az avar és kerti hulladék égetésének rendje.

A háztartási tevékenység során keletkezett avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.

A háztartási tevékenység során keletkezett avart és kerti hulladékot csak száraz állapotban szabad elégetni. Az égetést úgy kell végezni, hogy a személyi biztonságot ne veszélyeztesse, vagyoni és környezeti kárt ne okozzon.

Az égetést pénteki napokon 8-10 óra és 16-20 óra között, szélcsendes időben lehet végezni.

A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. A tűz helyszínén biztonsági felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható és eloltható.

Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni.

error: Másolási jog letiltva!