Civil szervezetek és helyi közösségek számára

F E L H Í V Á S ( É S  Ú T M U TAT Ó )

Kulcs Községi Önkormányzat felhívása a civil szervezetek és helyi közösségek számára, a helyi kezdeményezések, kutatások, közösségi programok megvalósítása érdekében.

A felhívás címe:

“Helyi kezdeményezések, közösségi rendezvények, programok támogatása 2018. évben”

A felhívás kódszáma:
KULCS-HKRP-2018

A Felhívás, a támogatási kérelem Adatlap (mellékleteivel) együtt tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.

Pályázati felhívás

A kérelemhez benyújtandó dokumentumok:

Adatlap

Átláthatósági nyilatkozat

Konzorciumi megállapodás

Közzétételi kérelem

Pénzügyi terv

error: Másolási jog letiltva!