Családsegítő közalkalmazott kollégát keresnek

A Kulcsi Szociális Intézmény

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2458 Kulcs, Rákóczi utca 151.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A család- és gyermekjóléti szolgáltatnál végzendő családsegítői feladatok ellátása az 1997.évi XXXIII. és a 1993. évi III. törvény rendelkezései az irányadók.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         B kategóriás jogosítvány,         

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, írásbeli nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn az 1997. évi XXXI. tv. 10/A § szerint kizáró ok.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Adorjánné Bozsódi Irén nyújt, a 06708010149 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kulcsi Szociális Intézmény címére történő megküldésével (2458 Kulcs, Rákóczi utca 151. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 126/2022 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

•         Elektronikus úton Adorjánné Bozsódi Irén részére a kulcsiszocialisintezmeny@gmail.com E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Adorjánné Bozsódi Irén, Fejér megye, 2458 Kulcs, Rákóczi utca 151. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 19.

error: Másolási jog letiltva!