Családsegítő munkatársat keresnek

A Kulcsi Szociális Intézmény

(2458. Kulcs. Rákóczi u. 151.)

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


Családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2458. Kulcs, Rákóczi u. 151.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A család-és gyermekjóléti szolgálatnál végzendő családsegítői feladatok ellátása az 1997. évi XXXI. törvény és a 1993. III. törvény alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyéb juttatások:

Cafeteria és munkaruha.

Pályázati feltételek:

Főiskola, szociális alapvégzettség: szociális munkás, szociálpedagógus,

Családsegítés, gyermekvédelem területén szerzett

Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

Kiváló szintű empátia-és problémamegoldó készség, önálló munkavégzés, jó együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképes, szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, eredeti sikeres felvétel esetén). Írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn az 1997. évi XXXI. tv. 10/A § szerint kizáró ok.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. szeptember 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Adorjánné Bozsódi Irén nyújt, a 06/70/ 8010 149 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kulcsi Szociális Intézmény címére történő megküldésével (2458. Kulcs, Rákóczi u. 151.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 154/2023. valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

Személyesen: Adorjánné Bozsódi Irén, Fejér megye, 2458. Kulcs, Rákóczi u. 151.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. július 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Kulcs Község honlapja: kulcs.eu – 2023. június 15.

 

error: Másolási jog letiltva!