Csatornával kapcsolatos friss hírek

Tisztelt Lakosság!

Önkormányzatunk talajterhelési díjfizetési kötelezettséget 2022. június 30. napjáig nem állapíthat meg.

Az Országgyűlés elfogadta a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvényt (a továbbiakban: Kivezetési tv.). A Kivezetési törvény 147. § (1) bekezdése rendelkezik a helyi díjak mértékéről.

A helyi önkormányzat a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésekről szóló 603/2020. (XII.18.) Korm.rendelet hatálybalépésének napjától már megállapított új díjat nem vezethet be, 2022. június 30. napjáig új díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthet ki.

Deák Ferenc utcai házi átemelők átvételének szüneteltetése!

Kérjük a Deák Ferenc utcában lakókat, hogy a házi átemelővel rendelkezők ne kössenek rá a szennyvízhálózatra, mert a szolgáltató ideiglenesen szünetelteti azok átvételét!

Kérjük szíves türelmüket, amíg a kivitelezési hibák, hiányosságok pótlásra, javításra kerülnek!

error: Másolási jog letiltva!