Értesítés gallyazási munkálatokról

Lakossági tájékoztató

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosokat és a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tájékoztatása szerint, Kulcs településen, a villamos hálózatot érintő gallyazást várhatóan 2019. január 21-től megkezdi a megbízott vállalkozójuk.

A túl magasra nőtt, a vezetéket veszélyes távolságban megközelítő fák, ágak nemcsak üzemzavart, áramkimarást okozhatnak, hanem élet – és balesetveszélyt is jelentenek. A biztonsági övezet környezetésben lévő fák ágait az ingatlan tulajdonosa rendszeresen eltávolíthatja, a munkálatok idejére – előzetes kérelem alapján- a feszültségmentesítést az áramhálózati társaság elvégzi.Amennyiben nem az ingatlan tulajdonos, hanem az áramhálózati társaság végzi el a munkálatokat, abban az esetben nem a tulajdonos esztétikai elképzelései vagy kertépítészeti szempontjai érvényesülnek.

A gallyazási és fakivágási területekre vonatkozóan előírt távolságok:

A gallyazás során levágott ágak, gallyak elszállítását sem a vállalkozó sem az Önkormányzat nem végzi el, ezek elhelyezéséről az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia.

A környezetvédelemről és a köztisztaságról szóló Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015 (VIII.27.) önkormányzati rendelete alapján:

Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni:

  • a gyalogjárdára kinyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről, az épület előtt lévő fák lehullott lombjának eltakarításáról
  • az ingatlannal határos járdaszakasz, illetve ha a járda mellett területsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról
  • a járda, az úttest vagy a szomszédos épület fölé nyúló, illetőleg a közlekedést akadályozó növényzet szükséges nyeséséről.
  • az ingatlan és az útburkolat közötti nyílt árok és ennek műtárgyai, így különösen az átereszek tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, járda hiányában az úttestig terjedő teljes területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület gondozásáról és tisztán tartásáról.

 

error: Másolási jog letiltva!