Felhívás kulcsi kitüntetések adományozásához

Felhívás Kulcs Díszpolgára, Kulcsért kitüntetés és Kulcsért
Elismerő Oklevél adományozására 2024 évben

 

Az önkormányzati kitüntetések és elismerések alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019 (XI.25.)
önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete évente egy
alkalommal, az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából kitüntetéseket adományoz.

Kulcs Díszpolgára cím valamint a Kulcsért kitüntetés Kulcs település érdekében tett
legkiemelkedőbb különleges érdemek, kimagasló életművek, értékek elismerésére
szolgál.
A Kulcsért Elismerő Oklevél az oktatásban és nevelésben, a kultúrában és
művészetben, az egészségügyben, a szociális munkában, a gyermek- és
családvédelemben, a sportban, a környezet- és természetvédelemben, a katasztrófa-
és rendvédelemben, valamint a közellátásában, a turizmusban, a közszolgáltatásban
és a közszolgálatban végzett kiemelkedő munkásságok és szakmai érdemek
elismerésére szolgál.
A kitüntetések adományozására a polgármester, a képviselő-testület tagjai,
bizottságai, a jegyző, az önkormányzati intézmények vezetői, a Kulcs községben
bejegyzett civil szervezetek vezetői és a polgárok egyéb közösségei tehetnek
javaslatot.
A Kulcs Díszpolgára cím, a Kulcsért kitüntetés, valamint a Kulcsért Elismerő Oklevél
adományozására a javaslat írásban 2024. július 1. napjáig nyújtható be.
A kitüntetés adományozását indítványozó javaslatot olyan részletes indokolással kell
ellátni, amelyből megismerhető a kitüntetésre felterjesztett személy vagy szervezet
neve, elérhetősége, az ajánlott személy vagy szervezet életútja, tevékenysége,
valamint tevékenységének jelentősége és a településre gyakorolt hatása, valamint az
ajánló neve, elérhetősége és kézjegye.
A kitüntetési javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.
A kitüntetésre vonatkozó javaslatot papír alapon vagy elektronikus úton Kulcs
Község Polgármesterének címezve a 2458. Kulcs, Kossuth L. u. 83. vagy a
jegyzo@kulcs.eu címre lehet benyújtani.

error: Másolási jog letiltva!