Felhívás talajterhelési díj bevallására

FELHÍVÁS TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁSÁRA ÉS MEGFIZETÉSÉRE

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról 2022.06.01-jén lépett hatályba.

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ide értve az egyedi zárt szennyvíztározót is – alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. Kulcs község esetében 2022.06.01-től áll fenn a díjfizetési kötelezettség.

Mit kell tennie?

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és megfizetnie. A kibocsátó a talajterhelési díj bevallási kötelezettségét az önkormányzati adóhatósághoz évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig az erre a célra rendszeresített nyomtatványon teljesíti. A talajterhelési díjról az adóhatóság nem hoz határozatot, azt a bevallás alapján kell megfizetni.

Az E-önkormányzat Portál (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) felületéről az Talajterhelési díj ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – nyomtatható PDF formátumban.

Nyomtatvány megnevezése                        Ágazat                       Ügytípus

Talajterhelési díj bevallás                                    Adóügy                   Talajterhelési díj

Az önkormányzat által a bevallás céljára rendszeresített nyomtatvány és a befizetés teljesítéséhez készpénzátutalási-megbízás (csekk) ügyfélfogadási időben önkormányzatunknál személyesen is beszerezhető.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

A talajterhelési díj számításának módját a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 12.§-14. §-a tartalmazza, számításának részletes szabályait a Ktd. 3. melléklete szabályozza. Eszerint a fizetendő díj: m3 (talajterhelési díj alapja) x 1200 Ft (talajterhelési díj egységdíjának mértéke) x 1,5 (területérzékenységi szorzó).

A talajterhelési díjat a kibocsátónak a bevallás benyújtásával egyidejűleg a tárgyévet követő év március 31. napjáig kell megfizetnie

Kulcs Községi Önkormányzat 11736037-15365233-10110007 számú Talajterhelési díj beszedési számlájára történő utalással, készpénz-átutalási megbízással vagy elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell teljesíteni.

Egyéb információk

Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a kibocsátó, akinek az ingatlanán nincs épület, és a vízellátást kizárólag egy vezetékes vízvételezési hely ; vagy egy kút; vagy egy vezetékes vízvételezési hely és egy kút biztosítja; továbbá az a kibocsátó, akinek az ingatlanát érintően a közcsatorna kiépítésre került, azonban az műszakilag nem áll számára rendelkezésre és ezt a szolgáltató műszaki szakvéleménye alátámasztja. Kibocsátó mentességi jogosultságáról a bevallásban a jogosultság megjelölésével és a tény fennállása esetén ezen ténynek a bevallás benyújtásával egyidejűleg történő igazolásával érvényesíti

Kötelezettségmulasztás

Az adóhatóság a kötelezettségek megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja. A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

                                                                                                         

Kulcs, 2024. 03. 18.

Dr. Neumann Helga

jegyző

error: Másolási jog letiltva!