Információk: talajterhelési díj, vagy adó

FELHÍVÁS

Tisztelt Lakosaink!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás biztosításához szükséges közmű rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető módon kiépült, az ingatlan tulajdonosa KÖTELES a közmű rendszerbe az ingatlant bekötni.
Aki a rendelkezésére álló csatornára nem köt rá, az TALAJTERHELÉSI DÍJ fizetésére válik kötelezetté, melyet a helyi önkormányzat részére önbevallással kell teljesíteni minden év március 31. napjáig.
A talajterhelési díj mértéke: 1800 Ft/m3, melyet minden elfogyasztott m3 vezetékes ivóvíz után kell kivetnie az adóhatóságnak. A talajterhelési díjat a csatornára rákötésig folyamatosan ki kell vetni.
Felhívjuk minden érintett ingatlan tulajdonos figyelmét, hogy 2021. december 31. napjáig végezze el az ingatlana bekötését a közmű csatornába, a talajterhelési díj kiszabásának megelőzése érdekében.
Kulcs Községi Önkormányzat

error: Másolási jog letiltva!