Frissített tájékoztató a kutakról

Tájékoztató az ásott és fúrt kutak bejelentéséről

A vízgazdálkodásról szóló, többször módosított 1995. évi LVII. törvény ( Vgtv. ) alapján a következő jogi szabályozás lépett életbe.

A Vgtv. 2018. január 1. napjától hatályos állapota alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi.

A hatósági eljárásért a kérelmezőnek az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény szerint általános tételű illetéket ( 3000.- Ft.) kell fizetnie, de igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem áll fenn.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. ( V.22.) Korm.rendelet alapján a települési jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

  • karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel, kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel

  • épülettel rendelkező ingatlanon van, illetve épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé

  • magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja

  • nem gazdasági célú vízigény

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a települési jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása!

Fennmaradási engedély kérelmezhető:

  • 1992 után létesült minden ( ásott és fúrt) kútra amennyiben engedély nélkül épült

  • 1992 előtt létesült ásott kútra, amely engedélyköteles lett volna ( mélységének és elhelyezkedésének függvényében)

Üzemeltetési engedély kérelmezhető:

  • 1992 előtt jogszerűende engedély nélkül- létesült ásott kút

  • 1992 előtt létesült minden fúrt kút

Amennyiben a kút ivóvíz igény kielégítésére szolgál, akkor szakhatóságként a népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala kerül bevonásra az eljárásba.

A kérelemben az üzemeltetéshez – fennmaradáshoz szükséges kérelmet a kérelmezőnek és a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. ( XII.23.) KvVM rendelet 13.§-ában megjelölt szakembernek együttesen kell aláírni.

Kulcs Községi Önkormányzat felé az alábbi szakemberek adták meg elérhetőségüket az engedélyeztetési eljárásban való közreműködés ügyében:

Kútfúrás-System Kft. Rácalmás 20 /426 -2314, 20 /328 -5914

Zilaj Bt. Velence 20/934-5670

Konszenzus Pannónia Zrt. Budapest 30/710-0727

A kérelem benyújtásához formanyomtatvány a település honlapjáról letölthető, illetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán és Titkárságán átvehető.

Az Országgyűlés felé benyújtásra került egy módosítási javaslat fenti eljárás ügyében.

A T/2823. sz. törvényjavaslat alapján meghosszabbításra kerülne a kutak fennmaradási engedélyezése ügyében az eljárás kérelmezésére megadott 2018. december 31-i határidő 2020. december 31. napjáig.

A KÉRELEM letöltéséhez kattintson ide!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Másolási jog letiltva!