Helyi építési szabályzat elfogadásáról

HIRDETMÉNY

Kulcs község új helyi építési szabályzatának és településszerkezeti tervének elfogadásáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 43.§ (2) bekezdése értelmében ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Kulcs Község Polgármestere a településrendezési eszközök módosítását a következőképp fogadta el:

  • . (III. 18.) határozata Kulcs Község Településszerkezeti Tervéről
  • Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere 5/2021. (III. 19.) önkormányzati rendelete Kulcs Község Helyi Építési Szabályzatáról

A módosítás és új rendelet megalkotásának célja új lakó és gazdasági övezetek kijelölése, mozgásveszélyes területek felülvizsgálata, egyes szabályozási környezetek újragondolása, valamint a hatályos településrendezési eszközökben nem megfelelően kezelt terület-felhasználások és szabályozási paraméterek módosítása volt.

Kulcs Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere 5/2021. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2021. április 18. napján lép hatályba.

A településrendezési eszközök jóváhagyott dokumentációja, valamint az önkormányzati döntés a linken( ITT) megtekinthető.

Kulcs, 2021. április 1.

Jobb Gyula

Polgármester

error: Másolási jog letiltva!