Étkezési és gondozási térítési díjak változásáról

Tájékoztató az intézményi étkezési térítési díjak
és egyéb gondozási díjak változásáról

 

Kulcs Községi Önkormányzat a gyermek- és szociális étkeztetési feladatok ellátására
vállalkozói szerződés kötött a HPM Plus Kft-vel. (2030. Érd, Kaktusz u. 32/b ), mely
szerződés 2024. június 30. napján lejár.
A szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében a vállalkozó kiválasztására irányuló
beszerzési eljárás került lefolytatásra, mely során Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete 2024. májusi testületi ülésén nyertes ajánlattevőnek a HPM Plus Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.-t fogadta el.
A szerződés alapján a szolgáltatási árak változnak, melynek megfelelően Kulcs Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja az erről szóló önkormányzati rendeleteit.
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményi étkezési térítési díjak napi
összegét 2024. július 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:
Bölcsőde: 563.- Ft + Áfa
Óvoda napközi: 716,5.- Ft + Áfa
Iskola napközi: 901,5.- Ft + Áfa
Iskola ebéd: 622.- Ft + Áfa

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális intézményi térítési díjat 2024.
július 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:

Az étkeztetés intézményi térítési díja kiszállítással, egyszer használatos dobozban: 1157,5.- Ft
+ ÁFA / ellátási nap.

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2024. (III.27.) és 73/2024. ( III.27.)
határozataival hozott döntést a bölcsődei gondozási díj és a házi segítségnyújtás térítési
díjának módosításáról, a döntés alapján kerültek módosításra az ezt szabályozó rendeletek:
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulcsi Szociális Intézmény által
biztosított házi segítségnyújtás intézményi térítési díját 2024. július 1. napjától az
alábbiak szerint állapítja meg:
az intézményi térítési díj: 180,-Ft/gondozási óra/fő.

Kulcs Községi Önkormányzat a bölcsődei intézményi gondozási díjat 2024. szeptember 1.
napjától az alábbiak szerint állapítja meg:
Bölcsődei intézményi gondozási díj: 10.000 Ft/hó/fő

Kulcs, 2024. május 31.

Jobb Gyula
polgármester

error: Másolási jog letiltva!