A képviselőtestület alakuló ülése lesz-október 30.

Kulcs Község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének alakuló nyílt testületi ülését

2019. október 30-án (szerda) 16.00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

Napirendi javaslat:

 1. Képviselők eskütétele
 2. Polgármester eskütétele
 3. Polgármester illetményének, tiszteletdíjának megállapítása
 4. Alpolgármester megválasztása, eskütétele
 5. Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
 6. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól
 7. Kulcs Községi Önkormányzat Bizottságainak megalakítása, és bizottsági tagjainak megválasztása
 8. Kulcs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
 9. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
 10. Vincent Auditor Kft. Belső ellenőri jelentése a gépjárműhasználat tárgyában 2018. évben végzett vizsgálat utóellenőrzéséről és az adóhatóság tevékenységének, adóhátralékok behajtására tett intézkedések ellenőrzéséről
 11. VP6-7.2.1-7.4.1.-16 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szüksége erő- és munkagépek beszerzése című pályázat hiánypótlása
 12. A polgármester 2019. október 13-tól időarányos szabadságának ütemezése
 13. „Gazdasági és lakossági szempontból is vonzó településkép kialakítása” című, VP6-19.2.1.-63-2-17 számú pályázat tárgyában előlegigénylés benyújtása
 14. Egyebek

Kulcs, 2019. október 24.

Jobb Gyula s.k. polgármester

error: Másolási jog letiltva!