Elkészültek a településrendezési eszközök

FELHÍVÁS!

Kulcs Községi Önkormányzat
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
Kulcs Község Településrendezési Eszközeinek

– Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv –

több részterületre szóló módosítása elkészült.

Az elkészült anyagot

a honlapon, az E-TÉR felületen és a Polgármesteri Hivatalban félfogadási időben

áttanulmányozhatják.

Az anyag bemutatására Lakossági Fórum keretében kerül sor, melyet

  1. április 19. (szerda) 16:00 órára
    Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Nagytermébe
    (2458 Kulcs, Kossuth Lajos utca 83.)
    ezennel meghirdetek.

A fenti dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket

a Lakossági Fórumon személyesen, vagy a Lakossági Fórumot követő 5 napig írásban

az E-TÉR felületen, vagy az alábbi címen tehetik meg:
Jobb Gyula polgármester úr részére
E-mail cím: jegyzo@kulcs.eu

Segítő közreműködésüket megköszönve:
Jobb Gyula polgármester

/Jelen Felhívás a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 65.§ alapján jelenik meg./

error: Másolási jog letiltva!