Meghívó a szeptemberi testületi ülésre

Kulcs Község Polgármestere

M e g h í v ó

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését

2021. szeptember 29-én ( szerda ) 16.00 órára  összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

Napirendi javaslat: 

 1. Kulcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása
 2. Kulcs, Nyár u. 5594/1. és 5594/2. hrsz. hrsz. alatti ingatlanok belterületté vonásáról szóló kérelem
 3. Kulcs, Nyár utca 5622. hrsz. alatti ingatlan belterületté vonásáról szóló kérelem
 4.  Kulcs, Kistex utca 5755/18. hrsz. alatti ingatlan belterületté vonásáról szóló kérelem
 5. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
 6. Vörösmarty Mihály Könyvtár által a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett tevékenységéről szóló 2020. évi tájékoztató
 7. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
 8. Kulcs, Arany János utca 2053. hrsz. alatti ingatlan tulajdonosának kérelme jelzálog törlése iránt
 9. Kulcs, Árpád utca 1. (3522. hrsz.) alatti ingatlan megvásárlására tett ajánlat
 10. 2021/2022 tanév őszi-téli szünidei gyermekétkeztetés
 11. Egyebek

Kulcs, 2021. szeptember 22.

                                                                                                  Jobb Gyula    s.k.

                                                                                                   polgármester

error: Másolási jog letiltva!