Meghívó testületi ülésre 2021. június 30.

Kulcs Község Polgármestere

M e g h í v ó

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését

2021. június 30-án ( szerda ) 16.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

Napirendi javaslat:

  1. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletének felülvizsgálata a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívására tekintettel
  2. Kulcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosítása
  3. Együttműködési megállapodás kötése az Eötvös József Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium intézménnyel
  4. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
  5. Tájékoztató „Könyvtár vonatkozásában a működés, gazdálkodás ellenőrzése” tárgyban lefolytatott belső ellenőrzési jelentésről
  6. Kulcs Község Polgármesterének jutalmazása
  7. Kulcs Község Alpolgármesterének jutalmazása
  8. Egyebek

Kulcs, 2021. június 22.

error: Másolási jog letiltva!