Meghívó nyílt testületi ülésre: 11.04.

Kulcs Község Polgármestere

M e g h í v ó

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését

2020. november 4-én (szerda ) 15.00 órára  összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

Napirendi javaslat: 

 1. Kulcs Községi Önkormányzatának a környezetvédelemről és a köztisztaságról 17/2015. (VIII. 27.)  Önkormányzati rendelete módosítása
 2. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 7/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata
 3. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Helyi Esélyegyenlőségi Program  2018 – 2023” dokumentumának I. áttekintéséről, felülvizsgálatáról
 4. Beszámoló a 2020. I-II-III. negyedévi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 5. 2021. évi belső ellenőrzési terv
 6. Kulcs Község polgármesterének, alpolgármesterének jutalmazása
 7. EBR42 „A települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása” pályázati felhívás
 8. EBR 485706 azonosítójú, Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések – Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde tetőhéjazatának korszerűsítési munkálatai – pályázati előkészítő szolgáltatás
 9. EBR 485706 azonosítójú, Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések – Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde tetőhéjazatának korszerűsítési munkálatai – költségvetés készítése szolgáltatás
 10. EBR 485706 azonosítójú, Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések – Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde tetőhéjazatának korszerűsítési munkálatai – műszaki ellenőri szolgáltatás
 11. EBR 485706 azonosítójú, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde tetőhéjazatának korszerűsítési munkálatai – kivitelezési építési feladatok elvégzése
 12. E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. ajánlata gáz- és áram ajánlata
 13. Egyebek

Kulcs, 2020. október 30.

                                                                                                 Jobb Gyula    s.k.

                                                                                                  polgármester

error: Másolási jog letiltva!