Meghívó nyílt testületi ülésre: augusztus 24-én

Kulcs Község Polgármestere

M e g h í v ó

Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének soron következő nyílt testületi ülését 2020. augusztus  24-én (hétfő) 8.30 órára  összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

Napirendi javaslat: 

 1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása
 2. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére történő igénylésének és kifizetésének módja 2020. augusztus hónapban
 3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás javaslata Társulási Megállapodás módosítására
 4. Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Kulcson című támogatási kérelemmel kapcsolatos, „Új bölcsőde építése Kulcson építési engedélyezési tervdokumentáció készítése” tárgyban szolgáltatás megrendelés jóváhagyása
 5. TOP-1.4.1-19. Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Kulcson című támogatási kérelem – „Megalapozó dokumentum elkészítése, összeállítása” tárgyban szolgáltatás megrendelés jóváhagyása
 1. TOP-1.4.1-19. – FE1-2019-00001 számú, Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Kulcson című támogatási kérelem – „Komplett kiviteli tervdokumentáció elkészítése” tárgyban szolgáltatás megrendelése
 2. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
 3. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igénylése
 4. Vörösmarty Mihály Könyvtár beszámolója a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett tevékenységről Kulcs Könyvtári, Információs és Közösségi Helyen 2019. évben
 5. Magyar Falu Program keretében az „Óvodaépület felújítása” és „Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése” pályázati felhívások tárgyalása
 6. Magyar Falu Program keretében a „Faluházak felújítása” pályázati felhívás tárgyalása
 7. Magyar Falu Program keretében a „Temető fejlesztése” pályázati felhívás tárgyalása
 8. Magyar Falu Program keretében a „Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása” pályázati felhívás tárgyalása
 9. Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati kerékpárút építése” és „Szolgálati lakás” pályázati felhívások tárgyalása
 10. Háziorvosi szolgálat részére gépjármű beszerzése
 11. Háziorvosi szolgálat saját gépkocsi használatról szóló határozat visszavonása
 12. Vöröskereszt Kulcsi Alapszervezete kérelme iroda helyiség biztosítása iránt
 13. Egyebek

Kulcs, 2020. augusztus 13.

                                                                                                  Jobb Gyula    sk.

                                                                                                   polgármester

error: Másolási jog letiltva!